วิทยุกระจายเสียงและภาระหน้าที่การสื่อสารเพื่อรับใช้การพัฒนาร่วมของสังคม

(VOVWORLD) -งานมหกรรมวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศครั้งที่ 16 ปี 2024 กำลังมีขึ้น ณ จังหวัดแทงฮว้า ในระหว่างวันที่ 9 -14 กรกฎาคม โดยดึงดูดความสนใจของนักจัดรายการวิทยุเวียดนาม การเข้าร่วมของสถานีวิทยุและโทรทัศน์ทั่วประเทศแสดงให้เห็นว่า ในยุคมัลติมีเดียที่มีรูปแบบการสื่อสารใหม่เหมือนในปัจจุบัน  วิทยุกระจายเสียงยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของรูปแบบการสื่อสารที่สามารถสนองข้อมูลให้แก่ผู้ฟังหลายล้านคนในทุกที่ทุกเวลาอย่างรวดเร็วที่สุด

วิทยุกระจายเสียงและภาระหน้าที่การสื่อสารเพื่อรับใช้การพัฒนาร่วมของสังคม - ảnh 1งานมหกรรมวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศครั้งที่ 16 ปี 2024กำลังมีขึ้น ณ จังหวัดแทงฮว้า

จากการลงทุนอุปกรณ์ที่ทันสมัย  ปัจจุบัน สถานีวิทยุเวียดนามได้ออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ ประเทศกว่าร้อยละ 90 ช่วยให้ผู้ฟังในเขตต่างๆสามารถรับฟังรายการวิทยุที่มีคุณภาพเสียงชัดเจน

การออกอากาศไปยังเขตที่ห่างไกลความเจริญ เขตเขา ทะเลและเกาะแก่ง

การขยายพื้นที่การออกอากาศไปยังเขตที่ห่างไกลความเจริญ เขตเขา ทะเลและเกาะแก่งเป็นหนึ่งในประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆของพรรคและรัฐและเวียดนาม ซึ่งแสดงให้เห็นผ่านการพัฒนาของรายการวิทยุสำหรับกลุ่มผู้ฟังในเขตนี้ โดยเฉพาะการก่อตั้งช่องวิทยุเฉพาะของสถานีวิทยุเวียดนาม

ภายหลังกว่า 30 ปีนับตั้งแต่ได้รับการก่อตั้ง ส่วนกระจายเสียงภาษาชนกลุ่มน้อยหรือ วีโอวี 4 ของสถานีวิทยุเวียดนามได้ผลิตรายการวิทยุเป็นภาษาชนเผ่าเพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางของพรรค นโยบายและกฎหมายของรัฐเกี่ยวกับงานด้านชนเผ่า สะท้อนให้เห็นถึงชีวิต เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมของชนกลุ่มน้อยต่างๆ ปัจจุบัน วีโอวี 4 ได้ออกอากาศ 13 ภาษาชนเผ่า เช่น ภาษาชนเผ่าเขมร ภาษาชนเผ่าจาม ภาษาชนเผ่าม้ง ภาษาชนเผ่าไท ภาษาชนเผ่าเย้าและภาษาชนเผ่าบานา เป็นต้น โดยออกอากาศเป็นเวลา 30 ชั่วโมงทุกๆวัน  ซึ่งกลายเป็นฟอรั่มเพื่อให้ประชาชนในเขตเขา เขตที่อยู่ห่างไกลความเจริญและเขตยากจนที่สุดของประเทศแสดงความคิดเห็น ความปรารถนาต่อพรรค รัฐ รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ บวนกรงเตวี๊ยดญุง รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สังคมและมนุษยศาสตร์สังกัดมหาวิทยาลัยเตยเงวียนได้เผยว่า       

“ผ่านการประชาสัมพันธ์ด้วยภาษาชนเผ่าผ่านทางวีโอวี ประชาชนนับวันยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ผ่านการเกาะติดนโยบายและแนวทางของพรรคและรัฐ เนื้อหากว่าร้อยละ 75 มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการตระหนัก กิจกรรมทางวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตของประชาชน รวมทั้งการส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมในท้องถิ่น”

ควบคู่กับการออกอากาศในแผ่นดินใหญ่แล้ว สถานีวิทยุเวียดนามยังขยายพื้นที่การออกอากาศไปยังเขตทะเลและเกาะแก่งของปิตุภูมิ นับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนปี 2023 สถานีวิทยุเวียดนามได้เปิดใช้งานสถานีออกอากาศภาคกลางตอนใต้  ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีออกอากาศหลักของประเทศ  จากการที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย สถานีออกอากาศภาคกลางตอนใต้ได้ออกอากาศรายการของส่วนกระจายเสียงข่าวภายในประเทศและการเมืองวีโอวี 1 และส่วนกระจายเสียงต่างประเทศหรือวีโอวี 5 ของสถานีวิทยุเวียดนาม นำเสนอข้อมูลทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมต่อผู้ฟังในจังหวัดริมฝั่งภาคกลางตอนใต้ ประชาชนและทหารที่ประจำการในเขตทะเลหมู่เกาะเจื่องซาของเวียดนามและลูกเรือต่างชาติที่ทำงานบนเรือต่างชาติ คุณ Chamaléa ถิถวี  ผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 จังหวัดนิงถวดได้เผยว่า 

“การที่สถานีวิทยุเวียดนามเปิดใช้งานสถานีออกอากาศภาคกลางตอนใต้ ทำให้ประชาชนดีใจมาก การออกอากาศในภาคกลางตอนใต้จะมีส่วนช่วยสื่อสารข้อมูลล่าสุดของพรรคและรัฐต่อประชาชนในภาคกลางตอนใต้ โดยเฉพาะเขตทะเลนิงถวดอย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยให้ประชาชนเกาะติดแนวทางและนโยบายของพรรคและรัฐ  โดยเฉพาะสำหรับชาวประมงที่ออกทะเลจับปลา รายการต่างๆของวีโอวีช่วยให้พวกเขารับรู้ข้อมูลอย่างทันการณ์ มีส่วนช่วยให้ชาวประมงออกทะเลจับปลาในเขตทะเลของประเทศ”

เปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อขยายพื้นที่การออกอากาศ

วิทยุกระจายเสียงกำลังต้องเผชิญกับการแข่งขันกับรูปแบบการสื่อสารดิจิทัล บรรดาผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงใหม่วิทยุกระจายเสียงผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญเพื่อพัฒนาและยืนยันสถานะในยุคดิจิทัลปัจจุบัน

จากการเกาะติดแนวโน้มดังกล่าว ในหลายปีที่ผ่านมา นอกจากการเพิ่มการออกอากาศภายในประเทศและต่างประเทศแล้ว สถานีวิทยุเวียดนามได้เปลี่ยนแปลงใหม่ โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลในการผลิตรายการเพื่อให้วิทยุกระจายเสียงนับวันเข้าถึงผู้ฟังมากขึ้น รายการต่างๆของสถานีวิทยุเวียดนามไม่เพียงแต่ได้รับการออกอากาศผ่านคลื่นวิทยุเท่านั้น หากยังผ่านเว็บไซต์ VOV.VN เครือข่ายเฟสบุ๊ก ยูทูป Spotify Podcast และแอปพลิเคชันอื่นๆของวีโอวี เช่น  VTC Now, VOV Media, VOV Live  นาย โด๋เตี๊ยนสี ประธานสถานีวิทยุเวียดนามได้ย้ำว่า

“พวกเรากำหนดว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจัยชี้ขาดและผลักดันการเข้าถึงผู้ฟังมากขึ้น การเปิดตัวแอปพลิเคชันสื่อสารมัลติมีเดียก็เพื่อยกระดับคุณภาพของรายการวิทยุ ซึ่งผู้ฟังทั้งภายในและต่างประเทศจะได้รับรายการที่มีคุณภาพและน่าสนใจที่สุด ผู้สื่อสาร โดยเฉพาะนักจัดรายการวิทยุจะปฏิบัติภาระหน้าที่การสื่อสารเพื่อพัฒนาร่วมของสังคมต่อไป”

งานมหกรรมวิทยุทั่วประเทศครั้งที่ 16 ปี 2024ภายใต้หัวข้อ “วิทยุเวียดนาม – ความหลากหลายในการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล”เป็นการสานต่อบทบาทการเป็นผู้เดินหน้าของสถานีวิทยุเวียดนามในภารกิจการพัฒนาด้านวิทยุ สถานีวิทยุเวียดนามพยายามเพื่อเดินพร้อมกับนักข่าวในการเพิ่มทักษะความสามารถของตนเอง เดินพร้อมกับสำนักงานต่างๆเพื่ออัพเดทเทคโนโลยี วิธีการผลิตรายการอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยเฉพาะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้ฟังทั้งภายในและต่างประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด