ศาสนาต่างๆได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่และมุ่งเชิดชูคุณค่าของความจริง ความเมตตาและจิตใจที่งดงาม

(VOVWORLD) - กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ประกาศรายงานประจำปี 2019 เกี่ยวกับเสรีภาพทางศาสนาโลก โดยมีเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องและไม่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ในเวียดนาม ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้แก่ประชามติเวียดนาม โดยบรรดาผู้ที่มีสมณศักดิ์ได้ยืนยันว่า ศาสนาต่างๆในเวียดนามได้รับการค้ำประกันการปฏิบัติสิทธิเสรีภาพด้านความเชื่อและมีความเสมอภาคภายใต้กฎหมาย ผู้นับถือศาสนาต่างๆในเวียดนามต่างมุ่งสร้างสรรค์คุณค่าชีวิต เชิดชูความจริง ความเมตตาและจิตใจที่ดีงาม รวมทั้งเกียรติประวัติอันดีงามของประชาชาติ มีส่วนร่วมธำรงจริยธรรมทางสังคม ปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความรักใคร่และความช่วยเหลือจุนเจือกันในชุมชน
ศาสนาต่างๆได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่และมุ่งเชิดชูคุณค่าของความจริง ความเมตตาและจิตใจที่งดงาม - ảnh 1 ศาสนาต่างๆมีส่วนร่วมต่อความสำเร็จของงานด้านการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในเวียดนาม (thanhuytphcm.vn)

ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประชาชนเวียดนามแม้จะนับถือศาสนาที่แตกต่างกัน แต่ก็เห็นพ้องกันในการปฏิบัติตามมติของนายกรัฐมนตรี งดจัดงานและกิจกรรมทางศาสนาที่มีคนพลุกพล่านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด นอกจากนี้ ผู้นับถือศาสนาต่างๆหลายสิบล้านคนทั่วประเทศได้ร่วมกับทางการปกครองทุกระดับและประชาชนให้การช่วยเหลืองานด้านการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาด เช่น องค์กรและผู้นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์  พุทธศาสนาหว่าหาวและศาสนากาวด่ายเป็นต้นได้บริจาคเงินหลายหมื่นล้านด่ง รวมทั้งอุปกรณ์การแพทย์และสิ่งของที่จำเป็นเพื่อมีส่วนร่วมปฏิบัติงานด้านการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดให้ประสบความสำเร็จ

ศาสนาต่างๆพัฒนาอย่างเสรีและเสมอภาค

ในรายงานประจำปี 2019 เกี่ยวกับเสรีภาพทางศาสนาโลกของสหรัฐ มีเนื้อหาส่วนหนึ่งที่กล่าวหาเวียดนามว่า ปราบปรามศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจนสร้างความไม่พอใจต่อประชามติเพราะเวียดนามเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางศาสนาและมีการค้ำประกันความเสมอภาคระหว่างศาสนาต่างๆ ทุกศาสนาประกอบศาสนกิจอย่างเสรีและเสมอภาคภายใต้กฎหมายตามรัฐธรรมนูญของเวียดนาม พระมหาเถระทิกบ๋าวเงวียม รองประธานสภาบริหารพุทธสมาคมและหัวหน้าคณะกรรมการเผยแพร่ศาสนาแห่งพุทธสมาคมเวียดนามได้เผยว่า“จนถึงขณะนี้ ทุกศาสนาในเวียดนามได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ทุกศาสนาได้ปฏิบัติตามคำเรียกร้องของพรรคและรัฐบาลเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาด การฟื้นฟูประเทศหลังภาวะโควิด-19  ไม่มีปัญหาการปราบปรามศาสนาและปัญหาทางศาสนาใดๆเพราะความเลื่อมใสและการนับถือศาสนาในเวียดนามได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย”

จากการเป็นประเทศที่มีความหลายหลายในด้านศาสนา แต่ละปี เวียดนามมีการจัดงานเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและศาสนาต่างๆกว่า 1หมื่นครั้ง ซึ่งไม่เพียงแต่มีผู้นับถือศาสนาต่างๆเข้าร่วมเท่านั้น หากยังดึงดูดความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เข้าชมงานเป็นจำนวนมากอีกด้วย โดยทุกปี ประชาชนต่างรอคอยเทศกาลต่างๆ เช่น งานสักการะบูชาบรรพกษัตริย์หุ่ง เทศกาลคริสต์มาส งานวิสาขบูชาและเทศกาลชลชะนำทะไม เป็นต้น ซึ่งความหลากหลายและขอบเขตใหญ่ของงานเทศกาลทางศาสนาได้แสดงให้เห็นว่า สิทธิเสรีภาพด้านความเชื่อได้รับการคุ้มครองเพื่อสนับสนุนให้ศาสนาต่างๆผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมของประชาชาติอย่างเต็มที่

สิทธิเสรีภาพด้านความเชื่อและศาสนาได้รับการค้ำประกันในทางเป็นจริง

สิทธิเสรีภาพด้านความเชื่อและศาสนาของประชาชนเวียดนามถูกระบุในรัฐธรรมนูญของเวียดนามทุกฉบับ โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญปี 2013และได้รับการยืนยันอย่างเป็นรูปธรรมในกฎหมายความเชื่อและศาสนาปี 2016ที่ระบุว่า “ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพด้านความเชื่อและศาสนา สามารถนับถือหรือไม่นับถือศาสนา ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์แสดงออกตามความเชื่อและศาสนาที่ตนนับถือ ประกอบศาสนกิจ เข้าร่วมงานเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและศาสนาต่างๆ” สถานการณ์การปฏิบัติตามกฎหมายความเชื่อและศาสนาแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาใหม่ของงานด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพด้านความเชื่อและศาสนาของประชาชนทุกคน นาง เจิ่นถิยุง รองหัวหน้าคณะกรรมาธิการกฎหมายของสภาแห่งชาติได้เผยว่า“ผลการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆของสภาแห่งชาติและผู้แทนสภาแห่งชาติปรากฎว่า ไม่มีกรณีการละเมิดกฎหมายดังกล่าว โดยในท้องถิ่นต่างๆมีการลงทะเบียนประกอบศาสนกิจ ส่วนในท้องถิ่นต่างๆในเขตเขา ก่อนหน้านี้ ไม่มีศาสนา แต่การพัฒนาสังคมทำให้ชาวบ้านรวมตัวเพื่อประกอบศาสนกิจตามความเลื่อมใสของตน ซึ่งทางการท้องถิ่นได้แนะนำให้ชาวบ้านลงทะเบียนประกอบศาสนกิจตามกฎหมาย”

ส่วนนาย เลแทงเวิน ผู้แทนสภาแห่งชาติได้เผยว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนสภาแห่งชาติใน 2 วาระ เขาไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนใดๆเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพด้านความเชื่อและศาสนาหรือการปราบปรามศาสนา“ไม่ควรนำบรรทัดฐานด้านศาสนาของประเทศอื่นมาวิเคราะห์ปัญหาศาสนาของอีกประเทศ รัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างๆของเวียดนามต่างระบุถึงการปกป้องสิทธิเสรีภาพด้านความเชื่อและให้ความเคารพสิทธิการนับถือศาสนาต่างๆของประชาชน ในทางเป็นจริง การบังคับใช้กฎหมายที่ค้ำประกันการประกอบศาสนกิจของประชาชนเวียดนามดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีเรื่องร้องทุกข์ใดๆเกี่ยวกับการละเมิดคำมั่นระหว่างประเทศที่เวียดนามเข้าร่วม”

ในระยะการพัฒนาต่างๆ ศาสนาต่างๆได้เดินพร้อมและมีความผูกพันที่ใกล้ชิดกับประชาชาติ มีส่วนร่วมที่เข้มแข็งต่อภารกิจการสร้างสรรค์และปกป้องปิตุภูมิ โดยหลักธรรมของศาสนาต่างๆได้เชิดชูคุณค่าที่ดีงามในชีวิต ส่งเสริมการใช้ชีวิตที่ดีทั้งทางโลกและทางธรรม มุ่งสู่คุณค่าที่ดีงามและการเชิดชูเกียรติประวัติของประชาชาติ มีส่วนร่วมธำรงจริยธรรมทางสังคม ความรักใคร่และความช่วยเหลือจุนเจือกันในชุมชน ซึ่งการเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเสรีภาพด้านความเชื่อและศาสนาในเวียดนามเป็นการกระทำที่ขาดเจตนาดีเพื่อมุ่งสร้างความแตกแยกกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ แทรกแซงกิจการภายในของเวียดนามและเดินสวนทางกับแนวโน้มแห่งการสร้างเสริมความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างประเทศและประชาชาติต่างๆในโลก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด