เวียดนาม-ตัวแทนดีเด่นของคุณค่าต่างๆของยูเนสโก

(VOVWORLD) -เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเมื่อปี 1976  จนถึงปี 1977 เวียดนามได้จัดตั้งคณะกรรมการยูเนสโกแห่งชาติเพื่อผลักดันความร่วมมือกับองค์การนี้และในตลอด 44 ปีที่ผ่านมา เวียดนามได้ร่วมกับยูเนสโกและประเทศสมาชิกในการเสนอมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องถึงสันติภาพ การพัฒนา อนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรม ความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ

เวียดนาม-ตัวแทนดีเด่นของคุณค่าต่างๆของยูเนสโก - ảnh 1นาย Michael Croft หัวหน้าสำนักงานตัวแทนขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของสหประชาชาติประจำเวียดนาม 

ยูเนสโกเป็นหนึ่งในองค์การชำนัญพิเศษของสหประชาชาติซึ่งเป้าหมายอันสูงส่งขององค์การนี้คือผ่านความร่วมมือในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมระหว่างประเทศต่างๆในโลกเพื่อบรรลุเป้าหมายสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของมนุษยชาติ ผ่านกิจกรรมความร่วมมือของตน ยูเนสโกได้ผลักดันวัฒนธรรมเชิงสันติภาพบนพื้นฐานแห่งความเมตตา  สติปัญญาและการเคารพความหลากหลาย ผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆในด้านที่องค์การดูแล

นับตั้งแต่ที่เข้าเป็นสมาชิกของยูเนสโก เวียดนามได้ให้ความสำคัญต่อบทบาทของยูเนสโก ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันต่อกิจกรรมความร่วมมือขององค์การ

เวียดนามเป็นประเทศสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของยูเนสโก

ในรอบกว่า 44 ปีนับตั้งแต่เข้าเป็นสมาชิกของยูเนสโก เวียดนามเป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของยูเนสโก โดยมีเป้าหมายการสร้างภาพลักษณ์ประเทศเวียดนามที่มีเอกลักษณ์วัฒนธรรม คล่องตัวและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง นาย Michael Croft หัวหน้าสำนักงานตัวแทนขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของสหประชาชาติประจำเวียดนามได้เผยว่า

เมื่อเข้าเป็นสมาชิกของยูเนสโกเมื่อปี 1976 เวียดนามเพิ่งหลุดพ้นจากสงครามและได้รับเอกราช  เวียดนามได้เอาชนะและนี่คือชัยชนะของวัฒนธรรมเชิงสันติภาพ  ซึ่งเวียดนามถือเป็นตัวแทนแห่งคุณค่าต่างๆของยูเนสโกนั่นคือความสามัคคี ความเมตตา ความหลากหลายและความกลมกลืนซึ่งนั่นก็เป็นคุณค่าพื้นฐานเพื่อสร้างเป็นเอกลักษณ์ของเวียดนาม ความพยายามผลักดันสันติภาพได้รับการแสดงอย่างชัดเจนเมื่อฮานอยกลายเป็นนครแรกของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่ได้รับรางวัลนครแห่งสันติภาพเมื่อปี 1999”

เวียดนามเป็นประเทศที่มีมรดกธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยมีมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งในแบบนามธรรมและรูปธรรม 24 รายการที่ได้รับการรับรองเป็นมรดกของโลกจากองค์การยูเนสโก ซึ่งเวียดนามให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่ามรดกโลก ในสภาวการณ์ที่โลกกำลังย่างเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0  การอนุรักษ์มรดกผสานกับการค้ำประกันการพัฒนาวัฒนธรรมสมัยใหม่เป็นหน้าที่ของทุกประเทศสมาชิก รวมทั้ง เวียดนาม นาย Michael Croftได้ยืนยันว่า

“ ผมคิดว่า เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและสนับสนุนความพยายามอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม จนถึงขณะนี้ เวียดนามไม่เพียงแต่มีมรดกวัฒนธรรมพื้นเมืองเท่านั้นหากยังมีวัฒนธรรมสมัยใหม่อีกด้วย  ผมคิดว่า ควบคู่กับการอนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมพื้นเมือง ถึงเวลาแล้วที่ต้องพัฒนาวัฒนธรรมในยุคใหม่ นี่ก็เป็นแนวทางที่ยูเนสโกจะร่วมมือและเดินพร้อมกับเวียดนามในเวลาที่จะถึง ส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมพื้นเมืองที่มีอายุกว่า 1 พันปีเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างสร้างสรรค์เพื่อเกาะติดแนวโน้มการพัฒนาของยุคอารยธรรมในเชิงปัญหาและโลกาภิวัตน์”

เวียดนาม-ตัวแทนดีเด่นของคุณค่าต่างๆของยูเนสโก - ảnh 2การเสวนาระดับสูง "การทาบทามความคิดเห็น ฮานอย-ตัวเมืองแห่งความคิดสร้างสรรค์" (Photo:dangcongsan)  

ความร่วมมือระหว่างยูเนสโกกับเวียดนามในระยะใหม่

เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างทั้งโอกาสและความท้าทายให้แก่การดำเนินงานของยูเนสโกและกำหนดความต้องการเปลี่ยนแปลง ในยุทธศาสตร์แห่งชาติในช่วงปี 2020 -2021 ยูเนสโกได้กำหนดประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆให้แก่ความร่วมมือกับเวียดนาม

ปัจจุบัน ยูเนสโกกำลังปฏิบัติความคิดริเริ่มและสร้างภาพลักษณ์กรุงฮานอย “นครแห่งความคิดสร้างสรรค์”ของศตวรรษที่ 21 ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่อนาคต สะท้อนความปรารถนาในการเป็นประเทศสมาชิกที่คล่องตัวและมีความคิดสร้างสรรค์ ในปี 2020 เวียดนามดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆ โดยในฐานะประธานอาเซียนปี 2020 เวียดนามได้สร้างนิมิตหมายในการปฏิบัติความคิดริเริ่มและโครงการร่วมมือ มีส่วนร่วมต่อการดำเนินงานของยูเนสโก  อาเซียนยังได้จัดการประชุมต่างๆ เช่น การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและแหล่งบุคลากรในยุคแห่งการปฏิวัติ 4.0 ผลักดันความร่วมมือกับหุ้นส่วนต่างๆในด้านวัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอาเซียน ในฐานะประธานอาเซียน เวียดนามได้ส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการปฏิบัติระเบียบวาระการประชุมของยูเนสโกในกรอบของอาเซียน ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงบทบาทของเวียดนามในการผลักดันความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับยูเนสโก โดยเฉพาะ ระหว่างเวียดนามกับยูเนสโกในระยะใหม่.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด