ศิลปะการทูตโฮจิมินห์คือการทูตเพื่อมนุษย์

(VOVWORLD) - ประธานโฮจิมินห์ไม่เพียงแต่เป็นนักการเมืองและนักวัฒนธรรมที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น หากยังเป็นนักการทูตที่ยอดเยี่ยมด้วย โดยแนวคิดด้านการต่างประเทศ วิธีและศิลปะการทูตโฮจิมินห์เกิดจากการกลั่นกรองการประยุกต์ใช้และการผสานระหว่างเกียรติประวัติของประชาชาติเวียดนามกับความล้ำเลิศของการทูตแห่งมนุษยชาติ ซึ่งวิธีการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศที่คล่องตัวของท่านได้มีส่วนร่วมไม่น้อยต่อความสำเร็จของการปฏิวัติเวียดนามและขบวนการต่อสู้เพื่อสันติภาพของมวลมนุษยชาติ
ศิลปะการทูตโฮจิมินห์คือการทูตเพื่อมนุษย์ - ảnh 1ประชาชนโปแลนด์ให้การต้อนรับประธานโฮจิมินห์และคณะผู้แทนรัฐบาลเวียดนามเมื่อเดือนกรกฎาคมปี 1957 

นาย เลหายบิ่ง รองหัวหน้าคณะกรรมการชี้นำงานด้านการสื่อสารต่างประเทศสังกัดคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และการศึกษาส่วนกลางของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้เผยว่า แนวทางการทูตโฮจิมินห์คือการกลั่นกรองและผสานระหว่างลัทธิรักชาติ วัฒนธรรมของประชาชาติและเกียรติประวัติทางการทูตของเวียดนาม ซึ่งสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นให้แก่การทูตเวียดนาม

คุณสมบัติแห่งวัฒนธรรมของอนาคต

นาย เลหายบิ่ง ได้ยืนยันว่า ประธานโฮจิมินห์คือบุคคลที่ได้รับความเคารพนับถือจากทั้งประชาชนเวียดนามและเพื่อนมิตรชาวต่างชาติ โดยชาวโลกได้พูดถึงเวียดนามและประธานโฮจิมินห์ด้วยความรักและความเคารพยิ่ง ซึ่งในฐานะประธานประเทศ ประธานโฮจิมินห์สามารถสร้างความประทับใจต่อผู้อื่นได้ไม่ว่าจะเป็นใครเนื่องจากตัวท่านสะท้อนคุณบมบัติแห่งวัฒนธรรมของอนาคต ซึ่งทำให้ผู้ที่ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับประธานโฮจิมินห์ แม้กระทั่งศัตรูและผู้ที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามต่างก็แสดงความเคารพท่าน “นักข่าวและกวี Ô. Manđenxtam ของสหภาพโซเวียดได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับประธานโฮจิมินห์หลังจากได้พบปะกับท่านเมื่อปี 1923 ซึ่งตอนนั้น ท่านยังเป็นหนุ่มที่ใช้ชื่อเหงวียนอ๊ายก๊วกว่า “จากเหงวียนอ๊ายก๊วกเราสามารถมองเห็นคุณสมบัติแห่งวัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมแห่งอนาคตซึ่งกิริยาท่าทางที่สูงส่งและสง่างาม เสียงพูดอันอบอุ่นของท่านทำให้ผมมองเห็นถึงอนาคตที่โลกอยู่ในบรรยากาศแห่งความสงบสุขและมิตรภาพ”

ในภาพรวม ประธานโฮจิมินห์ได้แสดงให้เห็นถึงแนวคิด คุณค่าแห่งวัฒนธรรมของความเป็นมนุษย์และความเมตตาต่อประชาชนในทั่วโลก ท่านมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีความเป็นกันเองและมีความสุภาพอ่อนโยน ซึ่งความเรียบง่าย เป็นกันเองและความรู้ลึกของประธานโฮจิมินห์ที่แสดงออกผ่านกิริยาท่าทางและคำพูด ทำให้ผู้ที่ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับท่านต่างก็แสดงความเคารพท่านอยู่เสมอ

ศิลปะการทูตโฮจิมินห์คือการทูตเพื่อมนุษย์ - ảnh 2นาย เลหายบิ่ง รองหัวหน้าคณะกรรมการชี้นำงานด้านการสื่อสารต่างประเทศสังกัดคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และการศึกษาส่วนกลาง (VNA) 

บุคลิกภาพในการสื่อสารที่เป็นเอกลักษณ์

ปัจจุบัน มีเอกสาร ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์และหนังสือบันทึกความทรงจำของนักการเมือง นักประวัติศาสตร์และวงการการเมืองทั้งภายในและต่างประเทศหลายฉบับที่ระบุถึงบุคลิกภาพในการสื่อสารของประธานโฮจิมินห์ว่า มีความเรียบง่าย เป็นกันเอง จริงใจ มีความสุภาพอ่อนโยนแต่ยังคงสะท้อนความยึดมั่นในอุดมการณ์การปฏิวัติ นาย เลหายบิ่งได้เผยว่า มีผู้นำโลกไม่กี่คนที่มีบุคลิกภาพในการสื่อสารที่เป็นเอกลักษณ์เหมือนประธานโฮจิมินห์ และกล่าวถึงปัจจัยที่สำคัญของศิลปะการสื่อสารของประธานโฮจิมินห์ว่า“หนึ่งคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำ รวมทั้งแผนการและงานด้านการทูตล้วนมีจุดประสงค์เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน สองคือการปฏิบัติของท่านสะท้อนคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์และวัฒนธรรม สามคือท่านทำความเข้าใจและมีวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้รับสารจึงทำให้ทุกคนต่างให้ความเคารพ”

นาย เลหายบิ่งได้อ้างคำพูดของนักการทูต นักประวัติศาสตร์และนักการเมืองเกี่ยวกับบุคลิภาพด้านการทูตของประธานโฮจิมินห์ว่า เป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมของประชาชาติและความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชาติต่างๆในโลกเพื่อสร้างเป็นศิลปะทางการทูตเฉพาะตัว ส่วนแนวคิดด้านการต่างประเทศและแนวทางการทูตของท่านมาจากการกลั่นกรองและผสานระหว่างเกียรติประวัติของประชาชาติเวียดนามกับความล้ำเลิศด้านการทูตของมนุษยชาติ

นาย เลหายบิ่งได้สรุปเกี่ยวกับแนวคิดการทูตโฮจิมินห์ว่า เป็นการทูตเพื่อมนุษย์ เป็นการกลั่นกรองและผสมผสานระหว่างลัทธิรักชาติ วัฒนธรรมประชาชาติและเกียรติประวัติทางการทูตของเวียดนาม ซึ่งสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของการทูตเวียดนาม นั่นคือแนวคิดทางการทูตที่ต้องทำความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความเห็นกับคนอื่นเพื่อให้เขาเข้าใจเรามากขึ้น  เป็นแนวทางการทูตที่เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์วัฒนธรรมของเวียดนาม นั่นคือความเป็นมิตร มีความแมตตาและใฝ่สันติภาพ  มีความยืดหยุ่น คล่องตัว แต่ยึดมั่นในผลประโยชน์ของประชาชาติ ชาวโลกได้ยกย่องชื่นชมแนวทางการทูตโฮจิมินห์เนื่องจากท่านเป็นแบบอย่างคุณธรรมและแนวทางการทูตโฮจิมินห์คือแบบอย่างให้ผู้นำและนักการเมืองเวียดนามและต่างประเทศปฏิบัติตาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด