ย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิที่เต็มไปด้วยความหวัง

(VOVWORLD) - เวียดนามกำลังย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิของปีใหม่ประเพณี 2020 ท่ามกลางสถานการณ์ในภูมิภาคและโลกมกำลังมีความผันผวนอย่างซับซ้อนและส่งผลกระทบอย่างกว้างลึกต่อทุกประเทศ รวมทั้งเวียดนาม ดังนั้น เพื่อส่งเสริมผลสำเร็จที่ได้บรรลุในปี 2019 เวียดนามยังคงพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อฟันฝ่าอุปสรรค์และเชื่อมั่นถึงการบรรลุความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นในปีใหม่ 2020 และปีต่อๆไป
ย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิที่เต็มไปด้วยความหวัง - ảnh 1 บรรดาผู้นำอาเซียนในการประชุมระดับสูงอาเซียนครั้งที่ 34 ณ กรุงเทพฯ (Photo thaipbsworld)

อาจกล่าวได้ว่า ความพยายามและผลสำเร็จที่เวียดนามได้บรรลุในปีที่ผ่านมาน่าชื่นชม ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อให้ประเทศเสร็จสิ้นแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะ 5 ปีตั้งแต่ปี 2016-2021 และยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมในระยะ 10 ปีตั้งแต่ปี 2011-2021

ปี 2020 จะมีการจัดกิจกรรมสำคัญๆของประเทศ เช่น ฉลองครบรอบ 90 ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม 90 ปีวันก่อตั้งแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม การจัดการประชุมพรรคสาขาทุกระดับเพื่อมุ่งสู่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ฉลอง 75 ปีวันชาติเวียดนาม 130 ปีวันคล้ายวันเกิดของประธานโฮจิมินห์ 45 ปีวันปลดปล่อยภาคใต้รวมประเทศเป็นเอกภาพ เวียดนามดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ประธานไอป้า 41 และสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2020-2021 เป็นต้น เพื่อเสร็จสิ้นเป้าหมายและหน้าที่พัฒนาประเทศในปี 2020 เวียดนามกำลังพยายามเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจมหภาค ควบคุมภาวะเงินเฟ้อ ยกระดับทักษะความสามารถและการพึ่งพาตนเองของเศรษฐกิจ เน้นปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนประกอบธุรกิจ ผลักดันการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ยั่งยืน เข้าสู่ส่วนลึกและมีประสิทธิภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่มากขึ้นในการปฏิบัติยุทธศาสตร์ที่ถือเป็นก้าวกระโดดต่างๆ ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัว เพิ่มผลผลิต คุณภาพ ประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจ ส่งเสริมการบริหารทรัพยากร อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรับตัวและรับมือภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

ควบคู่กันนั้น จะมีการปฏิบัตินโยบายและมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม สังคม สร้างสรรค์มนุษย์และยกระดับชีวิตทั้งด้านวัตถุและจิตใจของประชาชนให้ดีขึ้น ดูแลเอาใจใส่ผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อการปฏิวัติ สร้างสรรค์ชนบทใหม่ แก้ไขปัญหางานทำและความยากจนอย่างยั่งยืน ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆถึงการจัดสรรแหล่งพลังเพื่อปฏิบัติโครงการและนโยบายสำหรับชนกลุ่มน้อยและประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตเขา ปฏิบัติมติส่วนกลางเกี่ยวกับการปฏิรูปนโยบายเงินเดือน ประกันสังคม การศึกษา – ฝึกอบรม วิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยี สาธารณสุขและประชากร ยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติระเบียบการต่างๆเกี่ยวกับวัฒนธรรม โดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรม เขตตัวเมืองใหม่ อนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่ามรดกและเอกลักษณ์วัฒนธรรมของประชาชาติ ปฏิบัติการรณรงค์ให้ประชาชนสามัคคีกันสร้างสรรค์ชนบทใหม่และตัวเมืองที่มีอารยธรรม รวมทั้งนโยบายสำหรับชนกลุ่มน้อยและศาสนา

หนึ่งในหน้าที่สำคัญในปี 2020 คือปรับปรุงและเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านกลาโหมและความมั่นคง รักษาเสถียรภาพด้านการเมือง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม ยกระดับประสิทธิภาพของงานด้านการต่างประเทศและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก ธำรงบรรยากาศที่สันติภาพและเสถียรภาพเพื่อพัฒนา เกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ประเมินและมีการคาดเดาอย่างรวดเร็วและถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ โดยเฉพาะในปัญหาทะเลตะวันออกและชายแดน รับมือความผันผวนที่เกิดขึ้นใหม่อย่างทันท่วงทีและเป็นฝ่ายรุก ปกป้องเอกราช อธิปไตยและบูรณะภาพแห่งดินแดน ในปี 2020 เวียดนามจะปฏิบัติมติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์และปรับปรุงพรรค ยับยั้งและแก้ไขความเสื่อมถอยด้านการเมือง คุณธรรมและวิถีการดำเนินชีวิต การผันแปรภายในพรรค พร้อมกับการศึกษาและปฏิบัติตามแนวความคิด คุณธรรมและบุคลิกของประธานโฮจิมินห์ ยืนหยัดต่อสู้การคอร์รัปชั่นและการใช้ระบบเส้นสาย มีกลไกนโยบายส่งเสริมและปกป้องผู้ที่กล้าคิดกล้าทำ กล้ารับผิดชอบ เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติระเบียบราชการต่างๆ ตรวจสอบ เร่งรัดและสร้างการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ ยกระดับคุณธรรม วัฒนธรรมและทักษะวิชาชีพของเจ้าหน้าที่ ข้าราชการและพนักงาน ยืนหยัดต่อสู้ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น การใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยผลักดันการสร้างสรรค์ระบบกฎหมาย กลไกและนโยบายให้มีความสมบูรณ์

ฤดูใบไม้ผลิปี 2020 กำลังเวียนมา โดยกิจกรรมแรกในปีใหม่นี้คือพิธีฉลองครบรอบ 90 ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เส้นทางที่เวียดนามกำลังสานต่อและส่งเสริมผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และมีความหมายทางประวัติศาสตร์ในตลอด 30 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศและผสมผสานเข้ากับกระแสโลก เราเชื่อมั่นและสามารถตั้งความหวังเกี่ยวกับภารกิจการพัฒนาประเทศที่จะฟันฝ่าอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ เพื่อใช้โอกาสและเร่งเร้าพลังทุกแหล่งให้เต็มที่เพื่อนำประเทศก้าวรุดหน้าไปอย่างเข้มแข็งบนเส้นทางสร้างสรรค์ประเทศเวียดนามที่ประชาชนมั่งคั่ง ประเทศเจริญเข้มแข็ง มีประชาธิปไตย ยุติธรรมและอารยธรรม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด