ผลักดันความร่วมมือยุทธศาสตร์ในทุกด้านระหว่างเวียดนามกับญี่ปุ่น

(VOVworld) - ท่านเจืองเติ๊นซาง ประธานประเทศเวียดนามได้เสร็จสิ้นการเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคมตามคำเชิญของสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะแห่งญี่ปุ่นและสมเด็จพระราชินี ซึ่งการเยือนครั้งนี้ได้ประสบความสำเร็จและเป็นนิมิหมายแห่งประวัติศาสตร์โดยมีการยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ให้กว้างลึกและผลักดันความร่วมมือในทุกด้าน

(VOVworld) - ท่านเจืองเติ๊นซาง ประธานประเทศเวียดนามได้เสร็จสิ้นการเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคมตามคำเชิญของสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะแห่งญี่ปุ่นและสมเด็จพระราชินี ซึ่งการเยือนครั้งนี้ได้ประสบความสำเร็จและเป็นนิมิหมายแห่งประวัติศาสตร์โดยมีการยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ให้กว้างลึกและผลักดันความร่วมมือในทุกด้าน

ผลักดันความร่วมมือยุทธศาสตร์ในทุกด้านระหว่างเวียดนามกับญี่ปุ่น - ảnh 1
ท่านเจืองเติ๊นซางกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมรัฐสภาญี่ปุ่น

นับเป็นการเยือนญี่ปุ่นครั้งแรกของท่านเจืองเติ๊นซางในฐานะประมุขประเทศและเป็นการเยือนญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ของประธานประเทศเวียดนามในรอบ 40 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ที่สองประเทศสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตปีค.ศ. 1973 และพิเศษคือท่านเจืองเติ๊นซางเป็นประมุขท่านแรกที่ไปเยือนญี่ปุ่นในฐานะพระราชอาคัยตุกะของสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะแห่งญี่ปุ่นและสมเด็จพระราชินีในปี 2014 นี้
สร้างความน่าเชื่อถือสูงในด้านการเมือง
จากตารางการทำงานที่แน่นจัด ในตลอด 3 วันของการเยือนประเทศญี่ปุ่น ท่านเจืองเติ๊นซางประธานประเทศเวียดนามได้เข้าร่วม 50 กิจกรรมตั้งแต่กรุงโตเกียวไปจนถึงจังหวัดอิบารากิและโอซากะ โดยได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะแห่งญี่ปุ่นและสมเด็จพระราชินี กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมรัฐสภาญี่ปุ่น พบปะกับผู้นำรัฐบาล ผู้บริหารเครือบริษัท สมาคมนักธุรกิจ ผู้บริหารระดับท้องถิ่นและสมาคมมิตรภาพญี่ปุ่น - เวียดนาม เกษตรกรและเพื่อนๆชาวญี่ปุ่น โดยเฉพาะบทปราศรัย “เปลี่ยนแปลงใหม่และมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อปรับตัวเข้ากับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว” ในการประชุมรัฐสภาญี่ปุ่นได้รับคำชื่นชมจากวงการการเมืองและประชาชนญี่ปุ่นทุกภาคส่วน
นอกจากนี้ การหารือกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซ อาเบะก็ประสบความสำเร็จเช่นกัน โดยผู้นำทั้งสองท่านได้ออกแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการสถาปนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่กว้างลึกเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในเอเชียระหว่างเวียดนามกับญี่ปุ่น ท่านเจืองเติ๊นซางเผยว่า “พวกเราได้เห็นพ้องกันว่า จะยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและกรอบความร่วมมือใหม่เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างรวดเร็วและกว้างลึกของความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เวียดนาม – ญี่ปุ่นในเวลาที่ผ่านมา ตลอดจนวางแนวทางใหม่ๆเพื่อพัฒนาในยุคใหม่อีกด้วย ผมได้ยืนยันกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นว่า เวียดนามกำลังผลักดันภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศอย่างสมบูรณ์ สร้างสรรค์รัฐที่บริหารประเทศด้วยอำนาจกฎหมาย ขยายประชาธิปไตยและปฏิรูประบบบริหารราชการและตุลาการ ตลอดจนผลักดันการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจและเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัวของเวียดนาม

ผลักดันความร่วมมือยุทธศาสตร์ในทุกด้านระหว่างเวียดนามกับญี่ปุ่น - ảnh 2
ท่านเจืองเติ๊นซางกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

วางพื้นฐานแห่งนิมิหมายทางประวัติศาสตร์ใหม่ต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ
ในการเยือนญี่ปุ่นครั้งนี้ ประธานประเทศเจืองเติ๊นซางได้มีการพบปะหารือกับผู้นำองค์การเศรษฐกิจและผู้ประกอบการชั้นนำของญี่ปุ่นนับร้อยคน ซึ่งในการพบปะครั้งต่างๆนั้น ญี่ปุ่นได้ให้คำมั่นว่า จะดำเนินแผนการปฏิบัติให้แก่หน่วยงานอุตสาหกรรม 6 หน่วยที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆในยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของเวียดนามในกรอบความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับญี่ปุ่นและช่วยเหลือการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและจัดสรรค์เงินกู้พิเศษงวดที่สองในปีงบประมาณ 2012 มูลค่า 1 แสน 2 หมื่นล้านเยนให้แก่โครงการใหญ่ของเวียดนาม 5 โครงการ
นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศได้บรรลุความตกลงร่วมมือฉบับต่างๆในการพัฒนาบุคลากร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สาธารณสุข วัฒนธรรมและการศึกษา โดยถือความร่วมมือด้านการเกษตรเป็นก้าวกระโดดซึ่งญี่ปุ่นจะพิจารณาช่วยเวียดนามเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการแปรรูป เพิ่มการตรวจสอบการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารในกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร ป่าไม้และสัตว์น้ำ อุตสาหกรรมเกษตรกรรม ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเทคโนโลยีชีวภาพในการปลูกและเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มรายได้ ลดช่องว่างและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น นี่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ความร่วมมือระหว่างสองประเทศ ดร.เฉิ่นดิ่งเทียน หัวหน้าสถาบันวิจัยเศรษฐศาสตร์เวียดนามเผยว่า “เรื่องสำคัญที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจมากนักคือ ซึ่งความร่วมมือด้านการเกษตรในครั้งนี้ คือการถ่ายทอดเทคโยโลยีผ่านโครงการร่วมมืออย่างกว้างขวาง ซึ่งจะสอดคล้องกับเวียดนามเพราะเรากำลังเปลี่ยนระบบการเกษตรไปเป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีสูงและการเลือกญี่ปุ่นเป็นหุ้นส่วนมีความหมายสำคัญมาก
ควบคู่กับความสำเร็จในความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การขยายการพบปะแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนระหว่างเวียดนามกับญี่ปุ่นก็ประสบความสำเร็จเช่นกัน โอกาสนี้ ท่านเจืองเติ๊นซางได้มีการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ นักการเมือง นักธุรกิจและตัวแทนองค์กรมิตรภาพต่างๆนับร้อยท่าน
เมื่อสรุปผลการเยือนญี่ปุ่นครั้งนี้ของประธานประเทศเจืองเติ๊นซาง ท่านฝ่ามบิ่งมิงห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้ยืนยันว่า “การเยือนญี่ปุ่นครั้งนี้ของท่านเจืองเติ๊นซางประธานประเทศมีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยได้มีการพบปะในระดับต่างๆโดยเฉพาะเข้าเยี่ยมคารวะสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะแห่งญี่ปุ่นและสมเด็จพระราชินี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของความสัมพันธ์เวียดนาม – ญี่ปุ่น นั่นคือความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่ได้รับการยกระดับให้เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างกว้างลึกพื่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค
การเยือนญี่ปุ่นครั้งนี้ของประธานประเทศเจืองเติ๊นซางได้ประสบผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม นั่นคือสร้างกรอบความร่วมมือใหม่ ซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประชาชาติให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น./.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด