มอบอำนาจในการเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเพรียบพร้อมตั้งแต่ระดับพื้นฐาน

(VOVWORLD) - ปัจจุบัน ได้มีการปล่อยข่าวผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่ใส่ร้ายป้ายสีการเตรียมความพร้อมงานด้านบุคลากรให้แก่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามวาระปี 2021-2026   แต่สถานการณ์ที่เป็นจริงและการวางแผนการยุทธศาสตร์ด้านบุคลากรของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก่อนการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ได้แสดงให้เห็นว่า การปล่อยข่าวเท็จและข้อมูลที่บิดเบือนความจริงดังกล่าวเป็นแค่กลอุบายของฝ่ายที่เป็นอริและไม่สามารถทำลายชื่อเสียงของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม

 

มอบอำนาจในการเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเพรียบพร้อมตั้งแต่ระดับพื้นฐาน - ảnh 1ภาพโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประชุมพรรคสาขาทุกระดับ (tuyengiao.vn)

การประชุมครั้งที่ 12คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่12 เมื่อเร็วๆนี้ได้เปิดเผยแนวทางงานด้านบุคลากรของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 โดยคณะกรรมการกลางพรรคและกรมการเมืองพรรคได้ยืนหยัดการปฏิบัติกระบวนการเสนอชื่อบุคลากรเพื่อวางแผนการยุทธศาสตร์ด้านบุคลากรตามขั้นตอนต่างๆอย่างรอบคอบ โดยต้องเสนอชื่อบุคลากรเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคก่อน ต่อจากนั้นคือสมาชิกกรมการเมือง คณะเลขาธิการพรรคและสุดท้ายคือเสนอบุคลากรต่อตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของพรรค รัฐและรัฐบาล

มอบอำนาจให้แก่ท้องถิ่นในการเลือกบุคลากร

การเสนอชื่อและคัดเลือกบุคลากรตามแผนการยุทธศาสตร์ของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 มีจุดใหม่เมื่อเทียบกับการประชุมครั้งก่อนๆ นั่นคือคณะกรรมการกลางพรรคได้วางแนวทางงานด้านบุคลากรที่สำคัญและชี้นำการปฏิบัติ ส่วนพรรคสาขาทุกระดับมีสิทธิ์เสนอชื่อและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเพรียบพร้อมทั้งด้านทักษะความสามารถและคุณธรรมในองค์กรพรรคตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงส่วนกลาง ซึ่งแนวทางนี้ก็ถูกระบุในบทความเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมจัดการประชุมองค์กรพรรคทุกระดับและการกล่าวปราศรัยปิดการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 12 สมัยที่12 ของท่านเหงวียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ โดยท่าน เหงวียนฟู้จ่องได้กำชับให้ต้องคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเพรียบพร้อมให้แก่คณะกรรมการกลางพรรค และนั่นเป็นความรับผิดชอบของทั้งพรรค ระบบการเมืองและสังคม ส่วนการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 12 สมัยที่12 ได้ยืนยันถึงแนวทางที่เสมอต้นเสมอปลายต่อเนื้อหาและมาตรการที่สำคัญเพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อบุคลากรให้แก่คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 13 นั่นคือการมอบอำนาจหน้าที่ในการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคลากรให้แก่องค์กรพรรคสาขาระดับท้องถิ่น พร้อมทั้งยืนหยัดถึงการตระหนักและกำหนดความรับผิดชอบของผู้ที่เสนอชื่อบุคลากรให้แก่แผนยุทธศาสตร์ด้านบุคลากร

ในทางเป็นจริง งานด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านบุคลากรของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้รับการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวภายใต้การชี้นำของกรมการเมืองพรรค คณะเลขาธิการกลางพรรค โดยเฉพาะคณะกรรมการชี้นำการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านบุคลากรวาระปี 2021-2026โดยเฉพาะเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2018 พรรคสาขาจังหวัด นคร หน่วยงานและท้องถิ่นสังกัดส่วนกลางทุกแห่งได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อหารือและเสนอชื่อบุคลากรตามแผนการยุทธศาสตร์นี้

กำหนดความรับผิดชอบของผู้เสนอบุคลากร

ทั้งนี้ การที่คณะกรรมการกลางพรรคได้มอบอำนาจหน้าที่และมีความเชื่อมั่นต่อพรรคสาขาสังกัดส่วนกลางได้ช่วยเปิดกลไกที่อำนวยความสะดวกให้แก่พรรคสาขาและองค์กรพรรคทุกระดับในการเข้าร่วมกระบวนการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์ระดับท้องถิ่นด้วยความรับผิดชอบสูงและปฏิบัติตามขั้นตอนการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคลากรอย่างเคร่งครัด ส่วนคณะกรรมการกลางพรรคจะตรวจสอบการปฏิบัติและอนุมัติแผนด้านบุคลากรที่ท้องถิ่นได้เสนอ ในเวลาที่ผ่านมา หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อลงคะแนนผ่านความเห็นชอบการเสนอชื่อบุคลากรให้แก่คุณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 13 ตามขั้นตอนกระบวนการเพื่อค้ำประกันการให้ความเคารพต่อหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคลากรที่เน้นคุณภาพ ไม่ลดมาตรฐานในการคัดเลือกเพื่อให้ได้บุคลากรครบตามจำนวนและตามโครงสร้างบุคลากร

แนวทางการมอบอำนาจหน้าที่พร้อมระบุความรับผิดชอบของผู้เสนอชื่อบุคลากรของคณะกรรมการกลางพรรคทำให้ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติ ยืนหยัดต่อต้านการใช้ระบบเส้นสายและการใช้เงินซื้อตำแหน่งเพื่อไม่ปล่อยให้มีการกระทำผิดกฎหมายในการปฏิบัติงานด้านบุคลากรของพรรค โดยเฉพาะการเสนอชื่อบุคลากรต่อแผนยุทธศาสตร์ด้านบุคลากรวาระปี2021-2026 การปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆในการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคลากรให้แก่คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 13 อย่างเคร่งครัดได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติเพรียบพร้อม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญเพื่อให้คณะกรรมการกลางพรรคพิจารณาและอนุมัติงานด้านบุคลากรในการประชุมครั้งต่างๆของคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12

ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่า สถานการณ์ที่เป็นจริงและการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านบุคลากรของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในเวลาที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่า การปล่อยข่าวที่บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับงานด้านบุคลากรของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคนั้นเป็นแค่เล่ห์เหลี่ยมของฝ่ายที่เป็นอริเพื่อมุ่งทำลายพรรคและรัฐเวียดนามเท่านั้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด