ผลักดันมาตรการและขยายขอบเขตเกี่ยวกับการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรค

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมปี 2021 การประชุมครั้งที่ 4 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 ได้เสร็จสิ้นลงหลังจากประชุมมาเป็นเวลา 3 วันครึ่ง ณ กรุงฮานอย ในพิธีปิดการประชุม ท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคฯ ได้ยืนยันว่า ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการกลางพรรคได้ขยายขอบเขตการสร้างสรรค์ ปรับปรุงองค์กรพรรค สร้างสรรค์ระบบการเมืองบนเจตนารมณ์ของมติที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 13 ที่ได้วางไว้เพื่อยืนหยัดขจัดลัทธิปัจเจกนิยม สร้างสรรค์พรรคและระบบการเมืองที่นับวันบริสุทธิ์และเข้มแข็งในทุกด้าน
ผลักดันมาตรการและขยายขอบเขตเกี่ยวกับการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรค - ảnh 1การประชุมครั้งที่ 4 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 (vietnamplus)

คณะกรรมการกลางพรรคได้ยืนยันว่า ใน ตลอด 90 ปีที่ผ่านมา พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้กำหนด เสริมสร้างและนับวันยกระดับบทบาทการเป็นผู้นำ พลังที่เข้มแข็งและชื่อเสียงของตนผ่านความมุ่งมั่น สติปัญญา ทฤษฎีของผู้เดินหน้า แนวทางที่ถูกต้องที่นำผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมมาสู่ประชาชนและประเทศ ผ่านการเป็นแบบอย่าง การเสียสละ และความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งของเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรค องค์กรที่สามัคคี มีความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์และมั่นคง ผ่านการเชื่อมโยงที่ใกล้ชิดกับประชาชน ได้รับความไว้วางใจ การสนับสนุนและการปกป้องจากประชาชน จากสถานการณ์ที่เป็นจริง นับตั้งแต่ก่อตั้งพรรค ประชาชนเวียดนามได้มีผู้นำที่ปรีชาสามารถจึงได้รับชัยชนะอย่างต่อเนื่อง สร้างผลงานที่โดดเด่นในศตวรรษที่ 21 ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้นำประเทศฟันฝ่าทุกความยากลำบาก ความท้าทายและได้บรรลุผลงานที่ยิ่งใหญ่และมีความหมายทางประวัติศาสตร์ ประเทศเวียดนามไม่เคยมีผลงาน ศักยภาพ สถานะและชื่อเสียงที่สูงเด่นบนเวทีโลกเหมือนในปัจจุบัน ชาวเวียดนามสามารถมีความภาคภูมิใจเกี่ยวกับเกียรติประวัติที่ดีงาม ความกล้าหาญและประวัติศาสตร์ที่รุ่งโรจน์ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งได้รับการก่อตั้งและถ่ายทอดจากประธานโฮจิมินห์ ตัวแทนของประชาชาติเวียดนามที่กล้าหาญ

ปัจจุบัน ในสถานการณ์ใหม่ จากความต้องการของภารกิจการปฏิวัติในระยะใหม่  สมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ได้กำหนความต้องการ หน้าที่ในการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรคด้วย 10 มาตรการแก้ไขขั้นพื้นฐานและพร้อมเพรียง โดยย้ำว่าต้องเดินหน้าผลักดันการปฏิบัติมติของที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 4 สมัยที่ 12 โดยเน้นการป้องกัน ขจัดความเสื่อมถอยแนวคิดด้านการเมือง คุณธรรม วิธีการดำเนินชีวิต การทุจริตคอรัปชั่นและการผันแปรภายในองค์กรพรรค เลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงียนฟู้จ่อง ได้ชี้ชัดว่า

“ข้อใหม่ของการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งนี้คือได้ขยายขอบเขตไม่เพียงแต่ในการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรคเท่านั้น หากยังสร้างสรรค์ระบบการเมืองให้สอดคล้องกับ เจตนารมณ์ของมติสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 พร้อมกับการป้องกันและขจัด ต้องเป็นฝ่ายรุกในการป้องกัน ยืนหยัดต่อสู้และลงโทษความเสื่อมถอยแนวคิดด้าน คุณธรรม วิธีการดำเนินชีวิตและการทุจริตคอรัปชั่น อีกทั้งเพิ่มเติมและตีความระบบความเสื่อมถอยแนวคิดด้านการเมือง คุณธรรม วิธีการดำเนินชีวิต การผันแปรภายในพรรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่

คณะกรรมการกลางพรรคได้ระบุอย่างชัดเจนว่า ในพฤติกรรมของความเสื่อมถอยแนวคิดด้านการเมืองคุณธรรมและวิธีการดำเนินชีวิต สิ่งที่อันตรายที่สุดคือความเสื่อมถอยของแนวคิดการปฏิวัติ ไม่มุ่งมั่นปฏิบัติตามเส้นทางสังคมนิยม ความลังเลใจ การขาดความมั่นใจ มีการกระทำที่ขัดกับความเห็นและแนวทางของพรรค ไม่มีความตั้งใจในการต่อสู้ ไม่กล้าปกป้องความถูกต้อง ไม่กล้าต่อสู้เมื่อเห็นความผิด หากยังสนับสนุนแนวคิดและความเห็นที่ผิดพลาด ไม่พยายามรับใช้ประเทศและประชาชน ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ไม่ปฏิบัติตามหลักการเกี่ยวกับการสร้างสรรค์พรรคและกิจกรรมของพรรค ความเสื่อมถอยเกี่ยวกับคุณธรรมและวิธีการดำเนินชีวิตสะท้อนให้เห็นผ่านการใช้ชีวิตอย่างเห็นแก่ตัว ฉวยโอกาส สนใจแต่ตัวเอง หลงไหลในชื่อเสียงและอำนาจ ทุจริต ไม่มีความสามัคคี ทำงานแบบเช้าชามเย็นชาม ไม่มีความใกล้ชิดกับประชาชน ไม่สนใจถึงความยากลำบากและความกังวลของประชาชน เลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงียนฟู้จ่อง ได้ชี้ชัดว่า

คณะกรรมการกลางพรรคเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในระดับสูงที่จะปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงและเคร่งครัดมากขึ้น โดยเน้นถึงกลุ่มหน้าที่และมาตรการ 4 กลุ่มซ่งที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 4 สมัยที่ 12 ได้วางไว้ อีกทั้ง เพิ่มเติม 2 กลุ่มมาตรการคือสร้างสรรค์แถวขบวนเจ้าหน้าที่ทุกระดับ โดยเฉพาะระดับยุทธศาสตร์และผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ มีความสามารถและมีชื่อเสียงให้ทัดเทียมกับหน้าที่ ยืนหยัดป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นและลงโทษเจ้าหน้าที่ที่มีกระทำผิด”

ผลักดันมาตรการและขยายขอบเขตเกี่ยวกับการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรค - ảnh 2ท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคฯ (vietnamplus)

คณะกรรมการกลางพรรคย้ำว่า เพื่อให้มติและข้อสรุปนี้เข้าสู่ชีวิตและสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งระบบการเมืองต้องเข้าร่วม องค์กรพรรคทุกแห่ง เจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคทุกคน โดยก่อนอื่นคือเจ้าหน้าที่ระดับสูง ผู้บริหารทุกระดับและหน่วยงานต่างๆต้องตระหนักได้ดีอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความรับผิดชอบของตนต่อประชาชน ประเทศและพรรคเพื่อเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติ โดยเฉพาะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อห้ามสำหรับสมาชิกพรรคซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคได้เพิ่มเติม แก้ไขและปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ตรงตามเจตนารมณ์และเนื้อหาของมติ คำสั่ง ธรรมนูญของพรรคและกฎหมายของรัฐ แก้ไขข้อจำกัดและข้อบกพร่องในการชี้นำ การปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการในการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรคในสถานการณ์ใหม่

คณะกรรมการกลางพรรคแสดงความเห็นว่า การปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่และข้อสรุปของการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งนี้ เป็นการเดินหน้าผลักดันการปฏิบัติมติของที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 4 สมัยที่ 12 เกี่ยวกับการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรคซึ่งจะส่งผลในทางบวก ยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพของการให้การศึกษา การฝึกอบรม การฝึกฝนหล่อหลอมตนเอง คุณธรรม วิธีการดำเนินชีวิต ความรับผิดชอบในการเป็นแบบอย่างของเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรค ปรับปรุงวิธีการทำงานให้ถูกต้อง ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ความเสื่อมถอยแนวคิดด้านการเมือง คุณธรรม วิธีการดำเนินชีวิตและการผันแปรภายในพรรคเพื่อมีส่วนร่วมเพิ่มระเบียบวินัย ยกระดับคุณสมบัติการปฏิวัติ ต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยวเพื่อขจัดลัทธิปัจเฉกนิยม สร้างสรรค์พรรคและระบบการเมืองให้มีความบริสุทธิ์และเข้มแข็งมากขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด