เปลี่ยนแปลงใหม่และมีความคิดสร้างสรรค์ ถือเยาวชนคือศูนย์กลางของการพัฒนา

(VOVWORLD) - การประชุมใหญ่ผู้แทนกองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ครั้งที่ 11 ได้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม โดยมีเยาวชนดีเด่น 1 พันคนซึ่งเป็นผู้แทนของสมาชิกกองเยาวชนกว่า 6.4 ล้านคนและเยาวชนเวียดนามเกือบ 24 ล้านคนเข้าร่วม นี่คือกิจกรรมทางการเมืองที่สำคัญของเยาวชนเวียดนาม สร้างนิมิตหมายต่อการพัฒนาของกองเยาวชนและขบวนการเยาวชนและยุวชนในระยะใหม่
เปลี่ยนแปลงใหม่และมีความคิดสร้างสรรค์ ถือเยาวชนคือศูนย์กลางของการพัฒนา - ảnh 1เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม  (ภาพจากเว็บไซต์ของกองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์) 

 

คำขวัญของการประชุมคือ “เยาวชนเวียดนามเดินหน้า มีความมุ่งมั่น สามัคคี  มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนา” ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงใหม่เนื้อหา แนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรกองเยาวชนเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานการณ์ใหม่ ให้สมกับการเป็นกองกำลังสำรองที่น่าเชื่อถือของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เป็นโรงเรียนสังคมของเยาวชน เป็นตัวแทนดูแลและปกป้องสิทธิผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายและชอบธรรมของเยาวชน

ส่งเสริมพลังวัยเยาว์เพื่อเปลี่ยนแปลงใหม่และพัฒนาประเทศ

ใน 5 ปีที่ผ่านมา พรรคและรัฐได้มีแนวทางและนโยบายสำคัญๆเพื่ออำนวยความสะดวกในการดูแล ให้การศึกษา ฝึกอบรม ส่งเสริมบทบาทและความรับผิดชอบของเยาวชน ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม กองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์และเยาวชนได้ก้าวรุดหน้าไปในทุกด้าน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม การให้การศึกษาเกียรติประวัติได้ช่วยให้คนรุ่นใหม่มีความเชื่อมั่นต่อการนำของพรรคและการพัฒนาของประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักชาติและความภาคภูมิใจต่อปิตุภูมิ

ในสมัยที่ผ่านมา ขบวนการต่างๆของกองเยาวชนได้มีการพัฒนาใหม่ แสดงให้เห็นถึงบทบาทเป็นผู้เดินหน้า จิตอาสาและมีความคิดสร้างสรรค์ของสมาชิกกองเยาวชนและเยาวชนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ค้ำประกันงานด้านกลาโหมและความมั่นคง มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อกระบวนการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและผสมผสานเข้ากับกระแสโลก  กองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์และขบวนการต่างๆของกองเยาวชนได้สร้างบรรยากาศที่หลากหลายและกว้างใหญ่เพื่อส่งเสริมและฝึกอบรมเยาวชน เพื่อนำประสิทธิภาพที่เป็นรูปธรรม มีส่วนร่วมแก้ไขความต้องการและความปรารถนา สิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของเยาวชนให้ดีขึ้น นาย เลก๊วกฟอง เลขาธิการคนที่หนึ่งของกองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ได้เผยว่า “การทำธุรกิจ start up งานทำและการสร้างฐานะ วิธีการปฏิบัติและการจัดกิจกรรมเหล่านี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้มีความทันสมัยและน่าสนใจต่อเยาวชนมากขึ้น ซึ่งช่วยดึงดูดการเข้าร่วมของเยาวชนในขบวนการต่างๆ จากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ช่วยให้เยาวชนมีแนวคิด แลกเปลี่ยนและมีข้อคิดริเริ่มเพื่อร่วมกับกองเยาวชนจัดกิจกรรมต่างๆให้แก่เยาวชน”

ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา มีสมาชิกกองเยาวชน 16 ล้านคนได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้เดินหน้าของกองเยาวชน ซึ่งเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงความสนใจของเยาวชนต่อขบวนการเยาวชนเดินหน้าในการพิทักษ์รักษาปิตุภูมิและสร้างสรรค์ประเทศ

เปลี่ยนแปลงใหม่และมีความคิดสร้างสรรค์ ถือเยาวชนคือศูนย์กลางของการพัฒนา - ảnh 2นาย เลก๊วกฟอง เลขาธิการคนที่หนึ่งของกองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ (ภาพจากเว็บไซต์ของกองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์) 

มุ่งสู่การพัฒนาเยาวชนเวียดนามที่รักชาติ มีความมุ่งมั่นและมีความคิดสร้างสรรค์

ในสมัยต่อไป กองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ได้ตั้งเป้าไว้ว่า จะเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างต่อเนื่อง เป็นผู้เดินหน้า ปฏิบัติหน้าที่ใหม่ๆและสำคัญ ควบคู่กับความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศและของเยาวชน ซึ่งเพื่อปฏิบัติเป้าหมายนี้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการและขบวนการต่างๆของกองเยาวชนได้มุ่งสู่การปลุกเร้าสติปัญญา จิตใจแห่งความรักชาติและพลังวัยเยาว์ของเยาวชน โดยการเปลี่ยนแปลงใหม่กิจกรรมอาสาอย่างเข้มแข็งถือเป็นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมบทบาทและสติปัญญาของเยาวชน กองเยาวชนยังให้ความสนใจมากขึ้นถึงกิจกรรมประดิษฐ์คิดค้นและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของเยาวชนในช่วงที่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 กำลังส่งผลกระทบอย่างเข้มแข็งต่อเวียดนาม นาย เลก๊วกฟองได้เผยต่อไปว่า “พวกเรากำหนดการสร้างสรรค์ตัวอย่างเยาวชนเวียดนามในยุคเปลี่ยนแปลงใหม่ ด้วยมาตรฐานที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับอุดมการณ์ปฏิวัติ ความภาคภูมิใจต่อพรรคและการพัฒนาของประเทศ หรือมาตรฐานเกี่ยวกับความรักชาติ ความซื่อสัตย์ในการประดิษฐ์คิดค้น การพึ่งพาตนเองและความมุ่งมั่นของสมาชิกกองเยาวชนก็ได้รับการหยิบยกขึ้นมาหารือเพื่อแสวงหาคุณสมบัติที่จำเป็นของเยาวชนเวียดนาม โดยเฉพาะในสภาวการณ์ที่การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุค 4.0  การพัฒนาและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกของประเทศนับวันกว้างลึกมากขึ้น ซึ่งบนพื้นฐานนั้น พวกเราพัฒนา 3 ขบวนการคือ ขบวนการอาสาสมัคร ขบวนการเยาวชนที่มีความคิดสร้างสรรค์และเยาวชนเดินหน้าพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ”

กองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ยังพร้อมมีความผูกพันกับเยาวชนในการศึกษา สร้างฐานะ ฝึกฝนหล่อหลอมตนเองและพัฒนาทักษะความสามารถ ยกระดับสุขภาพ พัฒนาชีวิตวัฒนธรรมและจิตใจ เนื้อหาสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่กองเยาวชนทุกสาขาทั่วประเทศเน้นปฏิบัติคือการให้ความสำคัญ ปลุกเร้าความรับผิดชอบของเยาวชนต่ออุปสรรคและความท้าทายในการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด