เดือนกรกฎาคม- เดือนปฏิบัติการแห่งความสำนึกในบุญคุณ

(VOVWORLD) - ในโอกาสรำลึกครบรอบ 73 ปีวันทหารทุพพลภาพและพลีชีพเพื่อชาติ 27 กรกฎาคม  ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆในทั่วประเทศเวียดนามเพื่อรำลึกถึงทหารพลีชีพเพื่อชาติ ทหารทุพพลภาพ ครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบายและผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองในภารกิจการปกป้องปิตุภูมิ   ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงกเกียรติประวัติแห่งมนุษยธรรม  ความรับผิดชอบของทางการทุกระดับและประชาชนต่อการเสียสละเลือดเนื้อที่ยิ่งใหญ่ของทหารทุพพลภาพ ทหารพลีชีพเพื่อชาติและผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อการปฏิวัติ
เดือนกรกฎาคม- เดือนปฏิบัติการแห่งความสำนึกในบุญคุณ - ảnh 1 รองนายกรัฐมนตรี เจืองหว่าบิ่ง จุดธูปที่สุสานทหารพลีชีเพื่อชาติเจื่องเซิน

ในเดือนกรกฎาคม บรรดาผู้นำเวียดนามทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นได้เดินทางไปเยือนและมอบของขวัญให้แก่ครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบาย ไปจุดธูปที่อนุสรณ์สถานทหารพลีชีพเพื่อชาติรวมทั้ง มีการจัดรายการแสดงศิลปะต่างๆ

จุดเด่นของปี 2020

จุดเด่นในกรอบกิจกรรมรำลึกครบรอบ 73 ปีวันทหารทุพพลภาพและพลีชีพเพื่อชาติคือ นี่เป็นครั้งแรกที่มีการจัดการพบปะคุณแม่วีรชน 300 คน ซึ่งเป็นตัวแทนของคุณแม่วีรชนที่ยังมีชีวิติอยู่เกือบ 5000 คน นี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมระดับชาติเพื่อรำลึกเหตุการณ์ที่สำคัญนี้ ในการกล่าวปราศรัยในการพบปะครั้งต่างๆ ผู้นำรัฐบาลและสภาแห่งชาติเวียดนามได้แสดงความสำนึกในบุญคุณต่อความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของบรรดาคุณแม่วีรชนเวียดนาม  ซึ่งได้มีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์ของประชาชาติ

ในหลายวันที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมเยี่ยมเยือนและมอบของขวัญให้แก่ครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบายในท้องถิ่นต่างๆ พิธีจุดเทียนรำลึกทหารพลีชีพเพื่อชาติที่สุสานทหารพลีชีพเพื่อชาติในทั่วประเทศ นาง เหลื่องถิเซวี๊ยน ครูของโรงเรียนประถมศึกษาตอนต้นตำบลนั๊วงาม อำเภอเดียนเบียน จังหวัดเดียนเบียนได้เผยว่า

“วันที่ 27 กรกฎาคมทุกๆปี ดิฉันมักจะเดินทางไปจุดธูปที่สุสานทหารพลีชีพเพื่อชาติ เมื่อมาที่นี่ ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก จากการเป็นลูกของแผ่นดินแห่งประวัติศาสตร์นี้และรับรู้ได้ว่า ประชาชาติเวียดนามได้ทำการต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศและสร้างสรรค์ประเทศเพื่อให้พวกเรามีชีวิตที่อิ่มหนำผาสุกในปัจจุบัน  ดิฉันบอกกับตัวเองว่า ต้องพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่รับทราบเกี่ยวกับการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของบรรดาวีรชน”

ส่วนสถานทูตเวียดนามประจำบางประเทศได้จัดกิจกรรมรำลึกส่วนอุทิศของทหารทุพพลภาพ ทหารพลีชีพเพื่อชาติและผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อการปฏิบัติ โดยในพิธีจุดธูปรำลึกทหารพลีชีพเพื่อชาติที่อนุสาวรีย์มิตรภาพเวียดนาม-กัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ สมาคมเขมร-เวียดนามและชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในประเทศกัมพูชาได้สำนึกในบุญคุณของทหารพลีชีพเพื่อชาติที่ได้ทำการต่อสู้และพลีชีพเพื่อหน้าที่ระหว่างประเทศอันสูงส่ง ช่วยเหลือประชาชนกัมพูชาให้หลุดพ้นจากภัยฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ มีส่วนร่วมทำนุบำรุงความสัมพันธ์มิตรภาพที่มีมาช้านานและความสามัคคีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ นาย โจววันจี นายกสมาคมเขมร-เวียดนามในประเทศกัมพูชาได้ยืนยันว่า

นี่เป็นกิจกรรมเพื่อศึกษาให้แก่คนรุ่นใหม่ของชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในประเทศกัมพูชาสำนึกในบุญคุณของคนรุ่นเก่า มีส่วนร่วมกระชับความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างเวียดนามกับกัมพูชา”

เดือนกรกฎาคม- เดือนปฏิบัติการแห่งความสำนึกในบุญคุณ - ảnh 2 บรรดาคุณแม่วีรชนเข้าเคารพศพประธานโฮจิมินห์

การปฏิบัตินโยบายด้านมนุษยธรรม

จนถึงขณะนี้ ครอบครัวผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองร้อยละ 97 มีมาตรฐานการครองชีพเท่าเทียมหรือสูงกว่ามาตรฐานการครองชีพเฉลี่ยของประชาชนในเขตที่อยู่อาศัย แต่อย่างไรก็ดี ทหารทุพพลภาพหลายนายยังคงได้รับผลกระทบจากบาดแผลและยังไม่สามารถค้นหาอัฐิและระบุรายชื่อทหารพลีชีพเพื่อชาติอีกจำนวนมาก ส่วนผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อการปฏิวัติและครอบครัวทหารพลีชีพเพื่อชาติประสบอุปสรรค  พรรค รัฐและประชาชนเวียดนามยืนยันว่า จะดูแลเอาใจใส่ทั้งด้านจิตใจและวัตถุให้แก่ผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง   ในการพบปะกับคุณแม่วีรชน 300 คน เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ กรุงฮานอย นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุก ได้ชี้ชัดว่า

“ การปฏิบัตินโยบายให้สิทธิพิเศษต่อผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองเป็นหน้าที่ของทั้งระบบการเมืองและสังคม พวกเราธำรงการปฏิบัติแนวทางของพรรค นโยบายและกฎหมายของรัฐเกี่ยวกับงานด้านการดูแลให้แก่ผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อการปฏิวัติและตั้งเป้าไว้ว่า จนถึงปลายปีนี้ จะค้ำประกันให้ทุกครอบครัวผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองมีมาตรฐานการครองชีพเท่าเทียมหรือสูงกว่ามาตรฐานการครองชีพเฉลี่ยของประชาชนในเขตที่อยู่อาศัย”

ในขณะเดียวกัน สำนักงานที่เกี่ยวข้องของเวียดนามยังผลักดันกิจกรรมการค้นหาอัฐิทหารพลีชีพเพื่อชาติ ผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับทหารพลีชีพเพื่อชาติและที่ฝังศพทหารพลีชีพเพื่อชาติ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านการค้นหาอัฐิทหารและการตรวจดีเอ็นเอเพื่อระบุชื่อของอัฐิทหารพลีชีพเพื่อชาติ

ประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้เพื่อปกป้องปิตุภูมิเวียดนามมีความผูกพันกับการเสียสละของทหารพลีชีพเพื่อชาติ ทหารทุพพลภาพและครอบครัวผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ดังนั้น รัฐเวียดนามให้ความสำคัญต่อกิจกรรมรำลึกทหารทุพพลภาพและพลีชีพเพื่อชาติ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงเกียรติประวัติ “ดื่มน้ำต้องนึกถึงแหล่งที่มาของน้ำ”ของประชาชาติเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด