สร้างสรรค์เศรษฐกิจที่อิสระ พึ่งตนเองและมีความผูกพันกับการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก

(VOVWORLD) - ฟอรั่มเศรษฐกิจเวียดนามครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ "การสร้างสรรค์เศรษฐกิจที่อิสระ พึ่งตนเองและมีความผูกพันกับการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกในสถานการณ์ใหม่" มีกำหนดจะจัดขึ้น ณ นครโฮจิมินห์ในวันที่ 5 มิถุนายน โดยฟอรั่มจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนะเกี่ยวกับเนื้อหาของเศรษฐกิจที่อิสระและพึ่งตนเอง อีกทั้งเสนอแนวทางและมาตรการที่สำคัญสำหรับการสร้างขีดความสามารถในการพึ่งตนเองของเศรษฐกิจเวียดนาม
สร้างสรรค์เศรษฐกิจที่อิสระ พึ่งตนเองและมีความผูกพันกับการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก - ảnh 1นาย เหงียนแถ่งฟอง รองหัวหน้าคณะกรรมการเศรษฐกิจส่วนกลาง (vtc.vn)

ในเวลาที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจโลก รวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมของเวียดนาม นอกจากนั้น การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ทำให้เห็นถึงปัญหาที่ยังคั่งค้างอยู่ สร้างความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ต่อเศรษฐกิจที่ต้องแก้ไข อีกทั้งเปิดโอกาสและแนวทางการพัฒนาใหม่ มุ่งสู่เป้าหมายคือรับมือการแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการธำรงเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค ผลักดันการขยายตัวและค้ำประกันชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ในสภาวการณ์ดังกล่าว สิ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างเร่งด่วนคือการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพและจริงจังเพื่อสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศในระยะกลางและระยะยาว เป้าหมายของฟอรั่มเศรษฐกิจเวียดนามครั้งที่ 4 คือการคาดการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ แนวโน้มใหม่ของโลกหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประเมินและวิเคราะห์อย่างเป็นกลาง ครอบคลุมและลึกซึ้งเกี่ยวกับความสำเร็จ ข้อบกพร่องและข้อจำกัดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเวียดนามในเวลาที่ผ่านมาและการกำหนดทัศนะ หน้าที่ มาตรการ ขั้นตอนในการปฏิรูปและการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อฟันฝ่าความยากลำบาก ความท้าทาย และการใช้ประโยชน์จากโอกาสเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นาย เหงียนแถ่งฟอง รองหัวหน้าคณะกรรมการเศรษฐกิจส่วนกลางกล่าวว่า          

“หนึ่งในปัญหาหลักที่มีลักษณะแบบบูรณาการและระยะยาวในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในเวลาที่จะถึงคือการสร้างสรรค์เศรษฐกิจที่พัฒนาอย่างคล่องตัว รวดเร็ว ยั่งยืน อิสระและพึ่งพาตนเองบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ มีความผูกพันกับการยกระดับประสิทธิภาพในกิจกรรมด้านการต่างประเทศและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกที่ถูกระบุในเป้าหมายแบบบูรณาการของยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจสังคมในช่วงปี 2021-2030 ที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13”

สร้างสรรค์เศรษฐกิจที่อิสระ พึ่งตนเองและมีความผูกพันกับการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก - ảnh 2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวางแผนและการลงทุน เจิ่นก๊วกเฟือง (baotintuc.vn)

ฟอรัมเศรษฐกิจเวียดนามครั้งที่4 จะมีการประชุมครบองค์ - การเสวนาระดับสูงภายใต้หัวข้อ "การสร้างสรรค์เศรษฐกิจที่อิสระ พึ่งตนเองและมีความผูกพันกับการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกอย่างกว้างลึกในสถานการณ์ใหม่" อีกทั้ง มีการจัดการสัมมนาเชิงวิชาการ 3 นัด โดยมี 3 หัวข้อคือ "การพัฒนาห่วงโซ่จัดสรรแรงงานที่มั่นคงหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19" "การพัฒนาตลาดทุนและอสังหาริมทรัพย์" "การเปลี่ยนแปลงใหม่เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล และการเพิ่มความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทาน" ในฟอรั่ม บรรดาผู้แทนจะแลกเปลี่ยนความคิดและทัศนะเกี่ยวกับเนื้อหาของเศรษฐกิจที่อิสระและพึ่งตนเอง เสนอแนวทางและมาตรการสำคัญให้แก่การสร้างขีดความสามารถสำหรับเศรษฐกิจที่พึ่งตนเอง เสนอวิธีการเข้าถึงระหว่างการสร้างสรรค์เศรษฐกิจที่อิสระ พึ่งตนเองและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกในสถานการณ์ใหม่ โดยการเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและตลาดภายในประเทศคือเนื้อหาหลักของฟอรั่ม ซึ่งในนั้นการเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเป็น "เสาหลัก" ของยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะที่การสร้างตลาดภายในประเทศคือ "พลังขับเคลื่อน"  สำหรับ “การเปลี่ยนแปลงใหม่เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลและการเพิ่มความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทาน" รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวางแผนและการลงทุน เจิ่นก๊วกเฟือง ย้ำว่า

“หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจที่อิสระและพึ่งตนเองคือการเป็นเจ้าของเทคโนโลยี ปัจจุบัน เรามีความคืบหน้าเป็นอย่างมากในด้านเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ยังถือว่าปฏิบัติได้ค่อนข้างช้า ดังนั้น การอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในฟอรัมเศรษฐกิจนี้จึงเป็นเนื้อหาที่สำคัญมากและเกี่ยวข้องกับหัวข้อของการสร้างสรรค์เศรษฐกิจที่อิสระและพึ่งตนเอง”

ฟอรั่มเศรษฐกิจเวียดนามได้รับการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2017  ซึ่งสร้างความประทับใจและมีการขยายผลอย่างกว้างลึกทั้งภายในและต่างประเทศและได้รับการประเมินว่าเป็นเวทีเศรษฐกิจชั้นนำระดับภูมิภาคและโลกของเวียดนาม ในการประชุมครบองค์ของฟอรั่มปีนี้ จะมีการจัดการอภิปรายระดับสูงโดยมีบรรดาผู้นำพรรคและรัฐเข้าร่วม โดยเฉพาะ นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง จะกล่าวสุนทรพจน์ที่สำคัญเพื่อสรุปการประชุม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด