ภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นประสบผลที่น่ายินดี

(VOVWORLD) - ในช่วงปลายปี 2019 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 2 คนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีก 12 คนในคดีบริษัทโมบิโฟนซื้อหุ้นร้อยละ 95 ของบริษัท AVG ได้ถูกดำเนินคดีในข้อหาละเมิดข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารการลงทุนสาธารณะ สร้างความเสียหายให้แก่รัฐและรับสินบน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นของเวียดนามได้รับการผลักดันและกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นได้รับการบังคับใช้อย่างจริงจัง สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของพรรคและรัฐเวียดนามในการธำรงและส่งเสริมภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นเพื่อปรับปรุงองค์กรพรรคและหน่วยงานของรัฐให้บริสุทธิ์และเข้มแข็งมากขึ้น

ภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นประสบผลที่น่ายินดี - ảnh 1ในการปฏิบัติหน้าที่กึ่งวาระ เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเหงวียนฟู้จ่องได้ประสบความสำเร็จในการบริหารชี้นำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นและปรับปรุงองค์กรพรรค (tapchicongsan)

ในปี 2019 เวียดนามมีคดีคอรัปชั่นกว่า 200 คดี รวมผู้ต้องหาเกือบ 500 คน รวมถึงคดีใหญ่ที่มีการยักยอกทรัพย์สินของรัฐ ที่ดิน การละเมิดข้อกำหนดด้านเศรษฐกิจและการใช้อำนาจเกินขอบเขตเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว นี่แสดงให้เห็นว่า พรรคและรัฐเวียดนามมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการผลักดันงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประชาชนทั่วประเทศ โดยประชาชนชื่นชมและมีความเชื่อมั่นต่อการบริหารชี้นำของพรรคในภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น นาย ลิววันแหมง จากกรุงฮานอยได้เผยว่า“ในฐานะเป็นสมาชิกพรรค ผมเห็นว่า ในปี 2019 คณะกรรมการกลางพรรคมีความตั้งใจอันแนวแน่ในการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น โดยได้นำผู้กระทำผิดทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงและเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุมาดำเนินคดีอย่างเคร่งครัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประชาชนทั่วประเทศ”

ในปี 2019 คณะกรรมการตรวจตราส่วนกลางของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ตรวจสอบกรณีคอรัปชั่นที่ร้ายแรงต่างๆ โดยได้มีมติลงโทษและเรียกร้องให้กรมการเมืองพรรค คณะเลขาธิการกลางพรรคและคณะกรรมการกลางพรรคลงโทษองค์กรและเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคที่ละเมิดระเบียบวินัยของพรรค ตั้งแต่ต้นวาระมาจนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการกลางพรรค กรมการเมืองพรรคและคณะเลขาธิการกลางพรรคได้มีมติลงโทษเจ้าหน้าที่ระดับสูงกว่า 70 คน รองศาสตราจารย์ ดร.เหงวียนจ่องฟุก อดีตหัวหน้าสถาบันประวัติศาสตร์พรรคสังกัดสถาบันรัฐศาสตร์แห่งชาติโฮจิมินห์ได้เผยว่า“การลงโทษเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคที่ละเมิดระเบียบวินัยของพรรค รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงคือสิ่งที่จำเป็นในการปรับปรุง สร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรพรรคเพื่อให้องค์กรพรรคมีความบริสุทธิ์และเข้มแข็งมากขึ้น โดยผู้กระทำผิดจะถูกลงโทษอย่างเด็ดขาด ไม่ว่าบุคคลผู้นั้นดำรงตำแหน่งใด”

นอกจากการปฏิบัติมาตรการที่เข้มแข็งของส่วนกลางแล้ว งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นของท้องถิ่นต่างๆก็ได้บรรลุความคืบหน้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากการแก้ไขปัญหาและพฤติกรรมที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและสถานประกอบการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านจิตสำนึกและการปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่สมาชิกพรรค

ภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นประสบผลที่น่ายินดี - ảnh 2ไม่มีการละเว้นใครในการดำเนินคดีทุจริตคอรัปชั่น (Zing.vn) 

บนเจตนารมณ์ของความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งและไม่ย่อท้อในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ในปี 2019 ได้มีการแก้ไขข้อบกพร่องด้านกลไก นโยบายและระบบกฎหมายเพื่อสร้างสรรค์กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น  รวมถึงการทุจริตคอรัปชั่นในหมู่เจ้าหน้าที่ข้าราชการเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อพรรค ศาสตราจารย์ ดร. หว่างชี้บ๋าว จากสถาบันรัฐศาสตร์แห่งชาติโฮจิมินห์ได้ประเมินว่า“พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามแสดงออกถึงความตั้งใจทางการเมืองในระดับสูงในการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น โดยไม่มีการละเว้นในการดำเนินคดีทุจริตคอรัปชั่นเพื่อให้องค์กรพรรคมีความบริสุทธิ์ เข้มแข็งมากขึ้นและให้สมกับความเชื่อมั่นของประชาชน เช่น มีการดำเนินคดีคอรัปชั่นอย่างเปิดเผย โดยผู้กระทำผิดจะถูกลงโทษอย่างเด็ดขาด ไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะดำรงตำแหน่งอะไร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงองค์กรพรรค อีกทั้งเป็นการป้องปรามและสร้างความฉุกคิดในหมู่สมาชิกพรรค”

ในปี 2020 จะมีการจัดการประชุมใหญ่องค์กรพรรคทุกระดับเพื่อมุ่งสู่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 โดยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นจะเป็นกระบวนการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติ มีความจงรักภักดีต่อพรรคและรับใช้ประชาชนเพื่อตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของประชาชนต่อพรรค.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด