เพิ่มอัตราผู้หญิงที่เป็นสมาชิกรัฐสภาและสภาประชาชนทุกระดับ

(VOVworld) – ปัจจุบัน อัตราผู้หญิงที่เป็นสมาชิกรัฐสภาในเวียดนามอยู่ที่ร้อยละ 24.2 ส่วนในสภาประชาชนทุกระดับ มีอัตราที่ต่ำกว่าตัวเลขข้างต้น ดังนั้น เวียดนามกำลังพยายามบรรลุเป้าหมายที่จะมีอัตราผู้หญิงที่เป็นสมาชิกรัฐสภา สมัยที่ 14 และสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2016 – 2021 อยู่ที่ร้อยละ 35

(VOVworld) – ปัจจุบัน อัตราผู้หญิงที่เป็นสมาชิกรัฐสภาในเวียดนามอยู่ที่ร้อยละ 24.2 ส่วนในสภาประชาชนทุกระดับ มีอัตราที่ต่ำกว่าตัวเลขข้างต้น ดังนั้น เวียดนามกำลังพยายามบรรลุเป้าหมายที่จะมีอัตราผู้หญิงที่เป็นสมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 14 และสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2016 – 2021 อยู่ที่ร้อยละ 35

เพิ่มอัตราผู้หญิงที่เป็นสมาชิกรัฐสภาและสภาประชาชนทุกระดับ - ảnh 1
  สมาชิกรัฐสภาหญิง (ภาพประกอบข่าว Photo KT)

จำนวนสตรีที่เข้าเป็นสมาชิกรัฐสภาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คือจากร้อยละ 3 ในสมัยที่ 1 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 24.4 ในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามการบรรลุเป้าหมายมีอัตราสมาชิกรัฐสภาสตรีร้อยละ 35 ในรัฐสภาสมัยที่ 14 และสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2016-2021 ยังคงเป็นภารกิจที่ไม่ง่ายนัก
สตรีกับการเข้าเป็นสมาชิกรัฐสภาและสภาประชาชนทุกระดับ
นางบุ่ยถิอาน สมาชิกรัฐสภากรุงฮานอยเห็นว่า ในรัฐสภาและสภาประชาชนทุกระดับต้องมีผู้ที่เป็นตัวแทนของประชาชนทุกชั้นชนและกลุ่มสังคมต่างๆ ซึ่งรวมถึงสตรีเพราะสตรีถือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและคิดเป็นกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนประชากรทั้งหมด นางบุ่ยถิอานเผยว่า “ดิฉันคิดว่า ตัวเลขร้อยละ 35 ถือว่าสะท้อนความก้าวหน้าและเหมาะสม แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าการบรรลุตัวเลขนี้จะยากหรือไม่ ดิฉันคิดว่า หากมองทั่วไปก็เห็นว่าไม่ยากมากแต่หากมองการปฏิบัติในแต่ละท้องถิ่นจะยากมากหากไม่มีการเตรียมก่อน ซึ่งหมายความว่า มีความเป็นไปได้สูงที่จะบรรลุได้แต่ต้องทำอย่างไรเพื่อจะได้มีผู้หญิงที่มีคุณสมบัติพร้อมในรัฐสภาสมัยนี้และสภาประชาชนทุกระดับ”
ความเสมอภาคทางเพศในด้านการเมืองยังมีอุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะการเพิ่มอัตราผู้หญิงที่เข้าร่วมองค์การมาจากการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งสาเหตุเนื่องจากการวางแผนด้านบุคลากรและข้าราชการ โดยเฉพาะการวางแผนข้าราชการที่เป็นสตรียังคงเป็นไปอย่างล่าช้า ส่วนการปฏิบัติงานด้านสตรียังคงขาดความพร้อมเพรียงและไม่เชื่อมกับกิจกรรมการบริหารจัดการในทุกระดับ นอกจากนี้ สตรีต้องปฏิบัติทั้งหน้าที่การเป็นแม่ เป็นภรรยาและหน้าที่ทางสังคม ซึ่งประสบอุปสรรคมากกว่าผู้ชาย นางโห่ถิถวี รองหัวหน้าคณะสมาชิกรัฐสภาจังหวัดหวิงฟุ๊กเผยว่า “นโยบายต่างๆเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศค่อนข้างสมบูรณ์ รวมทั้งมติต่างๆของพรรคและเอกสารทางนิตินัยแต่สตรีที่ปฏิบัติงานด้านการเมืองยังคงประสบอุปสรรคมากมา ในความเป็นจริง ท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังไม่เน้นถึงหน้าที่การค้นหาและฝึกอบรมบุคลากรสตรีให้เป็นผู้บริหาร”

เพิ่มอัตราผู้หญิงที่เป็นสมาชิกรัฐสภาและสภาประชาชนทุกระดับ - ảnh 2
พยายามเพิ่มอัตราผู้หญิงที่เป็นสมาชิกรัฐสภาและสภาประชาชนทุกระดับ (Photo congly.com)

เพื่อเป้าหมายที่มีอัตราผู้หญิงร้อยละ 35 มาจากการเลือกตั้ง
เพื่อบรรลุเป้าหมายมีอัตราผู้หญิงที่มาจากการเลือกตั้งอย่างน้อยร้อยละ 35 ในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 14 ที่จะถึง ต้องค้ำประกันให้รายชื่อผู้ลงสมัครที่เป็นสตรีไม่น้อยกว่าอัตราผู้ชายมากเกินไป ดังนั้น การเสนอชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นหน้าที่ที่สำคัญของสมาคมสตรีทุกระดับ นางเหงียนถิเตวี๊ยด รองประธานสหพันธ์สตรีเวียดนามกล่าวว่า ทางสหพันธ์ฯได้ลงนามกับแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามเกี่ยวกับการเสนอชื่อสตรีที่ลงสมัครรับเลือกตั้งรัฐสภาและสภาประชาชนทุกระดับเพื่อสามารถบรรลุอัตราดังกล่าวให้ได้ พร้อมทั้งทำการตรวจสอบในจังหวัดต่างๆเพื่อให้คำปรึกษาด้านแนวทางและนโยบายต่อพรรคเพื่อค้ำประกันอัตราผู้หญิงในรัฐสภาและสภาประชาชนทุกระดับให้ได้ นางเหงียนถิเตวี๊ยดระบุอย่างชัดเจนว่า “พวกเราจะเปิดการฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหารของสหพันธ์ จากนั้นสมาคมสตรีทุกระดับจะเปิดการฝึกอบรมความรู้และทักษะความสามารถเมื่อลงสมัครให้แก่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งรัฐสภาและสภาประชาชนทุกระดับ ตลอดจนทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนของประชาชนในรัฐสภาและสภาประชาชนทุกระดับ”
เพื่อเตรียมพร้อมให้แก่การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 14 และสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2016-2021 หน่วยงานทุกระดับได้วางแผนเกี่ยวกับบุคลากรและทำการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่หญิง เอกสารแนะนำการเสนอรายชื่อผู้ลงสมัครที่เป็นผู้หญิงก็ระบุชัดถึงอัตราผู้หญิงในรัฐสภา นางเหงียนถุ๊ยแอง รองหัวหน้าคณะกรรมาธิการที่ดูแลปัญหาทางสังคมแห่งรัฐสภาเผยว่า “การวางแผนเกี่ยวกับบุคลากรนั้นเป็นหน้าที่ในระยะยาว แต่ก็ต้องมีมาตรการแก้ไขเฉพาะหน้า ซึ่งนอกจากข้อเสนอต่างๆเพื่อค้ำประกันอัตราดังกล่าวให้ได้แล้ว ดิฉันเห็นด้วยกับการที่ต้องเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติพร้อมให้อยู่ในรายชื่อและอัตราผู้ลงสมัครที่เป็นสตรีก็ต้องเป็นไปตามอัตราที่ได้กำหนดไว้”
การเพิ่มอัตราสตรีที่เข้าเป็นสมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 14 และสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2016-2021 ถือเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อผลักดันความเสมอภาคทางเพศ เพื่อความก้าวหน้าของสตรีและการพัฒนาของสังคมเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด