ศึกษาและปฏิบัติตามประธานโฮจิมินห์เกี่ยวกับความรับผิดชอบของการเป็นตัวอย่าง

(VOVWORLD) - ประธานโฮจิมินห์ได้เป็นผู้เดินหน้าเกี่ยวกับการเป็นตัวอย่าง อุทิศตลอดชีวิตเพื่อภารกิจการปฏิวัติของประชาชนเวียดนามและประชาชนในทั่วโลก  50 ปีที่ผ่านพ้นไป เมื่อได้อ่านพินัยกรรมของประธานโฮจิมินห์อีกครั้ง ทุกคน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคต่างได้มีความตระหนักอย่างงลึกซึ้งเกี่ยวกับคำสั่งสอนของท่านและได้พยายามฝึกฝนหล่อหลอมตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง โดยเฉพาะการเป็นตัวอย่างคือการฝึกฝนหล่อหล่อมตนเอง มุ่งสู่สิ่งที่ดีงามและก็เป็นการป้องกันไม่ให้สมาชิกพรรคทำในสิ่งที่ผิดพลาด
ศึกษาและปฏิบัติตามประธานโฮจิมินห์เกี่ยวกับความรับผิดชอบของการเป็นตัวอย่าง - ảnh 1ประธานโฮจิมินห์ได้ลาจากโลกนี้ไป แต่ท่านยังอยู่ในใจของชาวเวียดนามและผู้ที่ใฝ่สันติภาพตลอดไป (vietnamplus) 

ในหลายปีที่ผ่านมา การศึกษาและปฏิบัติตามแนวคิด คุณธรรมและบุคลิกของประธานโฮจิมินห์เป็นการสะท้อนความเคารพรัก ความเชื่อมั่นต่อเส้นทางและภารกิจการปฏิวัติของท่าน เพื่อให้ชาวเวียดนามได้ใช้ชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ให้ดีขึ้น

การเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับคุณธรรมและการใช้ชีวิตที่มีความรับผิดชอบ

ประธานโฮจิมินห์ได้กำชับไว้ในพินัยกรรมก่อนที่ท่านจะลาจากโลกนี้ไปว่า หลังจากการปฏิวัติประสบความสำเร็จ ส่วนงานที่ต้องให้ความสนใจปฏิบัติก่อนคือการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรค จากการปฏิบัติตามโอวาทของท่าน ในมติของคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 4 สมัยที่ 12 พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้วางมาตรการอย่างรอบด้านและพร้อมเพรียงเพื่อผลักดันการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรค ลงโทษเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคที่ละเมิดระเบียบวินัยของพรรค พร้อมกับการเพิ่มความเข้มงวดในด้านระเบียบวินัย พรรคได้ประกาศใช้เอกสารหลายฉบับเกี่ยวกับความรับผิดชอบของการเป็นตัวอย่าง โดยเฉพาะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับความรับผิดชอบของการเป็นตัวอย่างในมติของคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 8 สมัยที่ 12 การเป็นตัวอย่างของเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคคือการแสดงความสำนึกในบุญคุณ ความภาคภูมิใจและการปฏิบัติตามแบบอย่างของประธานโฮจิมินห์อย่างเต็มใจ เจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับความจงรักภักดีกับอุดมการณ์ปฏิวัติ อุทิศตลอดชีวิตเพื่อปิตุภูมิ รับใช้ประชาชนและปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงไปด้วยดี เจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคเป็นตัวอย่างทั้งในด้านคุณธรรม มีวิถีชีวิตที่บริสุทธิ์ มีความมุ่งมั่น มีความรับผิดชอบและมีความเชื่อมั่น การเป็นตัวอย่างคือการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตอย่างจริงใจ นาย เหงียนแหม่งเหียน เลขาธิการพรรคสาขาจังหวัดหายเยืองได้แสดงความเห็นว่า “ถ้าอยากเป็นตัวอย่าง คำพูดต้องตรงกับการกระทำ ผมคิดว่า สิ่งใดที่เราพูดก็ต้องปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง การคิดและการกระทำต้องถือผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก ตั้งแต่งานด้านเจ้าหน้าที่ไปจนถึงกระบวนการชี้นำการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะต้องมีแนวคิดเพื่อการพัฒนาในภาพรวม ผมมีความประสงค์ว่า พรรคต้องแข็งแกร่ง ทางการปกครองต้องลงมือปฏิบัติ พูดแล้วต้องทำจริง”

ศึกษาและปฏิบัติตามประธานโฮจิมินห์เกี่ยวกับความรับผิดชอบของการเป็นตัวอย่าง - ảnh 2ประธานโฮจิมินห์ได้กำชับไว้ในพินัยกรรมก่อนที่ท่านจะลาจากโลกนี้ไปว่า หลังจากการปฏิวัติประสบความสำเร็จ ส่วนงานที่ต้องให้ความสนใจปฏิบัติก่อนคือการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรค  

ความรับผิดชอบในการเป็นตัวอย่างต้องได้รับการให้ความสำคัญในพรรค

จากการศึกษา ปฏิบัติตามแนวคิด คุณธรรมและบุคลิกของประธานโฮจิมินห์ไปจนถึงการระบุความรับผิดชอบในการเป็นตัวอย่างของเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรค โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับสูงคือก้าวพัฒนาที่สำคัญในการสร้างสรรค์และปรับปรุงองค์กรพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ความรับผิดชอบในการเป็นตัวอย่างได้รับการให้ความสำคัญตั้งแต่ในข้อกำหนดของพรรค ไปจนถึงการปฏิบัติด้วยความสมัครใจของทุกคน ซึ่งได้มีส่วนร่วมเพิ่มคุณสมบัติที่ดีงามของเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรค การเป็นผู้เดินหน้าของพรรค เสริมสร้างความสามัคคี ความเป็นเอกภาพในพรรคและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างพรรคกับประชาชน การเป็นตัวอย่างคือการฝึกฝนหล่อหลอมตนเอง มุ่งสู่สิ่งที่ดีงาม อีกทั้งเป็นการป้องกันการกระทำที่ผิดพลาดของเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคและองค์กรพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม รองศาสตราจารย์ ดร. เหงียนจ่องฟุก จากสถาบันรัฐศาสตร์แห่งชาติโฮจิมินห์ได้ยืนยันว่า “เมื่ออ่านพินัยกรรมของประธานโฮจิมินห์เกี่ยวกับความรับผิดชอบของการเป็นตัวอย่าง ผมคิดว่า เมื่อทุกคนได้ปฏิบัติตามด้วยใจจริงและมีความรับผิดชอบก็จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เข้มแข็ง ถ้าหากสมาชิกพรรคไม่ทุ่มเทให้แก่การทำงานก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ในหน่วยงานทุกภาคส่วนต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงในหมู่เจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคเกี่ยวกับการเป็นตัวอย่าง หรือในกิจกรรมขององค์กรพรรคต้องเน้นถึงการเป็นตัวอย่าง งานด้านการบริหารสมาชิกพรรคและการควบคุมอำนาจถึงจะมีประสิทธิภาพ”

ชีวิต ภารกิจการปฏิวัติและการเป็นตัวอย่างของประธานโฮจิมินห์มีความหมายในเชิงการศึกษาอย่างลึกซึ้ง โดยการศึกษาและปฏิบัติตามแนวคิด คุณธรรมและบุคลิกของประธานโฮจิมินห์คือการปฏิบัติด้วยความสมัครใจในทุกระยะการปฏิวัติ ในทุกส่วนงานของเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคและในหมู่ประชาชนเวียดนาม ยิ่งเคารพรักประธานโฮจิมินห์เท่าไหร่ สมาชิกพรรคทุกคนยิ่งต้องพยายามปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านโดยเฉพาะการเป็นตัวอย่างทั้งในการฝึกฝนหล่อหลอมตนเองและเป็นผู้เดินหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ข้าราชการ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด