ผลสำเร็จของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นการให้กำลังใจทั้งพรรคและประชาชนในการย่างเข้าสู่ระยะแห่งการพัฒนาใหม่

(VOVWORLD) -ในการกล่าวปราศรัยปิดการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 เช้าวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ท่าน เหงวียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 13 ได้ชี้ชัดถึงผลสำเร็จที่โดดเด่นของการประชุม พร้อมทั้ง ยืนยันว่า ผลสำเร็จของการประชุมจะเป็นการให้กำลังใจแก่พรรค กองทัพและประชาชนเวียดนามในการปฏิบัติแนวทางและนโยบายที่สำคัญของการประชุมให้เป็นรูปธรรม
ผลสำเร็จของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นการให้กำลังใจทั้งพรรคและประชาชนในการย่างเข้าสู่ระยะแห่งการพัฒนาใหม่ - ảnh 1เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เหงวียนฟู้จ่อง
ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม เลขาธิการใหญ่พรรค เหงวียนฟู้จ่องได้ย้ำถึงผลการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 โดยอนุมัติเอกสารที่สำคัญต่างๆ ลงคะแนนเลือกสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 13 รวมสมาชิก 200คนที่เป็นตัวแทนของสมาชิกพรรคกว่า 5 ล้านคน มีคุณสมบัติเพรียบพร้อมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่พรรคและประชาชนมอบหมายให้ เอกสารต่างๆที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมนี้ถูกจัดทำบนพื้นฐานของการสรุปผลการปฏิบัติทั้งในทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผสานสติปัญญา เจตนารมรณ์และความปรารถนาของทั้งพรรค ประชาชนและกองทัพ เอกสารต่างๆได้สรุปและประเมินผลการปฏิบัติมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 ผสานกับการทบทวน 35 ปีการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศ 30 ปีการปฏิบัติหลักนโยบายปี 1991 สรุป 10 ปีการปฏิบัติหลักนโยบายเพิ่มเติมและพัฒนาปี 2011 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมในช่วงปี 2021 -2020 กำหนดแนวทางและหน้าที่การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมในช่วงปี 2021 -2025  กำหนดเป้าหมาย แนวทางและวิสัยทัศน์จนปี 2030  วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศจนถึงปี 2045 ท่าน เหงวียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคฯได้ประเมินว่า
“การประชุมครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับแนวคิดและความตั้งใจในการปฏิบัติของทั้งพรรค ประชาชนและกองทัพในระยะใหม่ การปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาโดยรวมที่ได้ระบุในรายงานการเมืองคือ เพิ่มทักษะความสามารถในการนำและพลังแห่งการต่อสู้ของพรรค การสร้างสรรค์พรรคและระบบการเมืองที่บริสุทธิ์ เข้มแข็งในทุกด้าน เสริมสร้างความไว้วางใจของประชาชนต่อพรรค รัฐและระบอบสังคมนิยม ปลูกฝังความปรารถนาเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองและผาสุก ส่งเสริมเจตนารมณ์และพลังของกลุ่มสามัคคีชนในชาติผสานพลังแห่งยุคสมัย ผลักดันการเปลี่ยนแปลงใหม่ในทุกด้านและพร้อมเพรียง การพัฒนาเป็นประเทศที่ทันสมัย การปกป้องปิตุภูมิ การรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ พยายามจนถึงกลางศตวรรษที่ 21 เวียดนามจะกลายเป็นประเทศที่พัฒนาตามแนวทางสังคมนิยม”
ผลสำเร็จของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นการให้กำลังใจทั้งพรรคและประชาชนในการย่างเข้าสู่ระยะแห่งการพัฒนาใหม่ - ảnh 2คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 13

เลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงวียนฟู้จ่องได้ยืนยันว่า การประชุมได้หารือและอนุมัติแนวทางและนโยบายที่สำคัญเพื่อกำหนดแนวทางและการบริหาร การชี้นำอย่างถูกต้องและรอบด้านในกระบวนการปฏิบัติแนวทาง หน้าที่การพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วและยั่งยืน การสร้างสรรค์และปกป้องปิตุภูมิ ที่ประชุมได้ยืนยันว่า พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามยืนหยัดประยุกต์ใช้ลัทธิมาร์กซ์ – เลนินอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงในเวียดนามในแต่ละระยะ ยืนหยัดเป้าหมายเอกราชประชาชาติและสังคมนิยม แนวทางการเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อเป้าหมายประชาชนมั่งคั่ง ประเทศเจริญเข้มแข็ง มีความยุติธรรม ประชาธิปไตยและอารยธรรม พร้อมทั้งย้ำว่า  พรรคฯต้องผลักดันการปรับปรุงองค์กรพรรคและระบบการเมืองที่บริสุทธิ์และเข้มแข็ง เพิ่มความมุ่งมั่นและทักษะความสามารถในการนำเพื่อกำหนดและปฏิบัติแนวทางและนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของเวียดนามและแนวโน้มการพัฒนาของยุคสมัย

เลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงวียนฟู้จ่องได้ยืนยันว่า การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของพรรคอย่างจริงจัง คัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 13ที่มีคุณสมบัติเพรียบพร้อม มอบหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 13ในการบริหารให้พรรค กองทัพและประชาชนปฏิบัติมติของการประชุมให้ประสบความสำเร็จ ท่าน เหงวียนฟู้จ่องได้ให้ข้อสังเกตว่า

“ผลสำเร็จของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคครั้งนี้จะเป็นการให้กำลังใจแก่ทั้งพรรค กองทัพและประชาชนในการฟันฝ่าอุปสรรค ความท้าทาย ใช้โอกาสต่างๆเพื่อพัฒนาเป็นประเทศที่มีรายได้สูงตามแนวทางสังคมนิยม ผมกำชับว่า หลังการประชุมนี้ พรรคสาขาทุกระดับ องค์กรพรรคและสมาชิกพรรคจะเน้นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่มติและเอกสารของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯ เร่งจัดทำ ปฏิบัติโครงการและแผนการปฏิบัติงาน เปิดขบวนการแข่งขันรักชาติอย่างกว้างลึก ส่งเสริมจิตใจแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่และมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อฟันฝ่าอุปสรรคและความท้าทายต่างๆเพื่อให้มติและการตัดสินใจที่สำคัญของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 เป็นรูปธรรม”

เลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงวียนฟู้จ่องยังเรียกร้องให้ทั้งพรรค กองทัพและประชาชนเวียดนามทั้งภายในและต่างประเทศส่งเสริมจิตใจแห่งความรักชาติ จิตใจแห่งการพึ่งพาตนเอง พลังของกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ พยายามปฏิบัติมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ให้ประสบความสำเร็จ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด