ส่งเสริมการบริการสาธารณะออนไลน์เพื่อมุ่งสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

(VOVWORLD) - จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน เว็บไซต์บริการสาธารณะแห่งชาติได้ผนวกการบริการสาธารณะออนไลน์เพิ่มอีก 11 ประเภทเพื่อลดการเดินทางของประชาชนไปสำนักงานภาครัฐ มีส่วนร่วมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเพิ่มการประยุกต์ใช้ระบบบริการสาธารณะออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน สถานประกอบการและการบริหารของรัฐบาลตามการชี้นำของนายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กเกี่ยวกับการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ส่งเสริมการบริการสาธารณะออนไลน์เพื่อมุ่งสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ - ảnh 1นายมายเตี๊ยนหยุง รัฐมนตรีและหัวหน้าสำนักรัฐบาล (Photo VNPlus)

การบริการสาธารณะออนไลน์11 ประเภทที่ผนวกเข้าเว็บไซต์บริการสาธารณะแห่งชาติจะช่วยให้ประชาชนใน 63 จังหวัดและนครทั่วประเทศสามารถทำระเบียบการเพื่อรับใบแจ้งเกิด แจ้งตาย จ่ายค่าปรับจราจร จ่ายภาษีเงินได้ส่วนบุคคล  การเก็บค่าธรรมเนียม  การชำระภาษีของสถานประกอบการ เป็นต้น

เพิ่มประสิทธิภาพในการรับใช้ประชาชน

นายมายเตี๊ยนหยุง รัฐมนตรีและหัวหน้าสำนักรัฐบาลได้เผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  การเปิดให้บริการสาธารณะออนไลน์มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งหลังการปฏิบัติมาเป็นเวลาเกือบ 3 เดือน เว็บไซต์บริการสาธารณะแห่งชาติมีผู้ลงทะเบียนกว่า 77,200 คนและมีผู้เข้าเว็บไซต์หาข้อมูลกว่า 20.9 ล้านครั้ง พร้อมทั้งให้ข้อมูลทางโทรศัพท์แก่ผู้ที่โทมาถามกว่า 5,700 ครั้งและรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอกว่า 4,500 ข้อ ส่วนรัฐบาลกำลังพยายามแก้ไขข้อบกพร่องในด้านโครงสร้างพื้นฐานและเทคนิก การเชื่อมโยงการบริหารสาธารณะออนไลน์ใหม่ๆ เพื่อให้ระบบนี้บรรลุประสิทธิภาพในระดับที่ 3 และที่ 4 เพื่อรับใช้ประชาชนได้ดีที่สุด นาย มายเตี๊ยนหยุงย้ำว่า            “การให้บริการแบบนี้มีความโปร่งใส เป็นประโยชน์และค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ของผู้ใช้ระบบ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของสำนักงานให้บริการสาธารณะ”

นิมิตหมายในการปฏิรูประเบียบราชการและการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

การผนวกบริการสาธารณะออนไลน์ในเว็บไซต์บริการสาธารณะแห่งชาติเพิ่มอีก 11 ประเภทนั้นคือหนึ่งในความพยายามในการปฏิรูประเบียบราชการและสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เวียดนามในหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งตามข้อมูลของกระทรวงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มีกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นทุกแห่งได้มีการเชื่อมโยง ซึ่งสามารถส่งและรับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบนี้ได้ อัตราการส่งและรับเอกสารผ่านช่องทางนี้ได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 72 ในปี 2018 ขึ้นเป็นร้อยละ 86.5 ในปี 2019 และเกือบบรรลุเป้าหมายร้อยละ 90 ในปี 2020 นอกจากนี้ ในปี 2019 เวียดนามก็เปิดใช้ระบบออนไลน์ต่างๆ เช่น ระบบสื่อสารเพื่อสนับสนุนการประชุมและแก้ไขส่วนงานของรัฐบาลหรือ e-Cabinet ศูนย์ข้อมูลเชิงวิชาการเกี่ยวกับการประกันสังคมและเว็บไซต์บริการสาธารณะแห่งชาติ ซึ่งในนั้น เว็บไซต์บริการสาธารณะแห่งชาติเป็นก้าวกระโดดในการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนาม ซึ่งช่วยให้กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆปฏิบัติแนวทางการสร้างสรค์รัฐบาลดิจิทัล เศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมดิจิทัล

แต่อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนามยังคงมีข้อจำกัดเนื่องจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีระดับที่แตกต่างกันระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น ควบคู่กันนั้นคือฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ยังคงอยู่ในกระบวนการสร้างสรรค์ให้สมบูรณ์ ดังนั้น เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว นายมายเตี๊ยนหยุงรัฐมนตรีและหัวหน้าสำนักรัฐบาลเสนอว่า            “ต้องชี้นำอย่างเด็ดขาดต่อสำนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานงานกับสำนักรัฐบาลปฏิบัติการเชื่อมโยงซอฟแวร์บริหารเอกสารและการบริหารเพื่อค้ำประกันให้ทางการปกครองทุกระดับสามารถรับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ควบคู่กันนั้นต้องพัฒนาเว็บไซต์บริการสาธารณะ วันสต๊อปเซอร์วิสระดับกระทรวงและจังหวัดให้มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์บริการสาธารณะแห่งชาติ ลดระเบียบกลไก มีการปฏิบัติในเชิงสร้างสรรค์และเชื่อมโยงเพื่อสามารถให้บริการผ่านเว็บไซต์บริการสาธารณะแห่งชาติตามแผนที่วางไว้ได้”

ตามการจัดอันดับของสหประชาชาติ ปัจจุบันนี้ ดัชนีการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนามอยู่อันดับที่ 88 จาก 193 ประเทศ ซึ่งหมายความว่า เวียดนามมีหลายอย่างที่ต้องทำเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยนอกจากเสริมสร้างยุทธศาสตร์สร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในระยะปี 2021 – 2025 กำหนดแนวทางถึงปี 2030 ในแผนการพัฒนาของปี 2020 เวียดนามต้องเสริมสร้างมติเกี่ยวกับการบริการการเชื่อมโยงศูนย์ข้อมูลและมติต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มีความสมบูรณ์เพื่อมุ่งสู่การแก้ไขกฎหมายการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายการจดหมายเหตุ

การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์คือแนวโน้มที่จำเป็นเพื่อยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐบาล ยับยั้งการคอร์รัปชั่น มีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิตของแรงงานและเป็นเส้นทางที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประชาชาติ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด