รักษาอัตราการขยายตัวด้านเศรษฐกิจของปี 2018

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 23 ตุลาคม ในการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 4 สมัยที่ 14 นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุกได้อ่านรายงานเกี่ยวกับผลการปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในปี 2017 และแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในปี 2018 สิ่งที่น่าสนใจในรายงานคือ ผู้นำของรัฐบาลได้ยืนยันว่า คาดว่าในปี 2017 เวียดนามจะบรรลุผลงานในทุกด้าน โดยจะบรรลุทั้งหมด 13 เป้าหมายที่ได้วางไว้ อีกทั้งยืนยันถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลเพื่อบรรลุเป้าหมายการขยายตัวในปี 2018 คืออยู่ที่ร้อยละ 6.5-6.7 
รักษาอัตราการขยายตัวด้านเศรษฐกิจของปี 2018 - ảnh 1การประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 4 สมัยที่ 14 

รายงานได้ย้ำถึงผลงานที่ได้บรรลุในด้านเศรษฐกิจสังคม ความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ไขอุปสรรค พัฒนารัฐบาลในเชิงสร้างสรรค์ การปฏิบัติ รับใช้ประชาชน สถานประกอบการ ค้ำประกันสวัสดิการสังคม ผลักดันงานด้านการต่างประเทศและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก พร้อมทั้งวางเป้าหมายและมาตรการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในปี 2018

ตัวเลขที่น่าประทับใจในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในปี 2017

ผลงานที่โดดเด่นในปี 2017คือการธำรงเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค การขยายตัวด้านเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงที่น่ายินดีและกำลังใกล้จะบรรลุผลงานที่ได้วางไว้คือการขยายตัวจีดีพีในปี 2017 อยู่ที่ร้อยละ 6.7 หน่วยงานและด้านต่างๆล้วนมีการขยายตัวค่อนข้างสูง มีส่วนร่วมเป็นอย่างมากต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ ภาคการเกษตรมีการฟื้นตัวอย่างเข้มแข็งหลังจากประสบอุปสรรคนานัปการในปี 2016 อุตสาหกรรมการแปรรูป การประดิษฐ์คิดค้นและการก่อสร้างพัฒนาอย่างเข้มแข็ง ซึ่งช่วยชดเชยการชลอตัวของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ส่วนในภาคบริการและการท่องเที่ยวก็พัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เพิ่มขึ้นสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ของปี 2017

รายงานได้ระบุว่า ใน 9 เดือนที่ผ่านมา เวียดนามได้เพิ่มอัตราสำรองเงินตราต่างประเทศขึ้นอีก 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ยอดเงินสำรองขณะนี้อยู่ที่กว่า 4 หมื่น 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่อดีต ส่วนเงินทุนเอฟดีไอที่ได้รับการเบิกจ่ายก็อยู่ในระดับสูงเป็นประวัติกาล ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ได้เพิ่มสูงขึ้นทำสถิติใหม่นับตั้งแต่ปี 2008 การขยายตัวจีดีพีในปี 2017 จะอยู่ที่ร้อยละ 6.7  นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้ประเมินว่า “บนพื้นฐานผลงานที่ได้บรรลุในตลอด 9 เดือนที่ผ่านมา  บวกกับความพยายามในช่วงเวลาที่เหลือ คาดว่า ในปี 2017 เวียดนามจะบรรลุทั้งหมด 13 เป้าหมายที่ได้วางไว้ ซึ่งเป็นผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะในสภาวการณ์ที่เศรษฐกิจค่อยๆเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขยายตัวตามแนวทางลดการใช้ทรัพยากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป ผลิตเครื่องจักรและการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การบรรลุผลงานในทุกด้านได้มีส่วนร่วมเสริมสร้างความไว้วางใจ สร้างบรรยากาศที่ตื่นตัวในสังคมและได้รับการชื่นชมจากประชาคมโลก”

รักษาอัตราการขยายตัวด้านเศรษฐกิจในปี 2018

เป้าหมายในด้านเศรษฐกิจภายในปี 2018 ที่รัฐบาลได้กำหนดคือ รักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและจริงจังในการปฏิบัติก้าวกระโดดเชิงยุทธศาสตร์ ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขยายตัว เพิ่มผลผลิต คุณภาพ ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน  เช่นการขยายตัวจีดีพีจะบรรลุตั้งแต่ร้อยละ 6.5-6.7 ดัชนีซีพีไอบรรลุเฉลี่ยร้อยละ 4 ยอดมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 7-8  ซึ่งเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว รัฐบาลได้กำหนดหน้าที่ที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆคือผลักดันเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค ค้ำประกันความสมดุลใหญ่ๆของเศรษฐกิจ ผลักดันการผลิต การประกอบธุรกิจและการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ นอกจากนั้น เวียดนามยังเน้นปรับปรุงกลไก นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนและประกอบธุรกิจให้มีความสมบูรณ์ ให้การช่วยเหลือสถานประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม สหกรณ์ ธุรกิจภาคครัวเรือนและสร้างบรรยากาศการแข่งขันที่เสมอภาคตามกลไกตลาด “ต้องทำการตรวจสอบ ลดเงื่อนไขการประกอบธุรกิจ ปรับปรุงระเบียบราชการให้มีความกระทัดรัด ผลักดันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการออนไลน์ การปฏิบัติโครงการให้บริการระเบียบราชการออนไลน์กว่า 700 รายการในระดับ 3 และ 4 ผมขอเสนอให้หน่วยงานและทางการทุกระดับมีแผนการที่เป็นรูปธรรม  ปฏิบัติมาตรการอย่างพร้อมเพรียงและเคร่งครัดเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มแข็ง พยายามจนถึงปี 2018 ปรับปรุงมาตรฐานเกี่ยวกับบรรยากาศการประกอบธุรกิจ ขีดความสามารถในการแข่งขันในขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ยังอยู่ในระดับต่ำเพื่อยกระดับดัชนีการจัดอันดับของเวียดนาม”

ควบคู่กับการผลักดันเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค ค้ำประกันความสมดุลใหญ่ๆของเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุกได้ยืนยันว่า จะปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างพร้อมเพรียง สมบูรณ์และจริงจัง “รัฐบาลปฏิบัติมติของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้เสียเป็นการนำร่อง กฎหมายองค์การสินเชื่อฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด หลังจากสภาแห่งชาติอนุมัติและปฏิบัติโครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรสินเชื่อควบคู่กับการแก้ไขปัญหาหนี้เสียจนถึงปี 2020 สร้างการเปลี่ยนแปลงในขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารธนาคาร ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติการปรับปรุงโครงสร้าง แปรสถานประกอบการภาครัฐให้เป็นบริษัทหุ้นส่วนอย่างเคร่งครัดตามโครงการและ กระบวนการที่ได้วางไว้ ลงโทษการปฏิบัติที่ล่าช้า ส่งเสริมการแก้ไขอุปสรรค และการผนวกพื้นที่ให้ใหญ่ขึ้นควบคู่กับการปรับปรุงโครงสร้างการเกษตร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแรงงานในชนบท การผลิต ฤดูเก็บเกี่ยวและแขนงอาชีพในเขตที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ”

ด้วยผลงานที่ได้บรรลุในการบริหารเศรษฐกิจสังคมใน 9 เดือนที่ผ่านมาและความมุ่งมั่นอย่างเข้มแข็ง  รัฐบาลเวียดนามจะพยายามบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ในปี 2017 ในระดับสูงสุด และปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในปี 2018 ให้ประสบความสำเร็จ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด