อาเซียนยืนยันถึงบทบาทการเป็นศูนย์กลางในโลกที่มีความผันผวนอย่างซับซ้อน

(VOVWORLD) - ในตลอด 50 ปีที่ผ่านมา อาเซียนเป็นหนึ่งในตัวอย่างเกี่ยวกับความสำเร็จของความร่วมมือในภูมิภาค จากภูมิภาคที่ยากจนและมีความแตกแยก ปัจจุบัน อาเซียนได้กลายเป็นภูมิภาคที่สามัคคีและมีความเป็นเอกภาพโดยมีตลาดร่วมและประชาคมที่พัฒนาคล่องตัว พลังที่เข้มแข็งของอาเซียนอยู่ที่คุณค่าหลัก นั่นคืออาเซียนที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ แนวคิดและมีการปฏิบัติในรูปแบบประชาคม รักษาบทบาทเป็นศูนย์กลางในทุกสถานการณ์ ในระยะปัจจุบัน อาเซียนได้ยืนยันสถานะในโลกที่มีความผันผวนอย่างซับซ้อนต่อไป
อาเซียนยืนยันถึงบทบาทการเป็นศูนย์กลางในโลกที่มีความผันผวนอย่างซับซ้อน - ảnh 1

 

ความร่วมมือพหุภาคีในภูมิภาคได้ช่วยให้แต่ละประเทศมีความได้เปรียบเฉพาะตัวและสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่การพัฒนาของแต่ละประเทศ ปัจจุบัน อาเซียนกำลังพยายามแลกเปลี่ยนและยืนหยัดปฏิบัติคุณค่าร่วมเกี่ยวกับเสรีภาพด้านการค้า อำนวยความสะดวกให้แก่การลงทุน ไม่ปล่อยให้ห่วงโซ่อุปทานถูกระงับ ปรับปรุงกิจกรรมการแลกเปลี่ยนการค้าและการขนส่งผ่านชายแดนให้เป็นปกติ ใช้พลังทุกแหล่งเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างรอบด้านและยั่งยืนหลังการระบาดของโรคโควิด-19 ยุติลง

แนวคิดและปฏิบัติการประชาคม

ปัจจุบัน โลกกำลังต้องพยายามฟันฝ่าวิกฤตที่ไม่เคยมีมาก่อนเนื่องจากไวรัส SARS-CoV-2 ที่แพร่ระบาดอย่างหนัก ส่งผลต่อการดำรงชีวิตและอนาคตของมนุษยชาติ

พร้อมกับกลไกระดับภูมิภาคและโลก อาเซียนได้มีปฏิบัติการที่เคร่งครัดเพื่อร่วมกันต่อสู้กับปัญหานี้เพื่อฟันฝ่าการแพร่ระบาด ส่งเสริมจิตใจแห่งการช่วยเหลือจุนเจือกัน ให้ความสนใจสนับสนุนกัน อำนวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือพลเมืองของทุกฝ่าย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจิตใจแห่งความสามัคคีอาเซียนในช่วงที่ลำบากที่สุด

อาเซียนได้แสดงให้เห็นถึงการรับมืออย่างรวดเร็วและทันการณ์ต่อการแพร่ระบาด ตลอดจนการสร้างความเชื่อมโยงในการประสานงานนโยบายและปฏิบัติการระหว่างประเทศสมาชิก อาเซียนได้มีแถลงการณ์ประธานเกี่ยวกับการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ของอาเซียน ออกการประชุมระดับรัฐมนตรีสำคัญๆในด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจและกลาโหม เพื่อค้ำประกันการประสานงานอย่างพร้อมเพรียงในการรับมือการแพร่ระบาด อีกทั้งอาเซียนได้จัดการประชุมกับหุ้นส่วนสนทนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สนับสนุนและรับมือการแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำเวียดนาม Viteslav Grepl ประเมินว่า “ผมคิดว่า สโลแกนของอาเซียนในปีนี้คือ ความผูกพันและเป็นฝ่ายรุกในการปรับตัวได้ถูกกำหนดขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศต่างๆได้ประสบความสำเร็จในการต่อสู้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในฐานะที่เวียดนามเป็นประธานอาเซียน ผมเชื่อมั่นว่า ความสามัคคีและความร่วมมือของอาเซียนจะประสบความสำเร็จมากขึ้น”

มีส่วนร่วมต่อไปเพื่อค้ำประกันโลกหลังการแพร่ระบาดที่ผสานผสานและพัฒนาเจริญรุ่งเรือง

ที่ชัดเจนว่า ท่ามกลางการแพร่ระบาด แนวคิดประชาคมและปฏิบัติการต่างๆของประชาคมนับวันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญ ซึ่งนี่คือความรับผิดชอบร่วมและบทบาทเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในการมีส่วนร่วมค้ำประกันภูมิภาคและโลกหลังการแพร่ระบาดที่ผสมผสาน พัฒนาเจริญรุ่งเรืองและยั่งยืนมากขึ้น

ในระยะปัจจุบัน นอกจากการแพร่ระบาด อาเซียนกำลังเผชิญกับความท้าทายต่างๆ นั่นคือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจ การเมือง ยุคดิจิทัล ลัทธิประชาชาติและการคุ้มครอง โดยเฉพาะการแข่งขันระหว่างประเทศใหญ่ๆ อาเซียนเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีการแข่งขันอย่างซับซ้อน ดังนั้นจึงมีแต่ความร่วมมือและความผูกพันที่จะสามารถนำอาเซียนประสบความสำเร็จเหมือน 50 ปีที่ผ่านมา เอกอัครราชทูตและที่ปรึกษาระดับสูงของคณะเลขาธิการอาเซียน เหงียนเหงียดงา แสดงความเห็นว่า “ดิฉันเห็นว่า ประเด็นใหญ่ที่สุดของอาเซียนคือต้องยืนยันถึงเอกลักษณ์อาเซียน ในตลอด 50 ปีที่ผ่านมา อาเซียนยังไม่ใช่เป็นประชาคมอย่างแท้งจริง แต่ขณะนี้ ประชาคมเราต้องมีเอกลักษณ์ รวมทั้งความผูกพัน การเดินพร้อมกันและความไว้วางใจกันเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในระยะยาว  อาเซียนต้องยืนยันบทบาทเป็นศูนย์กลางในสถานการณ์ใหม่และก้าวขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่”

การเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้อาเซียนได้รับความไว้วางใจจากนานาประเทศเกี่ยวกับความสามัคคีในการรับมือการแพร่ระบาด เป็น “จุดเด่นในภาพรวมสีเทาของโลก”ในปัจจุบัน เป็นองค์การที่มีบทบาทเป็นศูนย์กลางในภูมิภาค อาเซียนคือชายคาร่วมเพื่อให้ประเทศสมาชิกร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคและความท้าทาย  ในประวัติศาสตร์แห่งการก่อตั้งและพัฒนากว่า 50 ปี ภายหลังความลำบากและความท้าทาย  อาเซียนได้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ปัจจุบัน นี่คือช่วงเวลาเพื่อให้อาเซียนส่งเสริมเกียรติประวัติที่ล้ำค่านี้และแสดงให้เห็นถึงหน้าที่ของตน นำอาเซียนเดินต่อไปบนเส้นทางแห่งการพัฒนาอย่างมั่นคง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด