ร่วมแรงร่วมใจกับรัฐบาลในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

(VOVWORLD) -ในตลอดกว่า 2 เดือนที่ผ่านมา รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องของเวียดนามได้พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จนถึงขณะนี้ เวียดนามยังคงสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้และผู้ป่วยหลายคนมีอาการดีขึ้น  ในกระบวนการรับมือการแพร่ระบาด รัฐบาลเวียดนามได้รับการสนับสนุนทั้งทางวัตถุและจิตใจจากสถานประกอบการ องค์การและประชาชนทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นกำลังใจให้แก่รัฐบาลเวียดนาม มีส่วนร่วมสร้างภาพลักษณ์ประเทศเวียดนามที่สามัคคี ปลอดภัยและมีความเมตตา

ร่วมแรงร่วมใจกับรัฐบาลในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 - ảnh 1ร่วมกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  

เวียดนามกำลังต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  เช่นเดียวกับหลายประเทศในทั่วโลก ในตลอดกว่า 2 เดือนที่ผ่านมา ทั้งพรรค กองทัพและประชาชนได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดในขอบเขตที่ไม่เคยมีมาก่อน

ความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์

  จากการเดินพร้อมกับรัฐบาลในการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  ระดมแหล่งพลังเพื่อผลักดันมาตรการป้องกันและตรวจรักษาผู้ป่วย พุทธสมาคมส่วนกลางเวียดนามได้สนับสนุนการสร้างห้องความดันลบ 5 ห้อง มูลค่า 130,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อการรักษาให้แก่ผู้ติดเชื้อโรคโควิด –19ในโรงพยาลบาลต่างๆทั้งในกรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ จังหวัดกว๋างนิง ฟู้เถาะและบั๊กนิง  พระมหาเถระ ทิ๊กดึ๊กเถี่ยน รองประธานและเลขาธิการสภาบริหารพุทธสมาคมเวียดนามได้เผยว่า พุทธศาสนิกชนและประชาชนได้ขานรับคำเรียกร้องของรัฐบาลและแนวร่วมปิตุภุมิเวียดนามในการร่วมแรงร่วมใจป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 พร้อมทั้ง เชื่อมั่นว่า เวียดนามจะสามารถยับยั้งการแพร่ระบาดได้ “ในเวลาที่จะถึง พวกเราจะประสานงานกับแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามและพุทธสมาคมทุกระดับเพื่อร่วมกันรับมือการแพร่ระบาด ส่งเสริมให้พระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข”

เพื่อขานรับคำเรียกร้อง “ ประชาชนแต่ละคนทำตามกำลังของตน ใครมีเงิน สมทบเงิน ใครมีทรัพย์สิน สมทบทรัพย์สิน ใครมีแรง สมทบแรง” เครือบริษัท TH True Milk และกองทุนเพื่อยกระดับสุขภาพให้แก่คนเวียดนามได้มอบนม 1 ล้านแก้วให้แก่ แพทย์และผู้ที่ถูกแยกตัวในทั่วประเทศ ส่วนบริษัทฮอนด้าเวียดนามได้บริจาคเงิน 1 หมื่นล้านด่งหรือเป็นประมาณกว่า4แสน3หมื่นดอลลาร์สหรัฐ บริษัทเครื่องสำอางเวียดเฮืองได้มอบเจลล้างมือ 1 แสนขวด  นาง ท้ายเฮือง ตัวแทนของเครือบริษัท TH True Milk  และ นาย ฝามวันซิง บริษัทหุ้นส่วนจำกัดเวียดเฮืองได้เผยว่า

“ดิฉันเห็นว่า นี่เป็นการช่วยเหลือโดยสมัครใจของประชาชนแต่ละคน นอกจากความสมัครใจแล้ว ประชาชนแต่ละคนต่างตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ต้องร่วมมือกับรัฐบาลและชุมชน”

“พวกเรามีความประสงค์ที่จะร่วมแรงร่วมใจกับชุมชนในการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดเพื่อให้เศรษฐกิจเวียดนามพัฒนาอย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งสถานประกอบการต่างๆอย่างพวกเราจะมีส่วนร่วมมากขึ้นต่อรัฐและประชาชน”

             แหล่งกำลังใจอันล้ำค่า

  การร่วมแรงร่วมใจขององค์การ สถานประกอบการและบุคลลต่างๆในงานด้านการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด –19 มีความหมายทั้งทางวัตถุและจิตใจ ซึ่งเป็นแหล่งพลังใหญ่ให้แก่รัฐ จนถึงขณะนี้ ได้รับเงินบริจาคกว่า 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐและจำนวนเงินดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นในอีกหลายวันข้างหน้า นาง เจืองถิหงอกแอ๊ง รองประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้เผยว่า

“พวกเราจะประสานงานกับคณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคควิด -19 และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อค้ำประกันว่า วงเงินช่วยเหลือของสถานประกอบการและผู้ที่มีใจกุศลจะถูกใช้ตามเป้าหมายและตามเจตนารมณ์ในการชี้นำภารกิจนี้ของนายกรัฐมนตรี”

ความสามัคคี ความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ของประชาชนในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด –19 ในหลายวันที่ผ่านมาเป็นการแสดงให้เห็นถึงจิตใจแห่งความสามัคคีของประชาชาติเวียดนาม ความเชื่อมั่นต่อนโยบายการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของรัฐบาลเวียดนาม มีส่วนร่วมสร้างภาพลักษณ์ประเทศเวียดนามที่สามัคคี ปลอดภัยและมีความเมตตา.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด