เวียดนามขยายความร่วมมือเพื่อสันติภาพและการพัฒนา

(VOVWORLD) -วันที่ 9 ธันวาคม นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงียนซวนฟุ๊กได้เข้าร่วมการประชุมระดับสูงยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี –เจ้าพระยา-แม่โขงหรือ ACMECS ครั้งที่ 9 การประชุมระดับสูงความร่วมมือกัมพูชา - ลาว - เมียนมาร์ - เวียดนามหรือซีแอลเอ็มวี ครั้งที่ 10 และการประชุมระดับสูงเขต 3 เหลี่ยมพัฒนา กัมพูชา – ลาว – เวียดนามครั้งที่ 11 หรือซีแอลวี ซึ่งถือเป็นการแสดงความรับผิดชอบของเวียดนามในการเชื่อมโยงประเทศสมาชิกและเสนอมาตรการยกระดับประสิทธิภาพของความร่วมมือในเวลาข้างหน้า
เวียดนามขยายความร่วมมือเพื่อสันติภาพและการพัฒนา - ảnh 1นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงียนซวนฟุ๊ก 

การประชุมเหล่านี้ได้มีขึ้นผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยเน้นสรุปผลความร่วมมือตามกลไกต่างๆในตลอด 2 ปีที่ผ่านมาและแนวทางความร่วมมือในเวลาที่จะถึง ในการนี้ นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊ก ได้กล่าวปราศรัยยืนยันความหมายสำคัญของกลไกความร่วมมือเหล่านี้ในการลดช่องว่างการพัฒนาและสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียน

ผลักดันความร่วมมือในภูมิภาค

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี –เจ้าพระยา-แม่โขงหรือ ACMECS คือกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่ครอบคลุม 5 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทยและเวียดนามมุ่งขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเพื่อใช้ความได้เปรียบของท้องถิ่นและประเทศสมาชิก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดช่องว่างการพัฒนา ภายใต้หัวข้อ “หุ้นส่วนเชื่อมโยงและก้าวรุดหน้าไป” การประชุม ACMECS ครั้งที่ 9 จะหามาตรการขยายความร่วมมือของ ACMECS ในการธำรงสันติภาพเสถียรภาพในภูมิภาคและการเชื่อมโยงพัฒนาในช่วงหลังวิกฤตโควิด -19

เวียดนามขยายความร่วมมือเพื่อสันติภาพและการพัฒนา - ảnh 2การประชุม ACMECS ครั้งที่ 9 (Photo VGP)

ส่วนการประชุมซีแอลเอ็มวีมีหัวข้อคือ “ส่งเสริมประสิทธิภาพของการเชื่อมโยงในการผสมผสานเข้ากับกระแสภูมิภาค” โดยกำหนดแนวทางความร่วมมือในอนาคตหลังจากการพิจารณาวิกฤตด้านสาธารณสุขเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด –19 และแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ดังนั้นซีแอลเอ็มวีจึงเป็นความพยายามส่วนหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการอย่างมีภาวะวิสัยในการผสมผสานของอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงและอาเซียน

ส่วนการประชุมสุดยอดซีแอลวีครั้งที่ 11 ช่วยกำหนดแนวทางขยายความร่วมมือด้านการเมือง – เศรษฐกิจ – สังคมระหว่างกัมพูชา ลาวและเวียดนาม โดยเฉพาะในการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน วัฒนธรรม การพัฒนาแหล่งบุคลากร สาธารณสุขและปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งก่อนหน้านั้น ในการประชุมซีแอลวีครั้งที่ 10 ที่มีขึ้น ณ ประเทศเวียดนามเมื่อเดือนมีนาคมปี 2018 ผู้นำ 3 ประเทศได้อนุมัติแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงสามเศรษฐกิจซีแอลวีถึงปี 2030 เพื่อให้ซีแอลวีมีบทบาทต่อการขยายตัวของอาเซียน สำหรับประสิทธิภาพของความร่วมมือซีแอลวี นาย ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีลาวได้ถือว่า “การสร้างสรรค์สามเหลี่ยมพัฒนากัมพูชา – ลาว – เวียดนามได้ตอบสนองความปรารถนาและความต้องการที่จำเป็นของประชาชนทั้งสามประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น สำหรับโครงสร้างพื้นฐานและข้อกำหนดต่างๆได้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน การศึกษา การบริการสาธารณสุข โทรคมนาคมและการบริการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถแยกออกได้จากการสนับสนุนและการช่วยเหลือจุนเจือกันของประชาชนในเขต 3 เหลี่ยมพัฒนา

เวียดนามขยายความร่วมมือเพื่อสันติภาพและการพัฒนา - ảnh 3 นาย ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีลาว (Photo VNplus)

สมาชิกที่มีความรับผิดชอบ

เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกของ ACMECS เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2004 นับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน เวียดนามได้เป็นฝ่ายรุกในการเสนอและปฏิบัติความคิดริเริ่มต่างๆ มีส่วนร่วมต่อการจัดทำเอกสารสำคัญๆ เสนอและผลักดันความคิดริเริ่มต่างๆที่สนับสนุนการพัฒนาของบรรดาประเทศสมาชิก รวมไปถึงการพัฒนาแหล่งบุคลากรและการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้ เวียดนามยังมีบทบาทเป็นผู้ประสานงานในกรอบความร่วมมือเชิงวิชาการในบางด้านและผลักดันความร่วมมือในด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ำอย่างเข้มแข็ง

ส่วนความร่วมมือในเขตสามเหลี่ยมพัฒนาซีแอลวี เวียดนามได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศต่างๆ ทำการตรวจสอบและจัดทำการวางแผนเขตสามเหลี่ยมพัฒนาถึงปี 2020 จัดทำเว็บไซต์ของซีแอลวีเป็นภาษาเวียดนาม อังกฤษ ลาวและเขมร สนับสนุนลาวและกัมพูชาในการก่อสร้างเส้นทางหลักที่เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดและแขวงชายแดนต่างๆ  เปิดตลาดชายแดนและด่านตรวจร่วมกัน สถานประกอบการเวียดนามได้มีโครงการลงทุนในเขตสามเหลี่ยมพัฒนาของลาวและกัมพูชากว่า 100 โครงการ เหมือนที่นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊กเคยกล่าวยืนยันว่า “พวกเราตั้งใจสร้างสรรค์เขตสามเหลี่ยมพัฒนากัมพูชา – ลาว – เวียดนามให้มีความคล่องตัว เจริญรุ่งเรือง พัฒนาอย่างยั่งยืนและครอบคลุม ผมและนายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านตั้งใจร่วมมือ สนับสนุนกันและทำอย่างสุดความสามารถเพื่อเสริมสร้างไมตรีจิตมิตรภาพที่มีมาช้านานที่ได้รับการทำนุบำรุงของ 3 ประชาชาติ

สำหรับความร่วมมือในกรอบซีแอลเอ็มวี บรรดาประเทศสมาชิกได้ชื่นชมส่วนร่วมของเวียดนามในการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม โดยโครงการต่างๆของกลุ่มบริษัทเวียดเทลได้ช่วยผลักดันการเชื่อโยงด้านโทรคมนาคมระหว่าง 4 ประเทศ รวมทั้งโครงการโทรศัพท์โรมมิ่งฟรีในภูมิภาคซีแอลเอ็มวี พร้อมทั้งสนับสนุนรัฐบาล 4 ประเทศสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ยกระดับทักษะความสามารถในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อตอบสนองความต้องการมุ่งสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

ส่วนร่วมของเวียดนามในกลไกความร่วมมือระดับภูมิภาคในเวลาที่ผ่านมาถือเป็นการยืนยันเกี่ยวกับการเป็นฝ่ายรุกและมีความรับผิดชอบของเวียดนามในความร่วมมือภูมิภาคและการที่นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงียนซวนฟุ๊ก ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอด ACMECS ครั้งที่ 9 ซีแอลเอ็มวีครั้งที่ 10 และซีแอลวีครั้งที่ 11 ได้แสดงให้เห็นถึงการสานต่อความพยายามของเวียดนามในการปฏิบัติเพื่อสันติภาพ ความร่วมมือและการพัฒนาในภูมิภาค./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด