สหประชาชาติสร้างพื้นฐานเพื่อผลักดันการทูตพหุภาคีของเวียดนาม

(VOVWORLD) - วันที่ 24 ตุลาคมเมื่อ 75 ปีก่อน สหประชาชาติซึ่งเป็นองค์กรพหุภาคีที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้รับการจัดตั้งเพื่อป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงจากการปะทะ สงคราม รักษาสันติภาพ สร้างสรรค์โลกที่พัฒนา สงบสุขและเจริญรุ่งเรือง สำหรับเวียดนาม หลังจากเข้าเป็นสมาชิกของสหประชาชาติเมื่อปี 1977 เวียดนามได้สร้างนิมิตหมายและได้รับผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งสามารถยืนยันได้ว่า การเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติได้สร้างพื้นฐานให้การทูตพหุภาคีของเวียดนามพัฒนาเข้มแข็งต่อไป
สหประชาชาติสร้างพื้นฐานเพื่อผลักดันการทูตพหุภาคีของเวียดนาม - ảnh 1เมื่อวันที่ 7 มิถุนายนปี 2019 ประธานสมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้ประกาศว่า เวียดนามคือสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความัม่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2020-2021 อย่างเป็นทางการ (VNA) 

ตั้งแต่วันแรกๆทีป่ระเทศเวียดนามมีเอกราช ประธานโฮจิมินห์ได้ยืนยันว่า “เสรีภาพและเอกราชอย่างสมบูรณ์และถาวร”ของประชาชาติมีความผูกพันกับสันติภาพโลก โดยท่านได้ทำจดหมายเรียกร้องการสนับสนุนให้เวียดนามได้เข้าเป็นสมาชิกของสหประชาชาติแต่เนิ่นๆและเมื่อได้เข้าเป็นสมาชิกของสหประชาชาติอย่างเป็นทางการปี 1977 เวียดนามก็ได้ยืนยันถึงสถานะของประเทศที่มีเอกราชและเอกภาพพร้อมด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชาติบนเวทีโลก พร้อมทั้งได้ยืนยันถึงบทบาทและสถานะในกลไกความร่วมมือพหุภาคีต่างๆของโลก

 จาก “การเข้าร่วม” จนถึง “การยืนยันสถานะ”

จากนิมิตหมายของการเข้าร่วมสหประชาชาติเมื่อปี1977 เวียดนามได้บรรลุผลงานที่น่ายินดีในการผสมผสานและกลายเป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของประชาคมโลก โดยกิจกรรมการทูตพหุภาคีของเวียดนามได้มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดผ่านเหตุการณ์ที่สำคัญต่างๆ เช่น การปรับความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐให้เป็นปกติ การเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมฟอรั่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หรือเอเปก ลงนามในกรอบข้อตกลงด้านเศรษฐกิจกับสหภาพยุโรป หรืออียู เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก หรือ WTO เป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2008 – 2009 เป็นประธานอาเซียนปี 2010 เข้าร่วมกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ เป็นเจ้าภาพจัดการพบปะสุดยอดสหรัฐ-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เป็นประธานอาเซียนปี 2020 เป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2020-2021 และปฏิบัติหน้าที่สำคัญๆในสหประชาชาติ ซึ่งช่วยยกระดับสถานะของเวียดนามบนเวทีโลก นาย โงกวางซวน เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำสหประชาชาติวาระปี 1993-1999 ซึ่งมีประสบการณ์มากมายในด้านการทูตพหุภาคีของเวียดนามได้เผยว่า“พวกเราได้จัดกิจกรรมต่างๆอย่างมีอิสระและพึ่งพาตนเองบนพื้นฐานของการเชื่อมโยงผลประโยชน์ของประเทศกับผลประโยชน์ของนานาชาติเพื่อให้ชาวโลกเข้าใจว่า เวียดนามคือประเทศสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของสหประชาชาติ เป็นหุ้นส่วนที่น่าไว้วางใจและมีศักยภาพในการพัฒนา เวียดนามได้ผ่านระยะการพัฒนาต่างๆและในปัจจุบัน เวียดนามมีความมั่นใจในการเข้าร่วมกลไกการบริหารต่างๆของสหประชาชาติ ซึ่งการทูตพหุภาคีและสถานะของเวียดนามในสหประชาชาติได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด”

ทั้งนี้ สามารถยืนยันได้ว่า ในตลอด 43ปีที่ผ่านมา การเข้าเป็นสมาชิกของสหประชาชาติได้ช่วยให้เวียดนามประสบผลงานที่ยิ่งใหญ่ โดยไม่เพียงแต่ช่วยเหลือเวียดนามในการผลักดันสวัสดิการสังคม การดึงดูดแหล่งพลังต่างๆให้แก่ภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศและการเปลี่ยนแปลงใหม่นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเท่านั้น หากความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับสหประชาชาติยังได้สนับสนุนเวียดนามในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างเข้มแข็ง เอกอัครราชทูตโงกวางซวน ได้เผยว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับสหประชาชาติถือเป็นแบบอย่างความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพในระดับโลก“อาจกล่าวได้ว่า สหประชาชาติได้สนับสนุนเวียดนามทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งบุคลากร โดยได้อำนวยความสะดวกให้แก่เวียดนามในการก้าวเข้าสู่การปฏิบัติภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก ซึ่งสร้างพื้นฐานให้แก่การสร้างชื่อเสียงให้กับเวียดนาม แม้ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างเวียดนามกับประเทศต่างๆจะประสบความยากลำบากในบางช่วง แต่ความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับสหประชาชาติยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เข้มแข็ง มีภาวะวิสัยและมีความโปร่งใส”

สหประชาชาติสร้างพื้นฐานเพื่อผลักดันการทูตพหุภาคีของเวียดนาม - ảnh 2ทหารหญิงเวียดนามที่เข้าร่วมกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติกับเด็กซูดานใต้ (nhandan.com.vn

แนวทางระดับใหม่

ปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับสหประชาชาติได้มุ่งสู่การยกระดับคุณภาพการพัฒนา โดยเน้นใน 3 ประเด็นหลักได้แก่การขยายตัวอย่างยั่งยืน การขยายการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพสูง สังคมสงเคราะห์และการส่งเสริมการบริหารภาครัฐเพื่อช่วยเหลือเวียดนามในการปฏิบัติยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ในตลอด 43ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามและสหประชาชาติได้มีการพัฒนาอย่างข้ามขั้นในทุกด้านทุกระดับ ซึ่งช่วยยกระดับสถานะของเวียดนามบนเวทีโลก สร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชาติเวียดนามในการเข้าร่วมองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้

ในสภาวการณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ซับซ้อนในปัจจุบัน การปฏิบัติต่อกันระหว่างประเทศมหาอำนาจและประเทศเล็กได้ส่งผลกระทบต่อระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เวียดนามยังคงแสดงให้เห็นถึงทักษะความสามารถ เป็นฝ่ายรุกเพื่อร่วมกับประเทศต่างๆในการเดินหน้าส่งเสริมแนวคิดพหุภาคีและความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยระดับของความร่วมมือพหุภาคีได้พัฒนาในรูปแบบใหม่ ซึ่งเวียดนามตระหนักได้ดีถึงการมีบทบาทและมีส่วนร่วมมากขึ้นในการแสดงความคิดเห็น เสนอความคิดริเริ่ม เข้าร่วมการกำหนดโครงสร้าง กลไกและระเบียบการใหม่ เข้าร่วมฟอรั่มพหุภาคีต่างๆ รวมทั้งสหประชาชาติในเชิงรุกอย่างเข้มแข็ง ทำการต่อสู้และปกป้องหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ เช่น หลักการเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยที่เท่าเทียมกัน การไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศต่างๆ ไม่ใช้ หรือ ข่มขู่ที่จะใช้กำลังและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศที่กำลังพัฒนา รวมถึงของเวียดนามเอง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด