ส่งเสริมความไว้วางใจและความใกล้ชิดระหว่างเวียดนามกับอินเดีย

(VOVWORLD) -ตามคำเชิญของประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม เวืองดิ่งเหวะ วันที่ 19 เมษายน ประธานสภาล่างอินเดีย Om Birla ได้เริ่มการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทาง การเยือนเวียดนามครั้งนี้ของประธานสภาล่างอินเดีย Om Birla มีขึ้นหลังการเยือนอินเดียของประธานสภาแห่งชาติ เวืองดิ่งเหวะเมื่อเดือนธันวาคมปี 2021 และการพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ระหว่างเลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงวียนฟู้จ่องกับนายกรัฐมนตรีอินเดีย นเรนทรา โมดีเมื่อเร็วๆนี้ ซึ่งมีส่วนร่วมกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้านระหว่างสองประเทศ

ส่งเสริมความไว้วางใจและความใกล้ชิดระหว่างเวียดนามกับอินเดีย - ảnh 1ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม เวืองดิ่งเหวะ และประธานสภาล่างอินเดีย Om Birla ในกรอบการเยือนอินเดียเมื่อปี 2021 (Photo: quochoi.vn)

การเยือนเวียดนามครั้งนี้ของประธานสภาล่างอินเดีย Om Birla มีขึ้นในสภาวการณ์ที่ทั้งสองประเทศรำลึกครบรอบ 50 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี 2022 และความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้านระหว่างสองประเทศที่ได้รับการสถาปนาเมื่อเดือนกันยายนปี 2016 ซึ่งความสัมพันธ์เหล่านี้นับวันได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาอย่างเข้มแข็งแม้ในสภาวการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

เวียดนามและอินเดียแลกเปลี่ยนคุณค่าร่วม

ในตลอดกว่า 50 ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนับวันได้รับการผลักดันอย่างมีประสิทธิภาพในหลายด้าน การพบปะสังสรรค์ระดับประชาชนได้รับการส่งเสริม ทั้งสองประเทศมีความเชื่อมโยงด้านวัฒนธรรมและอารยธรรมที่ยาวนาน หลากหลาย มุ่งเน้นคุณค่าร่วมเกี่ยวกับจิตใจแห่งความรักชาติ  ความเป็นมนุษย์ ใฝ่สันติภาพ สนับสนุนกันในกระบวนการต่อสู้เพื่อช่วงชิงเอกราชของประชาชาติ สร้างสรรค์และปกป้องประเทศ

ในระยะปัจจุบัน ทั้งสองประเทศได้ส่งเสริมความสัมพันธ์มิตรภาพอย่างใกล้ชิด ผลักดันความสัมพันธ์มิตรภาพ พัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ นาย เหงวียนแหมงหุ่ง นายกสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-อินเดียได้ยืนยันว่า

“ ความคล้ายคลึงกันด้านนโยบายและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมที่มุ่งสู่ประชาชนของเวียดนามและอินเดียจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญเพื่อขยายความสัมพันธ์ร่วมมือทวิภาคี ทั้งสองประเทศได้จัดทำและปฏิบัติโครงการและแผนการร่วมมือทวิภาคีด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและสังคมระหว่างกระทรวง หน่วยงาน องค์การและสถานประกอบการต่างๆ  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่มั่นคงเพื่อกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้านระหว่างสองประเทศ”

ในการประชุมสุดยอดผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เมื่อปลายปี 2020 นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้อนุมัติวิสัยทัศน์ร่วมเพื่อสันติภาพ ความเจริญรุ่งเรืองและมนุษย์ โดยกำหนดหลักการชี้นำการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีในอนาคต  ปัจจุบัน ความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้านระหว่างเวียดนามกับอินเดียได้รับการขยายในด้านต่างๆ เช่น การเมือง การค้า การลงทุน พลังงาน หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา กลาโหมและความมั่นคง การพบปะสังสรรค์ระดับประชาชน เป็นต้น  ความร่วมมือที่กว้างขวางนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์พิเศษระหว่างสองประเทศ ความไว้วางใจและความเข้าใจกัน

โอกาสความร่วมมือใหม่และเป้าหมายที่ใหญ่กว่า

จากการเป็นสองเศรษฐกิจในกลุ่มเศรษฐกิจที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างอินเดียกับเวียดนามได้รับการผลักดัน ซึ่งวิสัยทัศน์ร่วมเพื่อสันติภาพ ความเจริญรุ่งเรืองและมนุษย์ได้กำหนดประเด็นที่ได้รับความสนใจเพื่อสร้างสรรค์ความสัมพันธ์หุ้นส่วนใหม่ ห่วงโซ่อุปทานที่น่าเชื่อถือและคล่องตัวเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคจากวิกฤตโควิด –19 และตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าต่างตอบแทนขึ้นเป็น 1 หมื่น 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนกันของตลาดที่กว้างใหญ่และวิสัยทัศน์พึ่งพาตนเองของอินเดีย พลังและทักษะความสามารถของเศรษฐกิจเวียดนาม สถานประกอบการของทั้งสองประเทศกำลังแสวงหาโอกาสการลงทุนและประกอบธุรกิจในตลาดของอีกฝ่าย เวียดนามและอินเดียกำลังผลักดันความร่วมมือในด้านที่เพิ่งเกิดใหม่ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร พลังงานหมุนเวียนและการเปลี่ยนแปลงใหม่ เป็นต้น

จุดยืนและผลประโยชน์ร่วมของทั้งสองประเทศต่อสันติภาพ เสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคก็สร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้แก่ความร่วมมือทวิภาคี  ปัจจุบัน เวียดนามเป็นเสาหลักที่สำคัญในนโยบายมมุ่งสู่ทิศตะวันออกของอินเดีย เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนหลักในวิสัยทัศน์อินโด-แปซิฟิก เอกอัครราชทูตอินเดียประจำเวียดนาม Pranay Verma ได้ยืนยันว่า

“ นโยบายมุ่งสู่ทิศตะวันออกเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ของอินเดียในการร่วมมือกับภูมิภาคใกล้เคียง ซึ่งเวียดนามมีบทบาทที่สำคัญในวิสัยทัศน์นี้ จากการเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดที่มีความสัมพันธ์ร่วมมือด้านการเมือง เศรษฐกิจและความมั่นคงกับอินเดียและเป็นส่วนหนึ่งในคำมั่นของอินเดียต่ออาเซียน เวียดนามเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญในวิสัยทัศน์อินโด-แปซิฟิกบนพื้นฐานของคุณค่าและผลประโยชน์ร่วมในการผลักดันการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค”

บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทวิภาคีที่กำลังพัฒนาอย่างดีงาม การเยือนเวียดนามครั้งนี้ของประธานสภาล่างอินเดีย Om Birla เป็นนิมิตหมายใหม่ในความร่วมมือระหว่างสองประเทศ มีส่วนร่วมเสริมสร้างความไว้วางใจทางการเมือง สร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่ความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้านระหว่างสองประเทศ. 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด