ภาวะวิกฤตโรคโควิด-19 บททดสอบเพื่อคัดกรองบุคลากร

(VOVWORLD) - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเวียดนามและทั่วโลกยังคงมีความซับซ้อนและส่งผลกระทบอย่างหนักต่อชีวิตและเศรษฐกิจสังคม ในสภาวการณ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่บริหารหน่วยงานทุกระดับต้องเป็นผู้ชี้นำงานด้านการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด กล้าคิดกล้าทำ ส่งเสริมสติปัญญาเพื่อร่วมกับผู้บริหารส่วนกลางนำประเทศฟันฝ่าอุปสรรคทั้งในช่วงรับมือการแพร่ระบาดและในช่วงหลังการระบาดของโควิด-19 นี่ยังถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับการประเมินทักษะของหน่วยงานบริหารภาครัฐ โดยเฉพาะทักษะความสามารถและชื่อเสียงของเจ้าหน้าที่ผู้บริหารดั่งเช่นคำกล่าวของเลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเหงวียนฟู้จ่องที่ว่า “การรับมือการแพร่ระบาดทำให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่บริหารทำงานเก่งอย่างไร”

ภาวะวิกฤตโรคโควิด-19 บททดสอบเพื่อคัดกรองบุคลากร - ảnh 1นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกเป็นประธานการประชุมรัฐบาลเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19(VGP) 

งานด้านการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ถือเป็นหน้าที่สำคัญควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและในระยะยาวของเวียดนาม โดยการชี้นำต่างๆของพรรคและรัฐล้วนได้ระบุถึงแนวทาง “การป้องกันและต่อต้านโรคโควิด -19 เหมือนการต่อสู้กับศัตรู” พร้อมทั้งระดมพลังทุกแหล่งและปฏิบัติมาตรการต่างๆอย่างพร้อมเพรียงและเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่นับวันซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งการชี้นำการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงบทบาทของบรรดาผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับเพราะหน่วยงานและท้องถิ่นแต่ละแห่งมีสถานการณ์และแหล่งพลังที่แตกต่างกัน

ภายใต้การนำของพรรค การบริหารของรัฐและการชี้นำของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการชี้นำแห่งชาติงานด้านการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเวลาที่ผ่านมา หน่วยงานทุกระดับและท้องถิ่นต่างๆของเวียดนามได้ปฏิบัติมาตรการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดในระลอกแรกได้อย่างพร้อมเพรียงและเคร่งครัด ซึ่งประสบผลที่น่ายินดีในเบื้องต้นและได้รับการสนับสนุนและชื่นชมจากประชาชนและประชาคมโลก

เนื่องจากงานนี้เป็นหน้าที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆ ดังนั้น มติต่างๆของรัฐบาลต่างระบุว่า หน่วยงานทุกระดับและท้องถิ่นต่างๆต้องไม่ประมาทและพอใจต่อผลงานที่ได้บรรลุ หากต้องพยายามปฏิบัติมาตรการต่างๆอย่างพร้อมเพรียง เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดให้สำเร็จ ซึ่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้อย่างมีความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่บริหารที่มีความสามารถไม่เพียงแค่ทำการเผยแพร่คำสั่งชี้นำของผู้นำพรรคและรัฐอย่างถูกต้องเท่านั้น หากยังต้องมีแผนการปฏิบัติที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในท้องถิ่นและหน่วยงานเพื่อปฏิบัติ 2เป้าหมายพร้อมกัน นั่นคือป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระดับสูงสุดอีกด้วย ซึ่งเป็นหน้าที่ที่นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ยืนยันหลายครั้งว่า นอกจากงานด้านการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดแล้ว ต้องชี้นำการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในเวียดนามและทั่วโลกที่ยังคงซับซ้อนมากขึ้น

ตามข้อมูลของหอการค้าและการอุตสาหกรรมเวียดนาม หรือ VCCI นี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษที่ผ่านมา ที่จำนวนสถานประกอบการที่เลิกกิจการใน6 เดือนแรกของปี2020มีมากกว่าจำนวนสถานประกอบการจัดตั้งใหม่ ซึ่งถ้าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงรุนแรงต่อไป สถานประกอบการเกือบร้อยละ 30 ที่เข้าร่วมการสำรวจอาจดำเนินธุรกิจต่อไปได้อีกแค่ 3เดือนเท่านั้น ส่วนสถานประกอบการอีกร้อยละ50 อาจดำเนินธุรกิจต่อไปได้อีก 6เดือน ซึ่งผลพวงที่ตามมาก็คือแรงงานหลายล้านคนต้องตกงาน ดังนั้น หน้าที่ของผู้บริหารกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆคือต้องพยายามปฏิบัติเป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจสังคม เสริมสร้างศักยภาพเพื่อเตรียมพร้อมให้แก่การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังภาวะโควิด-19 และทักษะความสามารถในการบริหารจะสะท้อนให้เห็นจากแผนการปฏิบัติของหน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆเพื่อแก้ไขอุปสรรค ผลักดันการผลิตและประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะในหน่วยงานและท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ภาวะวิกฤตโรคโควิด-19 บททดสอบเพื่อคัดกรองบุคลากร - ảnh 2รองนายกรัฐมนตรีหวูดึ๊กดามกล่าวปราศรัยในการประชุมกองบัญชาการทหารชายแดนเกี่ยวกับควบคุมเขตชายแดนและงานด้านการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาด (VGP) 

การเป็น “เจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถ” ยังสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านการปฏิบัติหน้าที่ค้ำประกันสวัสดิการสังคมและการดูแลเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยจากผลการวิจัยต่างๆสะท้อนให้เห็นว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  จะส่งผลกระทบในทางลบต่อการแก้ปัญหาความยากจน ซึ่งวงเงินช่วยเหลือที่รัฐบาลเสนอและคณะกรรมาธิการสามัญของสภาแห่งชาติได้อนุมัติแสดงให้เห็นถึงแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ส่วนเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นต้องแสดงให้เห็นถึงบทบาทของตนในการจัดสรรค์เงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชนอย่างถูกต้องเพื่อปฏิบัตินโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งผู้บริหารที่มีความสามารถจะแสดงให้เห็นถึงการดูแลเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนผ่านกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม มิใช่แค่มีคำพูดเพียงอย่างเดียว

ทั้งนี้และทั้งนั้นแสดงให้เห็นว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   กำลังส่งผลกระทบอย่างกว้างลึกต่อทุกด้านของชีวิตเศรษฐกิจสังคม ความมั่นคงและงานด้านกลาโหมของประเทศ แต่ก็ถือเป็นโอกาสเพื่อทดสอบทักษะความสามารถให้บรรดาเจ้าหน้าที่ผู้บริหารมีปฏิบัติการที่เข้มแข็งตามแนวทางการป้องกันและต่อต้านโรคโควิด -19 เหมือนการต่อสู้กับศัตรู เป็นโอกาสเพื่อให้เจ้าหน้าที่บริหารทุกระดับแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญา บทบาทและทักษะการบริหารในการแก้ไขสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความยากลำบากต่างๆ แฃะสิ่งนี้ยิ่งมีความหมายต่องานด้านบุคลากรในสภาวการณ์ที่การประชุมใหญ่พรรคสาขาทุกระดับเพื่อมุ่งสู่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13กำลังมีขึ้นในทั่วประเทศ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด