สถานะของสตรีในกิจกรรมทางการเมืองนับวันได้รับการยืนยัน

(VOVWORLD) -วันที่ 8 มีนาคมเป็นวันสตรีสากล เป็นวันที่สตรีในทั่วโลกต่อสู้เพื่ออิสระเสรี ปฏิบัติความเสมอภาคทางเพศและสดุดีส่วนร่วมของสตรีต่อครอบครัวและสังคม ในเวียดนาม เป้าหมายความเสมอภาคทางเพศได้รับความสนใจจากพรรคและรัฐผ่านการปฏิบัติมาตรการต่างๆและบรรลุผลงานที่น่ายินดีในทุกด้าน รวมทั้ง การค้ำประกันอัตราผู้ลงสมัครที่เป็นสตรีและผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนสภาแห่งชาติและผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับเป็นความต้องการที่สำคัญ

สถานะของสตรีในกิจกรรมทางการเมืองนับวันได้รับการยืนยัน - ảnh 1นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุก มอบดอกไม้ให้แแก่ประธานสภาแห่งชาติ เหงวียนถิกิมเงิน รองประธานประเทศ ดั๋งถิหงอกถิง รองประธานสภาแห่งชาติ ต่องถิฟ้อง ในการพบปะผู้แทนสภาแห่งชาติที่เป็นสตรีที่เข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 9 สภาแห่งชาติสมัยที่ 14    (Photo:TTXVN)

กฎหมายการเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติและสภาประชาชนปี 2015กำหนดว่า ต้องค้ำประกันอัตราผู้ลงสมัครผู้แทนสภาแห่งชาติและสภาประชาชนที่เป็นสตรีอย่างน้อยร้อยละ 35  

เวียดนามอยู่อันดับที่ 65 จากจำนวน 162 ประเทศเกี่ยวกับอัตราผู้แทนสภาแห่งชาติที่เป็นสตรี

ตามรายงานเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์ปี 2020 ของ UNDP ที่ประกาศเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ เวียดนามติดอยู่อันดับที่ 65 จากจำนวน 162 ประเทศและติดกลุ่ม 1 ใน 3 ประเทศที่มีอัตราผู้แทนสภาแห่งชาติที่เป็นสตรีมากที่สุดในโลก  ผลงานดังกล่าวเป็นการยืนยันอีกครั้งถึงบทบาทที่สำคัญของผู้แทนสภาแห่งชาติที่เป็นสตรีในการพัฒนาของเวียดนามในช่วงปี 2016 -2021 สภาแห่งชาติสมัยที่ 14 วาระปี 2016 -2021 เป็นวาระแรกที่เวียดนามมีประธานสภาแห่งชาติที่เป็นสตรีและผู้แทนสภาแห่งชาติที่เป็นสตรีคิดเป็นร้อยละ 26.7  ซึ่งสูงที่สุดใน 2 วาระสภาแห่งชาติและสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของโลกคือร้อยละ 22.8  นี่ก็เป็นครั้งแรกที่เวียดนามมีผู้แทนสภาแห่งชาติที่เป็นสตรี 3 คนที่ดำรงตำแหน่งสมาชิกกรมการเมืองวาระปี 2016 -2021 เลขาธิการพรรคสาขาจังหวัด 9 แห่งได้แก่ ลายโจว นิงบิ่ง กว๋างหงาย หวิงฟุก ท้ายเงวียน หลางเซิน บั๊กนิง อานยางและห่านาม  นาย บุ่ยสีเหลย รองหัวหน้าคณะกรรมาธิการดูแลปัญหาด้านสังคมของสภาแห่งชาติได้ประเมินว่า

“ พวกเราได้ปฏิบัติกฎหมายความเสมอภาคทางเพศและยุทธศาสตร์เกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงจิตใจแห่งความรับผิดชอบและการชื่นชมบทบาทของสตรี ยืนยันแนวทางและจุดยืนของเวียดนามในการปฏิบัตินโยบายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เป็นสตรี”

บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติที่เป็นสตรีได้ส่งเสริมสติปัญญา ประสบการณ์ในการทำงาน เข้าร่วมอย่างแข็งขันและมีความรับผิดชอบในด้านการจัดทำกฎหมาย การตรวจสอบสูงสุดและการตัดสินใจปัญหาที่สำคัญๆของประเทศ ในการประชุมหารือด้านเศรษฐกิจ-สังตมอย่างเช่นในการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อเดือนตุลาคมปี 2016 ผู้แทนสภาแห่งชาติที่เป็นสตรีร้อยละ 22.1 กล่าวปราศรัยและในการประชุมครั้งที่ 6 เมื่อเดือนตุลาคมปี 2018 ผู้แทนสตรีร้อยละ 23.86 ได้กล่าวปราศรัย ซึ่งข้อเสนอและความคิดเห็นต่างๆของผู้แทนสภาแห่งชาติที่เป็นสตรีได้กลายเป็นพื้นฐานเพื่อปรับปรุงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของกฎหมาย นาง เกอซอเฮอเบอ ผู้แทนคณะผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 14 ของจังหวัดยาลายได้เผยว่า

“แรงกดดันสำหรับผู้แทนสภาแห่งชาติคือต้องพูดอย่างไรเพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่เข้าใจได้ง่าย หลังจากที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต้องอธิบายเพื่อให้สำนักงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับความปรารถนาของประชาชน”

นโยบายที่ได้รับการผลักดันอย่างต่อเนื่อง

การยกระดับสถานะของสตรีในด้านการเมืองมีบทบาทที่สำคัญพิเศษ เพื่อค้ำประกันการปฏิบัติเป้าหมายความเสมอภาคทางเพศและตอบสนองความต้องการพัฒนาอย่างยั่งยืน การผสมผสานเข้ากับกระแสโลกของประเทศ ในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ ประธานโฮจิมินห์เคยยืนยันว่า “สตรีถือเป็นครึ่งหนึ่งของสังคม ถ้าหากไม่ปลดปล่อยสตรี ก็ไม่สามารถปลดปล่อยครึ่งหนึ่งของมนุษยชาติและการสร้างสรรค์สังคมนิยมก็จะประสบความสำเร็จได้ครึ่งหนึ่ง” ในตลอดกว่า 90 ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม พรรคให้ความสนใจต่องานด้านสตรีและการปฏิบัติเป้าหมายความเสมอภาคทางเพศอยู่เสมอ ซึ่งแสดงให้เห็นผ่านการปฏิบัติมติและคำสั่งของพรรคเกี่ยวกับงานด้านมวลชน งานด้านการรณรงค์สตรีและงานด้านเจ้าหน้าที่ที่เป็นสตรี นาง เจิ่นก๊วกแค้ง ผู้แทนคณะผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 14 ของกรุงฮานอยได้เห็นว่า

“ไม่ว่าในยุคใด พรรคได้กำหนดให้สตรีมีสถานะและบทบาทที่สำคัญในทุกด้านและให้ความสำคัญต่อสถานะของสตรีในสำนักงานภาครัฐ     พรรคและรัฐอำนวยความสะดวกให้แก่สตรีในการเพิ่มทักษะความสามารถ”

เวียดนามตั้งเป้าไว้ว่า ในวาระสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 อัตราผู้แทนสภาแห่งชาติที่เป็นสตรีจะคิดเป็นร้อยละ 35 ซึ่งไม่ใช่เพื่อให้มีผู้บริหารที่เป็นสตรีเท่านั้นหากยังเพื่อปลูกฝังจิตใจและส่งเสริมศักยภาพของสตรีในการพัฒนาประเทศด้วย.

 
 
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด