ผู้เชี่ยวชาญเวียดนามกับการปฏิบัติเป้าหมายอันสูงส่งในการช่วยฟื้นฟูประเทศกัมพูชา

(VOVWORLD) - เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีการจัดพิธีมอบเหรียญอิสริยาภรณ์ดาวทองให้แก่คณะผู้เชี่ยวชาญเวียดนามที่ได้รับหน้าที่ไปช่วยเหลือการปฏิวัติกัมพูชาในช่วงปี 1979-1989 ซึ่งเป็นรางวัลอันสูงส่งของพรรคและรัฐเวียดนามเพื่อรับทราบส่วนอุทิศที่ยิ่งใหญ่และผลงานที่ยอดเยี่ยมของผู้เชี่ยวชาญเวียดนามต่อประเทศและประชาชนกัมพูชา ซึ่งการช่วยเหลือด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์และความมีมโนธรรมของผู้เชี่ยวชาญเวียดนามได้มีส่วนช่วยให้ประชาชนกัมพูชาหลุดพ้นจากปัญหาความอดอยากและโรคระบาด
ผู้เชี่ยวชาญเวียดนามกับการปฏิบัติเป้าหมายอันสูงส่งในการช่วยฟื้นฟูประเทศกัมพูชา - ảnh 1พิธีมอบเหรียญอิสริยาภรณ์ดาวเหลืองให้แก่คณะผู้เชี่ยวชาญเวียดนามที่ได้รับหน้าที่ไปช่วยเหลือการปฏิวัติกัมพูชาในระยะปี 1979-1989 

หลังจากที่ระบอบฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เขมรแดงที่นำโดยพอลพตและเอียง ซารีถูกทหารอาสาเวียดนามและกองกำลังรักชาติกัมพูชาโค่นล้ม ประเทศกัมพูชาก็ต้องเผชิญกับความลำบากและความท้าทายต่างๆ รวมทั้งการต่อต้านของพวกทหารแตกทัพเขมรแดง ซึ่งจากการปฏิบัติตามข้อเสนอของพรรคประชาชนปฏิวัติกัมพูชา แนวร่วมสามัคคีประชาชาติกู้ชาติกัมพูชาและสภาประชาชนปฏิวัติกัมพูชา ทางรัฐบาลเวียดนามได้ส่งผู้เชี่ยวชาญหลายหมื่นคนไปช่วยเหลือกัมพูชาเพื่อฟื้นฟู สร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ

ช่วยประชาชนกัมพูชาหลุดพ้นจากฆ่าล้างเผ่าพันธุ์รอบที่ 2 คือปัญหาความอดอยากและโรคระบาด

ในตลอดกว่า 10 ปี ช่วงปี 1978-1989 พรรคและรัฐเวียดนามได้ส่งเจ้าหน้าที่ เกือบ 3 หมื่น 5 พันคนไปช่วยเหลือกัมพูชาสร้างสรรค์พรรคประชาชนปฏิวัติกัมพูชา จัดการประชุมใหญ่พรรค 2 วาระ คัดเลือกและอบรมแถวขบวนเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติและทักษะความสามารถเพื่อปฏิบัติมติต่างๆของพรรคประชาชนปฏิวัติกัมพูชา เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูระเบียบทางสังคมตั้งแต่ส่วนกลางถึงส่วนท้องถิ่นที่ถูกกลุ่มเขรมแดงทำลาย เวียดนามได้ช่วยเหลือกัมพูชาจัดตั้งสภาประชาชนปฏิวัติกัมพูชา นาย หวูหมาว ประธานสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-กัมพูชาและเป็นสมาชิกคณะผู้เชี่ยวชาญเวียดนามที่ไปช่วยเหลือเยาวชนกัมพูชาได้ให้ข้อสังเกตว่า“คณะผู้แทนกองเยาวชนคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ไปช่วยเหลือกัมพูชาในการพัฒนาองค์กรเยาวชน ยุวชนและเด็ก โดยได้ส่งเสริมให้เยาวชนกัมพูชาเข้าร่วมสมาคมเยาวชนกู้ชาติกัมพูชาและส่งเสริมให้เยาวชนดีเด่นเข้าร่วมกองเยาวชนประชาชนปฏิวัติกัมพูชา”

ส่วนนักข่าวเหงวียนวันเคียม บรรณาธิการของส่วนกระจายเสียงต่างประเทศสถานีวิทยุเวียดนาม ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะผู้เชี่ยวชาญของสถานีวิทยุเวียดนามที่ไปช่วยเหลือกัมพูชาในระยะปี 1980-1984 ได้แสดงความเห็นว่า“หลังการปลดปล่อยประเทศกัมพูชา เมื่อต้นปี 1980 สถานีวิทยุเวียดนามได้ส่งผมไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยเหลือกัมพูชา ตอนนั้น กัมพูชามีรายการกระจายเสียงเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ไทยและลาว แต่โครงสร้างพื้นฐานไม่พัฒนาเนื่องจากเพิ่งได้รับการปลดปล่อยประเทศ หน้าที่ของผมคือช่วยเหลือในการจัดทำรายการภาคภาษาฝรั่งเศสและเรียบเรียงข่าวเพื่อแปลและออกอากาศเป็นภาษาอื่นๆ”

ผู้เชี่ยวชาญเวียดนามกับการปฏิบัติเป้าหมายอันสูงส่งในการช่วยฟื้นฟูประเทศกัมพูชา - ảnh 2สมเด็จฮุนเซนถ่ายภาพกับผู้เชี่ยวชาญเวียดนามด้านหน้าสถานีวิทยุและโทรทัศน์กัมพูชาเมื่อปี 1988 

การช่วยเหลืออย่างสุดจิตสุดใจของพรรค รัฐและประชาชนเวียดนาม

ในตลอดกว่า 10 ปีที่เต็มไปด้วยความลำบาก แถวขบวนผู้เชี่ยวชาญเวียดนามได้ช่วยเหลือกัมพูชาในการสร้างสรรค์ทางการปกครองทุกระดับเพื่อบริหารและผลักดันการสร้างสรรค์ประเทศ พัฒนาการผลิตและขัดขวางไม่ให้กลุ่มเขรมแดงฟื้นตัวขึ้นอีก ทั้งนี้ ทำให้ประเทศกัมพูชาที่มีอธิปไตยได้รับการสร้างสรรค์ใหม่ มีระบบการบริหารตั้งแต่ส่วนกลางถึงส่วนท้องถิ่น มีระเบียบการด้านวัฒนธรรมและสังคมที่ค้ำประกันเอกราชและสิทธิการตัดสินใจด้วยตนเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มั่นคงให้แก่การพัฒนาและการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องดอกผลของการปฏิวัติ โดยหลังจากปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างลุล่วงไปด้วยดี เมื่อปี 1989  คณะผู้เชี่ยวชาญและทหารอาสาเวียดนามได้เดินทางกลับประเทศเพื่อรับหน้าที่ใหม่  บรรดาผู้นำประเทศกัมพูชาได้ชื่นชมการช่วยเหลือของเวียดนาม รวมทั้งส่วนอุทิศของคณะผู้เชี่ยวชาญเวียดนาม โดยได้ยืนยันว่า “การพัฒนาประเทศกัมพูชาในทุกด้านในปัจจุบันมีส่วนร่วมจากความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ ทันการณ์และมีประสิทธิภาพของรัฐบาลและประชาชนเวียดนาม รวมทั้งคณะผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นที่ช่วยเหลือการปฏิวัติกัมพูชาตั้งแต่ช่วงที่เพิ่งหลุดพ้นจากระบอบฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เขรมแดงจนถึงช่วงที่กองกำลังปฏิวัติกัมพูชาสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่างๆได้ด้วยตนเอง” ส่วนสมเด็จฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ยืนยันว่า “ทหารอาสาเวียดนามได้ช่วยเหลือประชาชนกัมพูชารอดพ้นจากภัยฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เขรมแดง ส่วนผู้เชี่ยวชาญเวียดนามได้ช่วยประชาชนกัมพูชาหลุดพ้นจากภัยฆ่าล้างเผ่าพันธุ์รอบที่สองคือภัยแห่งความหิวโหยและโรคระบาดเพื่อพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็งในปัจจุบัน”

30ปีได้ผ่านพ้นไป แต่การช่วยเหลือด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์และซื่อสัตย์ของผู้เชี่ยวชาญเวียดนามต่อประเทศกัมพูชาคือภารกิจการช่วยเหลือระหว่างประเทศที่ดีงาม มีส่วนร่วมเสริมสร้างความสัมพันธ์มิตรภาพและความสามัคคีที่มีมาช้านานระหว่าง 2 ประชาชาติ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด