อาเซียน-แบบอย่างแห่งความสำเร็จด้านความร่วมมือในกรอบภูมิภาค

(VOVWORLD) - วันที่ สิงหาคม สมาคมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนได้รำลึกครบรอบ 53 ปีวันก่อตั้ง ในตลอดกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา อาเซียนได้สร้างสรรค์ภูมิภาคที่มีเสถียรภาพ เจริญรุ่งเรืองและสันติภาพ กลายเป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จเกี่ยวกับความร่วมมือภูมิภาค ซึ่งผลสำเร็จนี้มาจากความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งเวียดนาม
อาเซียน-แบบอย่างแห่งความสำเร็จด้านความร่วมมือในกรอบภูมิภาค - ảnh 1พิธีเชิญธงอาเซียนขึ้นสู่ยอดเสา (nhandan.com.vn)

สมาคมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคมปี 1967 โดย5ประเทศสมาชิกและค่อยๆพัฒนาเป็นองค์กรร่วมมือในทุกด้านและใกล้ชิดจนมี 10 ประเทศสมาชิกในปัจจุบัน

อาเซียน-รูปแบบดีเด่นแห่งความสำเร็จเกี่ยวกับความร่วมมือในภูมิภาค

ในตลอดกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ผลสำเร็จของความร่วมมืออาเซียนได้รับการระบุในหลายด้าน สำหรับกลไก อาเซียนเป็นองค์การร่วมมือภูมิภาคโดยมี 10 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดำเนินงานบนพื้นฐานกฎหมายและหลักการขั้นพื้นฐานที่ถูกระบุในกฎบัตรอาเซียน มีองค์กรและกลไกที่สมบูรณ์ โดยมีคณะกรรมการตัวแทนอาเซียนประจำกรุงจากาตาร์

อาเซียนได้ผลักดันลัทธิพหุภาคี การค้าเสรี จัดตั้งกลไกหลักให้แก่โครงสร้างเศรษฐกิจ ความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งได้ดึงดูดการเข้าร่วม ขยายความสัมพันธ์หุ้นส่วนและความร่วมมือที่นับวันเพิ่มมากขึ้นของประเทศและองค์การต่างๆในโลก อาเซียนยังเป็นฝ่ายรุกในการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง เดินหน้าในการรับประโยชน์จากการปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0 ผ่านการเข้าร่วมอย่างเข้มแข็งในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ การพัฒนาเครือข่ายเมืองอัจฉริยะ ยกระดับคุณภาพแหล่งบุคลากรในโลกที่งานทำกำลังเปลี่ยนแปลง

โดยเฉพาะในปี 2020 การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงใหม่ของสถานการณ์ทางการเมืองและยุทธศาสตร์ในภูมิภาคและโลก ตลอดจนปัญหาความมั่นคงแบบใหม่กำลังสร้างความท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อนต่ออาเซียน ในการกล่าวปราศรัยในพิธีเชิญธงอาเซียนขึ้นสู่ยอดเสาเมื่อเช้าวันที่ 7 สิงหาคม ณ กรุงฮานอยในโอกาสรำลึกครบรอบ 53 ปีวันก่อตั้งอาเซียน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศ ฝ่ามบิ่งมิงห์ ได้ย้ำว่า “ความท้าทายนี้ไม่ได้ทำให้พวกเราย่อท้อ หากทำให้อาเซียนต้องมีความผูกพัน เป็นฝ่ายรุกในการปรับตัวมากขึ้นและธำรงบทบาทเป็นศูนย์กลางในภูมิภาค ผลงานที่น่ายินดีที่อาเซียนบรรลุใน 6 เดือนแรกของปี 2020 เป็นการพิสูจน์ให้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับอาเซียนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ถึงแม้การต่อต้านการแพร่ระบาดและการฟื้นฟูเศรษฐกิจยังคงอยู่ข้างหน้า แต่ผมอยากย้ำว่า อนาคตของอาเซียนยังสดใสมาก”

อาเซียน-แบบอย่างแห่งความสำเร็จด้านความร่วมมือในกรอบภูมิภาค - ảnh 2รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศ ฝ่ามบิ่งมิงห์  (mofa.gov.vn)

นิมิตหมายเวียดนาม

นับตั้งแต่เข้าร่วมอาเซียนและกลายเป็นประเทศสมาชิกลำดับที่ ขององค์การนี้เมื่อปี 1995 เวียดนามได้ผสมผสานและเป็นฝ่ายรุก มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อการพัฒนาและผลสำเร็จของอาเซียนในปัจจุบัน หลังจากเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เวียดนามได้ผลักดันการรับกัมพูชา ลาวและเมียนมาร์เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน มีส่วนร่วมต่อการเสร็จสิ้นแนวคิดเกี่ยวกับอาเซียนที่มีทั้งหมด 10 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้แก่อาเซียนและภูมิภาค เวียดนามมีส่วนร่วมที่สำคัญต่อการกำหนดเป้าหมาย แนวทางพัฒนาและการอนุมัตินโยบายใหญ่ๆของอาเซียน เช่นวิสัยทัศน์ 2020 และแผนปฏิบัติการวิสัยทัศน์ กฎบัตรอาเซียน แผนแบบบูรณาการเกี่ยวกับการเชื่อมโยงอาเซียน เอกอัครราชทูต ฝ่ามกวางวิงห์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ประเมินว่า “เวียดนามได้มีส่วนร่วมที่เข้มแข็งและกว้างลึกมากขึ้นในภารกิจของอาเซียน โดยเฉพาะการผลักดันความสามัคคี ผลักดันการผสมผสานเข้ากับอาเซียนผ่านโครงการลดช่องว่างการพัฒนาและการขยายอาเซียน ซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาของอาเซียนในปีต่อๆไป”

ในฐานะประธานอาเซียน 2020 เวียดนามได้นำอาเซียนปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชน ลดผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจ เตรียมแผนการฟื้นฟูอย่างรอบด้านเพื่อก้าวรุดหน้าไปหลังการแพร่ระบาด ภายใต้แนวทาง “แนวคิดประชาคม ปฏิบัติการประชาคม” เวียดนามให้คำมั่นร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศสมาชิกอาเซียน ร่วมกันสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนที่สามัคคีและพึ่งพาตนเอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศ ฝ่ามบิ่งมิงห์ ได้ยืนยันว่า “พวกเราจะสามารถฟันฝ่าทุกความท้าทายเพื่อนำอาเซียนพัฒนาก้าวรุดหน้าไปถ้าทุกประเทศสมาชิกอยู่เคียงข้างกัน วันที่ สิงหาคม รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจะออกแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับความสำคัญของการธำรงสันติภาพและเสถียรภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสวันอาเซียน แถลงการณ์นี้จะยืนยันอีกครั้งถึงวิสัยทัศน์ คำมั่นและหลักการขั้นพื้นฐานของอาเซียนในการสร้างสรรค์อาเซียนให้กลายเป็นภูมิภาคที่สันติภาพ ก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรือง”

ประวัติศาสตร์ 53 ปีแห่งการคงอยู่และพัฒนาของอาเซียนได้พิสูจน์ให้เห็นว่า อาเซียนที่สามัคคี มีความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ เชื่อมโยงใกล้ชิด มีความผูกพันระหว่างผลประโยชน์ของประเทศกับผลประโยชน์ของภูมิภาคได้ทำให้อาเซียนสามารถธำรงบทบาทเป็นศูนย์กลาง ซึ่งกระบวนการนี้มีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพของเวียดนามซึ่งเป็นประเทศสมาชิกที่มีความรับผิดชอบต่อภูมิภาคและโลก./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด