ฟันฝ่าความปวดร้าวจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซิน

(VOVWORLD) -วันที่ 10 สิงหาคมทุกๆปีคือวันรำลึกภัยพิบัติจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินในเวียดนาม ปีนี้ครบรอบ 59 ปีที่กองทัพสหรัฐโปรยสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินลงในภาคใต้เวียดนาม ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมการดูแลผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งนโยบายต่างๆก็ได้รับการปรับปรุงเพื่อช่วยให้ผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินและลูกหลานของพวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้น

ฟันฝ่าความปวดร้าวจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซิน - ảnh 1ทางการทุกระดับเดินทางไปเยือนครอบครัวผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซิน 

ปัจจุบันนี้ มีชาวเวียดนามประมาณ 4.8 ล้านคนที่โดนสารพิษสีส้มไดอ๊อกซิน ซึ่งเป็นผู้เคราะห์ร้ายโดยตรง 3 ล้านคน  มีผู้เสียชีวิตนับแสนคนและป่วยเป็นโรคร้ายนับล้านคนเนื่องจากผลกระทบจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซิน

การให้ความสนใจของทั้งสังคม

จังหวัดและนครต่างๆในทั่วประเทศเวียดนามได้จัดกิจกรรมที่มีความหมายต่างๆ เช่น การเยี่ยมเยือนและมอบของขวัญ การดูแลสุขภาพให้แก่ผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซิน ที่จังหวัดด่งนาย สมาคมผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินเวียดนาม โรงพยาบาลด่งนายและสมาคมผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินเวียดนามสาขาจังหวัดฯได้จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินในจังหวัดและพิจารณาการให้ความช่วยเหลือในการตรวจและรักษาโรคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เคราะห์ร้าย 200 คนในจังหวัดด่งนาย  ในโอกาสนี้ สมาคมผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินเวียดนามสาขาจังหวัดด่งนายยังมอบของขวัญ 260 ชุดให้แก่ผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินในอำเภอต่างๆ  ส่วนจังหวัดท้ายบิ่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในท้องถิ่นที่มีจำนวนผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินมากที่สุดคือ 2 หมื่น 9 พันคน ทางสมาคมผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินสาขาจังหวัดฯได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนและมอบของขวัญให้แก่ครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบาย

ควบคู่กับความสนใจของทางการทุกระดับ บรรดาผู้ที่มีใจกุศลและสถานประกอบการได้สนับสนุนการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซิน นี่เป็นปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมและมีความมหมายเพื่อช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินที่มีฐานะยากจน

นโยบายที่เป็นรูปธรรม

สารพิษสีส้มไดอ๊อกซินก็ยังคงส่งผลเสียต่อคนเวียดนามในรุ่นต่างๆ ทำให้ลูกหลานของผู้เคราะห์ร้ายมีอาการเจ็บป่วยต่างๆเช่น มีภาวะผิดปกติและพิการแต่กำเนิด ในหลายปีที่ผ่านมา งานด้านการแก้ไขผลเสียหายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซิน การดูแลและช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินเป็นหนึ่งในประเด็นหลักในนโยบายสวัสดิการสังคมของรัฐเวียดนาม โดยได้ประกาศใช้เอกสารทางนิตินัยที่เกี่ยวข้องถึงการให้สิทธิพิเศษและนโยบายสำหรับผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง โดยเฉพาะ ทหารที่โดนสารพิษสีส้มไดอ๊อกซิน ทุกปี ภาครัฐได้สนับสนุนงบประมาณนับล้านล้านด่งเพื่อให้ความช่วยเหลือ ดูแลสุขภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินและให้ความช่วยเหลือเขตที่ประสบอุปสรรคเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซิน นาง ฝามถิหายห่า รองอธิบดีกรมคุ้มครองทางสังคมสังกัดกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเวียดนามได้เผยว่า

“ จนถึงขณะนี้ ตามกฤษฎีกาการให้สิทธิพิเศษต่อผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อการปฏิวัติ เวียดนามมีผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อการปฏิวัติ 9.2 ล้านคน  ซึ่งในนั้น มีผู้ที่เคยเข้าร่วมการต่อสู้ 3 แสน 2 หมื่นคน โดยลูกหลานของพวกเขาได้รับผลกระทบจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซิน ตามกฎหมายคนพิการ มีคนพิการกว่า 3 ล้านคนได้รับใบรับรองผู้พิการ บนพื้นฐานนี้ มีคนพิการกว่า 1 ล้านคนได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือน”

ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา สมาคมผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินทุกระดับได้รณรงค์ให้องค์กรและบุคคลต่างๆร่วมกันบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างศูนย์ดูแล ฟื้นฟูสมรรถภาพ ฝึกสอนอาชีพ ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนสำหรับการผลิต ก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรให้แก่ผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซิน ในเวลาที่จะถึง สมาคมผู้เคราะห์จากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินเวียดนามจะเสนอให้สำนักงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขกฤษฎีกาที่ 4เกี่ยวกับนโยบายสำหรับผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง รวมทั้ง ผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินและรุ่นที่ 3 ที่ได้รับผลกระทบจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น    เวียดนามกำหนดว่า งานด้านการแก้ไขผลเสียหายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินที่กองทัพสหรัฐใช้ในสงครามเวียดนามต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชาวเวียดนามเป็นปัญหาที่เร่งด่วนและยาวนาน การที่ทางการทุกระดับและทั้งสังคมร่วมกันช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินจะช่วยให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด