สภาแห่งชาติสมัยที่ 14 ภูมิใจต่อผลสำเร็จที่ได้บรรลุ

(VOVWORLD) -รายงานสรุปผลการปฏิบัติภารกิจของสภาแห่งชาติเวียดนามสมัยที่ 14 ที่นาง เหงียนถิกิมเงิน ประธานสภาแห่งชาติอ่านในการประชุมครั้งที่ 11 สภาแห่งชาติสมัยที่ 14 ในเช้าวันที่ 24 มีนาคมได้ย้ำว่า ในสมัยที่ 14 นี้ สภาแห่งชาติได้เสร็จสิ้นหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในด้านต่างๆเกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ การตรวจสอบ การตัดสินใจปัญหาสำคัญของประเทศและการทูต ซึ่งมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงที่น่ายินดี รวมทั้งผลสำเร็จในตลอด 35 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศและเกียรติประวัติอันรุ่งโรจน์ของสภาแห่งชาติเวียดนามในตลอด 75 ปีที่คงอยู่และพัฒนา
สภาแห่งชาติสมัยที่ 14 ภูมิใจต่อผลสำเร็จที่ได้บรรลุ - ảnh 1ประธานสภาแแห่งชาติ เหงียนถิกิมเงิน กล่าวปราศรัยในการประชุม (VNA)

สภาแห่งชาติเวียดนามสมัยที่ 14 ได้รับเลือกจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมปี 2016 ซึ่งในตลอด 5 ปีที่ผ่านมา สภาแห่งชาติได้ปฏิบัติภารกิจในสภาวการณ์ที่ภูมิภาคและโลกมีความผันผวนเป็นอย่างมาก ซึ่งสร้างทั้งโอกาสและความท้าทาย พลังและสถานะของเวียดนามนับวันมีความเข้มแข็งมากขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศเป็นเวลา 35 ปี

ยึดหลักตามความมุ่งมั่นและความปรารถนาของประชาชน

ในฐานะเป็นองค์กรสูงสุดที่เป็นตัวแทนของประชาชนและเป็นองค์กรที่มีอำนาจสูงสุดของรัฐเวียดนาม สภาแห่งชาติเวียดนามสมัยที่ 14 ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงการเป็นตัวแทนของกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ ความคิดที่สร้างสรรค์ เปลี่ยนแปลงอย่างเข้มแข็งในการปฏิบัติ มีความคล่องตัว มีการตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีความรับผิดชอบและปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศ สามารถเสร็จสิ้นหน้าที่จำนวนมากในด้านนิติบัญญัติ การตรวจสอบ การตัดสินใจปัญหาสำคัญของประเทศและเป็นฝ่ายรุกในกิจกรรมการต่างประเทศเพื่อมีส่วนร่วมยกระดับสถานะของเวียดนามบนเวทีภูมิภาคและโลก “การพิจารณาเพื่อจัดทำและตัดสินใจในแนวทางนโยบายต่างๆของสภาแห่งชาติล้วนเริ่มต้นจากความมุ่งมั่นและความปรารถนาของประชาชน ผลประโยชน์ของประเทศและประชาชาติ จากเงื่อนไขของการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างก้าวพัฒนาใหม่ที่น่ายินดีในชีวิตเศรษฐกิจ – สังคม ความมั่นคงกลาโหมและการต่างประเทศเพื่อมีส่วนร่วมผลักดันภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ สร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ”

ในสมัยที่ 14 สภาแห่งชาติได้ประกาศเอกสารทางนิตินัยต่างๆอย่างทันการณ์เพื่อแปรแนวทางของพรรคและรัฐธรรมนูญปี 2013 เข้าสู่ชีวิต โดยมีการอนุมัติกฎหมาย 72 ฉบับ กฤษฎีกา 2 ฉบับและมติต่างๆอีกจำนวนมาก ซึ่งมีผลต่อชีวิตเศรษฐกิจ – สังคมอย่างกว้างลึกและตอบสนองการปฏิบัติในสถานการณ์จริง

งานด้านการตรวจสอบของสภาแห่งชาติเน้นถึง 7 โครงการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การตั้งและตอบกระทู้ถามที่ดำเนินการตามแนวทาง “ถามสั้นตอบตรง” ได้เอื้อให้แก่การเพิ่มจำนวนผู้แทนสภาแห่งชาติที่ได้ตั้งกระทู้ถาม รวมทั้งเพิ่มจำนวนและคุณภาพของคำถามและคำตอบ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากทั้งผู้แทนสภาแห่งชาติ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชนทั่วประเทศ

สภาแห่งชาติสมัยที่ 14 ภูมิใจต่อผลสำเร็จที่ได้บรรลุ - ảnh 2

ประกาศมติฉบับต่างๆอย่างทันการณ์เพื่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชาติ

ในสมัยที่ 14 นี้สภาแห่งชาติได้ให้ความสำคัญต่อการค้ำประกันลักษณ์แบบบูรณการและเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดระหว่างภารกิจกับแหล่งพลังที่มีเพื่อพิจารณาและตัดสินใจแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะ 5 ปีช่วงปี 2016-2020 และในแต่ละปี ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่แผนการลงทุนภาครัฐระยะกลางและแผนการเงินระยะ 5 ปีช่วงปี 2016-2020 ได้รับการอนุมัติ ค้ำประกันความพร้อมเพรียง ความเป็นเอกฉันท์ มุ่งสู่การยกระดับและใช้แหล่งพลังอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อค้ำประกันความปลอดภัยของหนี้สาธารณะและความมั่นคงของงบประมาณแผ่นดิน พร้อมทั้งพิจารณาอย่างรอบคอบและคล่องตัวเกี่ยวกับนโยบายการเงินและงบประมาณเพื่อมีส่วนร่วมลดผลกระทบ ธำรงและฟื้นฟูการผลิตประกอบธุรกิจ “สภาแห่งชาติได้ตัดสินใจแนวทางลงทุนในโครงการแห่งชาติที่มีความหมายสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเวียดนาม เช่น ก่อสร้างเส้นทางไฮเวย์เหนือจรดใต้ทางทิศตะวันออกช่วงปี 2017-2020 โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติลองแถ่ง อนุมัติโครงการทั่วไปและแนวทางลงทุนให้แก่โครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมในเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขาช่วงปี 2021-2030 นี่คือการตัดสินใจที่สำคัญเป็นพิเศษ พร้อมเพรียงและรอบด้าน ซึ่งช่วยให้เขตชนกลุ่มน้อยส่งเสริมศักยภาพที่มีและพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ส่งเสริมจุดแข็งของกิจกรรมการต่างประเทศ

บทบาทสำคัญของสภาแห่งชาติเวียดนามได้รับการยืนยันผ่านการอนุมัติและปฏิบัตินโยบายใหญ่ๆเกี่ยวกับการต่างประเทศ ติดตามการบังคับใช้อนุสัญญาระหว่างประเทศฉบับต่างๆที่เวียดนามให้ภาคี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเป็นฝ่ายรุกเพื่อมีส่วนร่วมต่อการจัดทำและกำหนดกฎหมาย ปกป้องและผลักดันผลประโยชน์ด้านความมั่นคงและการพัฒนาของเวียดนามอย่างมีประสิทธิภาพ เสนอความคิดริเริ่มในฟอรั่มรัฐสภาโลกและภูมิภาคเพื่อมีส่วนร่วมธำรงสันติภาพ เสถียรภาพ ผลักดันการสนทนาและความร่วมมือ นาง เหงียนถิกิมเงินย้ำว่า “ เพื่อผลักดันและกระชับความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนต่างๆ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับบรรดาประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และประเทศมหาอำนาจที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาของประเทศ สภาแห่งชาติได้พยายามผลักดันความสัมพันธ์มิตรภาพและความร่วมมือในหลายด้านกับรัฐสภาประเทศต่างๆในภูมิภาคและโลก โดยถึงขณะนี้ สามารถสถาปนาความสัมพันธ์กับรัฐสภาของเกือบ 180 ประเทศที่มีอธิปไตยและเป็นสมาชิกขององค์กรและฟอรั่มรัฐสภาระดับภูมิภาคและโลก”

จากการปฏิบัติในตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ประธานสภาแห่งชาติ เหงียนถิกิมเงินได้เผยว่า ผลสำเร็จของสภาแห่งชาติเวียดนามสมัยที่ 14 มาจากการปฏิบัติแนวทางของพรรคเป็นอย่างดีเพื่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน ความสามัคคีและการเปลี่ยนแปลงใหม่ในการปฏิบัติของสภาแห่งชาติ โดยเฉพาะแนวคิดที่ถือประชาชนเป็นรากฐาน มีความผูกพันกับประชาชน มีความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็นและให้ความสำคัญต่อบทบาทของประชาชน การสนับสนุนและความไว้วางใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชนทั่วประเทศคือพลังขับเคลื่อนและแรงจูงใจให้สภาแห่งชาติและผู้แทนสภาแห่งชาติทุกนายพยายามมากขึ้นเพื่อเสร็จสิ้นหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างลุล่วงไปด้วยดี.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด