สภาแห่งชาติเวียดนามยืนยันสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

(VOVWORLD) - วันที่ 15 มีนาคม การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาโลกหรือ IPU ครั้งที่ 146 ได้เสร็จสิ้นลง ณ กรุงมานามา ประเทศบาห์เรนหลังจากประชุมมาเป็นเวลา 5 วัน คณะผู้แทนสภาแห่งชาติเวียดนามนำโดยรองประธานสภาแห่งชาติ เจิ่นแทงเหมิน ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในกรอบการประชุม IPU 146 อย่างเข้มแข็งโดยยืนยันถึงสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สภาแห่งชาติเวียดนามยืนยันสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ - ảnh 1รองประธานสภาแห่งชาติ เจิ่น แทง เหมิน กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม IPU 146 (VNA)

สภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเป็นสมาชิกของ IPU เมื่อปี 1979 โดยในตลอดกว่า 40 ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ระหว่างสภาแห่งชาติเวียดนามกับ IPU ได้พัฒนาอย่างเข้มแข็ง

ร่วมกันสร้างสรรค์โลกแห่งสันติภาพ

รองประธานสภาแห่งชาติ เจิ่นแทงเหมิน ได้กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมครบองค์ของสมัชชาใหญ่ IPU 146  โดยย้ำว่า เวียดนามเป็นประเทศที่ใฝ่สันติภาพ มีเกียรติประวัติแห่งความเมตตา ช่วยเหลือจุนเจือกันและสามัคคี จากประสบการณ์ที่ต้องผ่านสงครามเพื่อช่วงชิงเอกราชและรวมประเทศเป็นเอกภาพหลายครั้ง  เวียดนามให้ความสำคัญต่อคุณค่าของสันติภาพ เสถียรภาพและมิตรภาพ อีกทั้งตระหนักได้ดีว่า สันติภาพและการพัฒนาของเวียดนามผูกพันกับสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคและโลก   เวียดนามสนับสนุนความคิดริเริ่มเพื่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคและโลก และสนับสนุนการส่งเสริมการแก้ไขการปะทะและการพิพาทผ่านมาตรการที่สันติ ไม่ข่มขู่หรือใช้ความรุนแรง ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรของสหประชาชาติ

ด้วยความหวังเกี่ยวกับโลกแห่งสันติภาพ พัฒนาและมีความเจริญรุ่งเรือง รองประธานสภาแห่งชาติ เจิ่นแทงเหมิน ได้เสนอเนื้อหาที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ 4 ประเด็นต่อรัฐสภาสมาชิกของ IPU รวมทั้งการให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกฎบัตรสหประชาชาติเพื่อมีส่วนร่วมป้องกันสงครามและขจัดความไม่เท่าเทียมกันในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ค้ำประกันการปฏิบัติอย่างมีประชาธิปไตย เท่าเทียมกันและไม่มีการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเพศ เชื้อชาติและศาสนา ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อรับมือปัญหาระดับโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น

ในกรอบการประชุม คณะผู้แทนสภาแห่งชาติเวียดนามยังได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก ฟอรั่ม ส.ส.สตรี การประชุมครบองค์สมัชชาใหญ่ การประชุมสภาผู้บริหาร การประชุมคณะกรรมาธิการประจำและฟอรั่ม ส.ส.รุ่นใหม่ คณะผู้แทนสภาแห่งชาติเวียดนามยังได้พบปะหารือทวิภาคีกับนายมาร์ติน จุนกอง (Martin Chungong) เลขาธิการใหญ่ IPU ผู้แทนรัฐสภาของประเทศต่าง ๆ เช่น แองโกลา แซมเบีย บาห์เรน สาธารณรัฐเกาหลีและอินโดนีเซีย โดยเฉพาะ ในการพบปะ กับนาย เจิ่นแทงเหมิน รองประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม นายมาร์ติน จุนกอง เลขาธิการใหญ่ IPU ได้ชื่นชมสภาแห่งชาติเวียดนามในการจัดกิจกรรมระดับโลก เช่น การประชุมสมัชชา IPU ครั้งที่ 132 ณ กรุงฮานอย เมื่อปี 2015 อีกทั้ง ยืนยันว่า IPU พร้อมสนับสนุนสภาแห่งชาติเวียดนามในการจัดการประชุมต่าง ๆ เช่น การประชุม ส.ส.รุ่นใหม่ครั้งที่ 9 ณ กรุงฮานอย ในเดือนกันยายนปี 2023  ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาแห่งชาติเวียดนามกับคณะเลขาธิการ IPU เกี่ยวกับการจัดการประชุม ส.ส.รุ่นใหม่ครั้งที่ 9

นาย หวูหายห่า หัวหน้าคณะกรรมาธิการด้านการต่างประเทศของสภาแห่งชาติเวียดนามได้ยืนยันถึงการมีส่วนร่วมของคณะผู้แทนสภาแห่งชาติเวียดนามในการประชุม IPU 146 รวมทั้ง ฟอรั่มด้านการต่างประเทศของรัฐสภาในระดับพหุภาคีครั้งต่างๆว่า

“การทูตพหุภาคีของรัฐสภามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาความท้าทายระดับโลกอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการยืนยันว่า สภาแห่งชาติเวียดนามเป็นสมาชิกที่กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบของประชาคมระหว่างประเทศและภูมิภาคผ่านการเป็นฝ่ายรุกในการเข้าร่วมฟอรั่มสมัชชารัฐสภาที่สภาแห่งชาติเวียดนามเป็นสมาชิก”

สภาแห่งชาติเวียดนามยืนยันสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ - ảnh 2 นาย หวูหายห่า หัวหน้าคณะกรรมาธิการด้านการต่างประเทศของสภาแห่งชาติเวียดนาม (quochoi.vn)

มีส่วนร่วมต่อการปฏิบัตินโยบายด้านการต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งของเวียดนามใน IPU 146 แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติภารกิจการทูตพหุภาคีและการต่างประเทศของสภาแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการยืนยันถึงสถานะของการทูตรัฐสภาในหน่วยงานการทูตของเวียดนาม การมีส่วนร่วมของคณะผู้แทนสภาแห่งชาติเวียดนามเป็นการสานต่อกิจกรรมด้านการต่างประเทศของสภาแห่งชาติในระดับพหุภาคีที่ได้รับการปฏิบัติอย่างหลากหลายในเวลาที่ผ่านมาบนเจตนารมณ์เป็นฝ่ายรุกและมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมการทูตพหุภาคี ส่งเสริมและยกระดับงานด้านการต่างประเทศระดับพหุภาคีจนถึงปี 2030

รองประธานสภาแห่งชาติ เจิ่นแทงเหมิน กล่าวว่า ในเวลาที่จะถึง สภาแห่งชาติจะปฏิบัติแนวทางที่สำคัญของพรรคฯเกี่ยวกับการส่งเสริมบทบาทเป็นผู้เดินหน้าในงานด้านการต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป สร้างสรรค์การทูตที่ครอบคลุมและทันสมัย โดยเน้นถึงสถานะและบทบาทของการต่างประเทศรัฐสภาในนโยบายการต่างประเทศของเวียดนาม        

“ส่งเสริมความสัมพันธ์กับรัฐสภาของประเทศต่างๆให้เข้าสู่ส่วนลึก ผลักดันการทูตรัฐสภาพหุภาคีบนเจตนารมณ์แห่งการส่งเสริมและยกระดับการทูตพหุภาคีจนถึงปี 2030 ส่งเสริมบทบาทของสภาแห่งชาติเวียดนามในกลไกความร่วมมือพหุภาคี องค์กรระดับภูมิภาคและโลก ยกระดับบทบาทเป็นแกนหลักและผู้เดินหน้าที่สอดคล้องกับความสามารถและเงื่อนไขของประเทศ”

การทูตรัฐสภามีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยง 3 เสาหลักคือการทูตของพรรค การทูตของรัฐและการทูตระดับประชาชน ซึ่งมีส่วนร่วมต่อการส่งเสริมพลังที่เข้มแข็งของการทูตเวียดนาม การที่เวียดนามมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อความสำเร็จของ IPU 146 ตลอดจนในฟอรั่มรัฐสภาพหุภาคีได้แสดงให้เห็นถึงการเป็นฝ่ายรุก ความกระตือรือร้นและความรับผิดชอบของเวียดนามในการแก้ไขความท้าทายระดับโลก อีกทั้งมีส่วนร่วมต่อการยกระดับชื่อเสียงและสถานะของเวียดนามบนเวทีโลก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด