เพื่อความสำเร็จของการเลือกตั้งสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 และสภาประชาชนทุกระดับ

(VOVWORLD) -การเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 และผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2021-2026 จะมีขึ้นในวันที่ 23 พฤษภาคมปี 2021 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่สำคัญและเป็นโอกาสให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนที่มีคุณธรรมและทักษะความสามารถเข้าไปทำหน้าที่ในสภาแห่งชาติและสภาประชาชนทุกระดับ ซึ่งในขณะนี้ ท้องถิ่นต่างๆกำลังเร่งเตรียมความพร้อมให้แก่กิจกรรมสำคัญนี้
เพื่อความสำเร็จของการเลือกตั้งสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 และสภาประชาชนทุกระดับ - ảnh 1เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเหงียนฟู้จ่องกล่าวปราศรัยในการประชุมทั่วประเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 และผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2021-2026 (Photo: dangcongsan.vn)

ตามมติที่ 1185 ของคณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติสมัยที่ 14 จำนวนผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 มีทั้งหมด 500 นาย ซึ่งเป็นตัวแทนของหน่วยงานทุกระดับและประชาชนทุกชั้นชน

ส่วนจำนวนผู้แทนของสภาประชาชนนั้นจะอ้างอิงตามกฎหมายโครงสร้างทางการปกครองท้องถิ่นและจำนวนประชากรในแต่ละท้องถิ่น

ค้ำประกันความมีประชาธิปไตย

เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่การเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายนปี 2020 กรมการเมืองได้ประกาศมติที่ 45 ที่ขอความร่วมมือให้ทั้งระบบการเมืองเน้นค้ำประกันให้การเลือกตั้งมีขึ้นอย่างมีประชาธิปไตย เสมอภาคและชอบธรรม ต่อจากนั้น รัฐบาล คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติ สภาการเลือกตั้งแห่งชาติ แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม หน่วยงานทุกระดับและท้องถิ่นต่างๆได้เร่งปฏิบัติแผนการ แนะนำและปฏิบัติขั้นตอนต่างๆเพื่อเตรียมจัดการเลือกตั้งตามเงื่อนไขและกรอบเวลาที่กำหนด

จนถึงวันที่ 14 มกราคม สำนักงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับได้เสร็จสิ้นการประกาศเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส่วนสภาการเลือกตั้งแห่งชาติได้ประกาศแผนการหมายเลข 42 ที่ระบุกำหนดการที่สำคัญ 16 ช่วงในการเลือกตั้งครั้งนี้ ซึ่งตามแผนการได้เสร็จสิ้นการจัดตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งระดับตำบล อำเภอและจังหวัด และท้องถิ่นหลายแห่งได้ส่งรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นให้แก่สภาการเลือกตั้งแห่งชาติ ทั้ง 63 จังหวัดและนครทั่วประเทศได้จัดการประชุมครั้งแรกและสามารถคัดเลือกตัวแทนที่จะลงสมัครเป็นผู้แทนสภาแห่งชาติรวม 1,076 คน ซึ่งสูงกว่าจำนวนผู้แทนที่ลงสมัครในการเลือกตั้งสภาแห่งชาติสมัยที่ 13 และ 14 ส่วนจำนวนผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2021-2026 คือ 7,656 คนต่อจำนวนผู้แทนที่จะได้รับการเลือกตั้งตามกฎหมายคือ 3,715 คน

ในอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้ สำนักงานที่รับผิดชอบจะประกาศจำนวนและรายชื่อของหน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้แทนสภาแห่งชาติในแต่ละหน่วยเลือกตั้งและจำนวนหน่วยเลือกตั้ง ผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับ โดยอย่างช้าที่สุดคือในวันที่ 13 เมษายนนี้จะต้องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและวันที่ 28 เมษายนจะต้องประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติอย่างเป็นทางการ

เลือกผู้แทนที่มีคุณสมบัติอย่างแท้จริง

ประธานโฮจิมินห์เคยยืนยันว่า “การเลือกตั้งทั่วไปคือโอกาสให้ประชาชนทั่วประเทศเลือกผู้ที่มีทักษะความสามารถและคุณธรรมได้อย่างอิสระให้มาดำรงตำแหน่งสำคัญๆของประเทศ” ซึ่งคำกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นว่า งานด้านบุคลากร โดยเฉพาะโครงสร้าง มาตรฐาน คุณภาพและขั้นตอนระเบียบการคัดเลือกและเสนอผู้ลงสมัครคือปัจจัยชี้ขาดต่อความสำเร็จในการจัดการเลือกตั้ง

เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่การเลือกตั้งสภาแห่งชาติ การประชุมทั่วประเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 และผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2021-2026 ได้ถูกจัดขึ้นผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เมื่อวันที่ 21 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเหงียนฟู้จ่องได้ชี้ชัดว่า“ต้องเน้นปฏิบัติทัศนะและแนวทางการชี้นำ รวมทั้งแนวทางและนโยบายสำคัญๆซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ได้วางไว้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ปรับปรุงพรรคและระบบการเมือง รวมทั้งองค์กรสภาแห่งชาติและสภาประชาชนทุกระดับให้มีความโปร่งใส เข้มแข็ง โดยเฉพาะในการเลือกบุคลากรและผู้แทนสภาแห่งชาติและสภาประชาชนทุกระดับที่มีทักษะความสามารถและคุณธรรม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีเพื่อมีส่วนร่วมปฏิบัติมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนทางกระทรวงกิจการภายในได้จัดการประชุมทั่วประเทศผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อฝึกอบรมความรู้ในการเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 และสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2021-2026 ในขณะที่แนวร่วมปิตุภูมิได้ประกาศใช้ข้อแนะนำเกี่ยวกับการจัดการประชุมในขั้นตอนการหารือเจรจาเสนอผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติ

การเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติและสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2021-2026 คือกิจกรรมการเมืองที่มีความสำคัญเป็นพิเศษของเวียดนาม ดังนั้น การเตรียมความพร้อมอย่างรอบคอบในทุกขั้นตอนถือเป็นปัจจัยชี้ขาดต่อความสำเร็จของการเลือกตั้งครั้งนี้./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด