สร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่ความสัมพันธ์เวียดนาม-ฟิลิปปินส์

(VOVworld)ท่าน โรดรีโก ดูเตอร์เต ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กำลังอยู่ระหว่างการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของท่าน เจิ่นด่ายกวาง ประธานประเทศเวียดนาม การเยือนมีขึ้นหลังจากที่ทั้งสองประเทศลงนามแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการจัดตั้งความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2015 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีความหมายสำคัญ เพราะทำให้ความสัมพันธ์ร่วมมือในทุกด้านระหว่างสองประเทศมีความลึกซึ้งมากขึ้น มีส่วนร่วมต่อการธำรงสันติภาพ ความเจริญรุ่งเรืองและเสถียรภาพในภูมิภาค

(VOVworld)ท่าน โรดรีโก ดูเตอร์เต ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กำลังอยู่ระหว่างการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของท่าน เจิ่นด่ายกวาง ประธานประเทศเวียดนาม การเยือนมีขึ้นหลังจากที่ทั้งสองประเทศลงนามแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการจัดตั้งความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2015 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีความหมายสำคัญ เพราะทำให้ความสัมพันธ์ร่วมมือในทุกด้านระหว่างสองประเทศมีความลึกซึ้งมากขึ้น มีส่วนร่วมต่อการธำรงสันติภาพ ความเจริญรุ่งเรืองและเสถียรภาพในภูมิภาค

สร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่ความสัมพันธ์เวียดนาม-ฟิลิปปินส์ - ảnh 1
ท่าน โรดรีโก ดูเตอร์เต ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ (vietnamplus)

นี่คือการเยือนเวียดนามครั้งแรกของท่าน โรดรีโก ดูเตอร์เต หลังจากขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ และหลังจากที่เวียดนามและฟิลิปปินส์สถาปนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ อีกทั้งการเยือนนี้ก็ยังมีความหมายสำคัญมากขึ้นในสภาวการณ์ที่ทั้งสองประเทศกำลังฉลองครบรอบ 40 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
สัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิด จริงจังและมีประสิทธิภาพ
เมื่อ 40 ปีก่อนในวันที่ 12 กรกฎาคมปี 1976 เวียดนามและฟิลิปปินส์ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ ซึ่งในตลอดเวลาที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างสองประเทศได้รับการทำนุบำรุงบนพื้นฐานของไมตรีจิต ความเสมอภาค การให้ความเคารพกันและร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ ทั้งสองฝ่ายได้บรรลุก้าวพัฒนาใหม่ที่เข้มแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง กลาโหม วัฒนธรรมและสังคม
ที่น่าสนใจคือ ในหลายปีมานี้ มูลค่าการค้าต่างตอบแทนได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยบรรลุเกือบ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี 2015 และใน 7 เดือนที่ผ่านมาของปี 2016 ก็บรรลุกว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2015 ตั้งแต่ปี 2008 เวียดนามได้เปรียบดุลการค้าฟิลิปปินส์กว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ซึ่งสูงที่สุดในกลุ่มอาเซียน โดยสินค้าส่งออกหลักของเวียดนามไปยังฟิลิปปินส์คือข้าว ชิ้นส่วนอิเล็กทรอกนิกส์ และสินค้าเกษตร ส่วนสินค้าที่เวียดนามนำเข้าจากฟิลิปปินส์คือปุ๋ย เครื่องจักรกล แร่ธาตุ ก๊าซเหลว น้ำมัน เภสัชภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง ในขณะเดียวกัน ความร่วมมือด้านกลาโหมก็ได้พัฒนาอย่างจริงจังและได้รับการขยายมากขึ้น ทั้งสองประเทศได้จัดการสนทนาด้านนโยบายระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมครั้งที่ 2 เมื่อเดือนเมษายนปี 2016 ผลักดันการปฏิบัติข้อตกลงที่ได้ลงนาม เช่นข้อตกลงเกี่ยวกับการเปิดโทรศัพท์สายด่วนระหว่างกองบัญชาการตำรวจทะเลเวียดนามกับกองบัญชาการป้องกันชายฝั่งทะเลฟิลิปปินส์ ข้อตกลงผลักดันความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกองทัพเรือเวียดนามกับกองทัพเรือฟิลิปปินส์ ระเบียบการเกี่ยวกับการพบปะสังสรรค์ระหว่างกองทัพเรือของทั้งสองฝ่ายบนเกาะซองตื๋อไตและเกาะซองตื๋อดงของเวียดนาม ซึ่งจะเห็นได้ว่าความร่วมมือทางทะเลและมหาสมุทรคือหนึ่งในเสาหลักของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ โดยเน้นถึงปัญหาความมั่นคง เสรีภาพในการเดินเรือ การพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลและการกู้ภัย ทั้งสองฝ่ายมีกลุ่มปฏิบัติงานร่วมเกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทร ซึ่งประชุมกันเป็นประจำทุกปีและได้รับการยกระดับเป็นคณะกรรมการร่วมทะเลและมหาสมุทรระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ส่วนด้านความร่วมมืออื่นๆ เช่นการเกษตร การศึกษาและการท่องเที่ยว ก็นับวันพัฒนามากขึ้น
ผู้นำเวียดนามและฟิลิปปินส์ได้มีการเดินทางไปมาเยี่ยมกันเป็นประจำทุกปี นอกจากนั้นทั้งสองประเทศยังมีการประสานงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ เพื่อสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนที่สามัคคี เข้มแข็ง ธำรงบทบาทเป็นศูนย์ของอาเซียนในปัญหาใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องถึงความมั่นคง ผลประโยชน์ของแต่ละประเทศและภูมิภาค นอกจากนี้ เวียดนามและฟิลิปปินส์ยังประสานงานและให้การช่วยเหลือกันในฟอรั่มพหุภาคีระหว่างประเทศและภูมิภาคอยู่เสมอ
สร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่ความสัมพันธ์เวียดนาม-ฟิลิปปินส์ - ảnh 2
นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก พบปะกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ (vietnamplus)

สร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่ความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์
เมื่อต้นเดือนกันยายน ในการพบปะกับนายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก นอกรอบการประชุมผู้นำอาเซียนที่กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ประธานาธิบดี โรดรีโก ดูเตอร์เต ได้ยืนยันว่า ฟิลิปปินส์ให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับเวียดนาม ถือเวียดนามเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ดีและเป็นพี่น้องที่สนิทอีกด้วย ซึ่งบนเจตนารมณ์ดังกล่าว การเยือนเวียดนามของประธานาธิบดี โรดรีโก ดูเตอร์เต เป็นโอกาสเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายปฏิบัติเนื้อหาของหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะการเมือง ความมั่นคง กลาโหม เศรษฐกิจและการค้า ประธานาธิบดี โรดรีโก ดูเตอร์เตและผู้นำเวียดนามยังหารือเกี่ยวกับปัญหาทั้งในระดับภูมิภาคและโลกที่ต่างให้ความสนใจ
การเยือนเวียดนามของประธานาธิบดี โรดรีโก ดูเตอร์เต จะสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาความร่วมมือในทุกด้านในกรอบความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เวียดนาม-ฟิลิปปินส์ เพื่อนำผลประโยชน์ที่ชอบธรรมมาให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศ มีส่วนร่วมต่อสันติภาพ เสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด