สภาแห่งชาติสมัยที่ 15: ยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการแห่งการพัฒนา

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 20 กรกฎาคม ในการกล่าวปราศรัยเปิดการประชุมครั้งที่ 1 สภาแห่งชาติสมัยที่ 15 ท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ย้ำว่า ในฐานะเป็นสำนักงานตัวแทนสูงสุดของประชาชนและ สำนักงานที่มีอำนาจสูงสุดของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สภาแห่งชาติต้องส่งเสริมผลงานที่ได้บรรลุและประสบการณ์ในตลอด 75 ปีที่ผ่านมา เปลี่ยนแปลงใหม่ ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการและหน้าที่ทางการเมืองของประเทศในระยะใหม่ให้ดีที่สุด ในรายการวิเคราะห์สถานการณ์ของเราวันนี้  สถานีวิทยุเวียดนามขอคัดเสนอเนื้อหาหลักในบทปราศรัยในนัดเปิดประชุมสภาแห่งชาติของท่านเลขาธิการใหญ่พรรคฯ
สภาแห่งชาติสมัยที่ 15: ยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการแห่งการพัฒนา - ảnh 1ผู้นำพรรค รัฐและผู้แทนสภาแห่งชาติเข้าร่วมการประชุม (vietnamplus)

ในการเปิดบทสุนทรพจน์ เลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงียนฟู้จ่อง ได้แสดงความเชื่อมั่นว่า การเปิดการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 1 สมัยที่ 15 จะเปิดระยะใหม่ที่เต็มไปด้วยศักยภาพที่ดีงามในกิจกรรมสภาแห่งชาติ อีกทั้งอวยพรบรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติคนใหม่ที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไว้วางใจเลือกเป็นผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15

สภาแห่งชาติทุกสมัยต่างสร้างนิติหมายเฉพาะ

เลขาธิการใหญ่พรรคฯได้ทบทวนประวัติศาสตร์ของสภาแห่งชาติในตลอดกว่า 75 ปี รวม 14 วาระโดยย้ำว่า สภาแห่งชาติมีความผูกพันและอยู่เคียงข้างกับประชาชาติ ส่งเสริมบทบาทและสถานะการเป็นสำนักงานตัวแทนสูงสุดของประชาชน สำนักงานที่มีอำนาจสูงสุดของรัฐ บรรลุผลงานในด้านของกิจกรรมด้านนิติบัญญัติ การตรวจสอบ การต่างประเทศและการอนุมัติปัญหาสำคัญๆ  ตามความเห็นของท่านเลขาธิการใหญ่พรรคฯ ในภาพรวม สภาแห่งชาติทุกสมัยต่างสร้างนิมิตหมายเฉพาะของตนเองและประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ที่ประชาชนได้มอบหมายและหน้าที่ในการจัดทำรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ตรวจสอบการปฏิบัติกฎหมายในระดับสูงสุดและพิจารณาตัดสินปัญหาสำคัญๆของประเทศ

ในด้านนิติบัญญัติจัดทำรัฐธรรมนูญ นับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน สภาแห่งชาติได้จัดทำและประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 5 ฉบับ ได้แก่ รัฐธรรมนูญปี 1946 รัฐธรรมนูญปี 1959 รัฐธรรมนูญปี 1980 รัฐธรรมนูญปี 1992 และรัฐธรรมนูญปี 2013 ซึ่งเป็นรัฐบัญญัติพื้นฐานที่สร้างกรอบทางการเมืองและกฎหมายต่อกระบวนการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน

สำหรับงานด้านนิติบัญญัติก็ได้รับการผลักดันอย่างเข้มแข็งเพื่อแปรแนวทางและนโยบายของพรรคให้เป็นรูปธรรม จัดทำและปรับปรุงระบบกฎหมายให้มีความสมบูรณ์เพื่อตอบสนองความต้องการแห่งการต่อสู้เพื่อช่วงชิงเอกราชประชาชาติ สร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ พัฒนาเศรษฐกิจสังคม รักษาเสถียรภาพทางการเมือง ค้ำประกันงานด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงและเป็นฝ่ายรุกในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก

งานด้านการตรวจสอบของสภาแห่งชาติที่เน้นถึงปัญหาสำคัญๆของประเทศได้มีส่วนผลักดันให้สำนักงานของรัฐแก้ไขข้อบกพร่องและข้อจำกัด ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

สำหรับหน้าที่การตัดสินใจปัญหาสำคัญๆของชาติก็บรรลุผลงานในเชิงบวกและเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมติของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นโยบายการเงินและเงินตรา นโยบายด้านชาติพันธุ์ ศาสนา การป้องกันประเทศ  ความมั่นคงและการต่างประเทศได้สอดคล้องกับแนวทางการชี้นำของพรรค และความปรารถนาและความมุ่งมั่นของของประชาชน เลขาธิการใหญ่พรรคฯได้ย้ำว่า

ความสำเร็จของสภาแห่งชาติที่ได้บรรลุในตลอด 75 ปีที่ผ่านมามาจากการนำที่ถูกต้องของพรรค สภาแห่งชาติทุกสมัยได้เกาะติด ยึดมั่นแนวทาง ทัศนะ นโยบายของพรรคเพื่อจัดทำเป็นกฎหมายและประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับกิจกรรมของสภาแห่งชาติ นี่คือผลของความผูกพันอย่างใกล้ชิดระหว่างสภาแห่งชาติกับประชาชน การเข้าใจความคิดและความปรารถนาของประชาชนอย่างถูกต้อง รับฟังและรวบรวมความคิดเห็นที่ถูกต้องของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และตรวจสอบการแก้ไขข้อเสนอแนะของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจนทำให้สภาแห่งชาติเป็นสำนักงานตัวแทนสูงสุดอย่างแท้จริง เป็นตัวแทนให้แก่ความมุ่งมั่นและความปรารถนาของประชาชน

สภาแห่งชาติสมัยที่ 15: ยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการแห่งการพัฒนา - ảnh 2 ภาพการประชุม (vietnamplus)

การแปรนโยบายที่สำคัญให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

ตามความเห็นของท่านเลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงียนฟู้จ่อง ความต้องการของภารกิจแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ การพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย การสร้างสรรค์และปกป้องประเทศในระยะใหม่กำลังสร้างหน้าที่ที่หนักหน่วงแต่รุ่งโรจน์ให้แก่เวียดนาม อีกทั้งเสนอให้สภาแห่งชาติส่งเสริมบทบาท สถานะในการสร้างกรอบทางนิตินัยให้แก่กิจกรรมของประเทศ สนับสนุนหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การป้องกันประเทศ ความมั่นคงและการต่างประเทศ เพื่อจัดทำระบบกฎหมายที่สมบูรณ์ พร้อมเพรียง ค้ำประกันคุณภาพและตอบสนองความต้องการของสถานการณ์ที่เป็นจริงโดยเร็ว เน้นจัดทำกฎหมายใหม่และเพิ่มเติมกฎหมายในด้านที่สำคัญ มีความเป็นไปได้สูงในการปฏิบัติ สร้างก้าวกระโดดเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม

ก่อนอื่น ต้องเน้นปฏิบัติงานด้านการแปรการตัดสินใจที่สำคัญที่ถูกระบุในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่ 13 เตรียมทุกด้าน ค้ำประกันกิจกรรมของสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 มีก้าวกระโดดและมีคุณภาพมากขึ้น ตอบสนองความต้องการ หน้าที่ของการปฏิวัติและความปรารถนาของประชาชนในระยะใหม่ ซึ่งเพื่อปฏิบัติเรื่องนี้ให้ได้ ผู้แทนสภาแห่งชาติทุกคนในสมัยนี้ต้องให้ความสำคัญต่อจิตใจแห่งความรับผิดชอบ ทุ่มเทรับใช้ประเทศ ประชาชน มีความผูกพันและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชนมอบหมายให้ดีที่สุด

ท่านเลขาธิการใหญ่พรรคฯ เชื่อมั่นว่า ในเวลาที่จะถึง สภาแห่งชาติจะมีส่วนร่วมมากขึ้นต่อภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้สมกับการเป็นสำนักงานตัวแทนในระดับสูงสุดของประชาชนและสำนักงานที่มีอำนาจรัฐสูงสุดของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด