เวียดนามพยายามบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมในปี 2020

(VOVWORLD) -การประชุมครั้งที่ 10 สภาแห่งชาติสมัยที่ 14 ใช้เวลา 3 วันตั้งแต่วันที่ 3-5 พฤศจิกายนเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ – สังคมในปี 2020 แผนการในปี 2021 เป้าหมาย หน้าที่และมาตรการต่างๆเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมระยะปี 2021-2025 ในการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ – สังคมในปี 2020 ผู้แทนสภาแห่งชาติได้ชื่นชมผลการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และเผยว่า อัตราการขยายตัวในปี 2020 ที่มีการพยากรณ์ว่าเป็นบวกนั้นถือเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจในขณะที่ทั่วโลกเผชิญวิกฤตการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคโควิด – 19
เวียดนามพยายามบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมในปี 2020 - ảnh 1ภาพการประชุม (Photo baoquochoi) 

ปี 2020 เป็นปีที่เวียดนามประสบความยากลำบากมากมายทั้งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 และภัยธรรมชาติที่รุนแรง แต่จากการชี้นำอย่างเด็ดขาดและทันการณ์ของสภาแห่งชาติและรัฐบาล เศรษฐกิจเวียดนามในปัจจุบันสามารถผ่านความยากลำบากและบรรลุผลที่น่ายินดีต่างๆ ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากนานาประเทศ

จุดเด่นต่างๆ

8 ใน 12 เป้าหมายด้านเศรษฐกิจ – สังคมของปี 2020 จะบรรลุหรือประสบความสำเร็จสูงกว่าแผนที่วางไว้ ส่วนใน 9 เดือนแรกของปี 2020 เวียดนามได้เปรียบดุลการค้าเกือบ 1 หมื่น 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราเงินสำรองระหว่างประเทศอยู่ที่ประมาณ 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งผลสำเร็จเหล่านี้ล้วนเป็นจุดเด่นที่ได้รับคำชื่นชมจากผู้แทนสภาแห่งชาติ สิ่งที่น่าสนใจคือ ภาคการเกษตร ป่าไม้และสัตว์น้ำยังคงสามารถยืนหยัดบทบาทการเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจด้วยมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ประมาณ 4 หมื่น 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่อำนวยความสะดวกให้แก่การฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นพื้นฐานเพื่อย่างเข้าสู่การปฏิบัติแผนการระยะ 5 ปีตั้งแต่ปี 2021-2025 ควบคู่กันนั้น การชี้นำของรัฐบาลในการปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนประกอบธุรกิจก็เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ

เวียดนามพยายามบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมในปี 2020 - ảnh 2 นาย หวูเตี๊ยนหลก ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดท้ายบิ่งห์ (Photo VGP)

นาย หวูเตี๊ยนหลก ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดท้ายบิ่งห์ แสดงความคิดเห็นว่า            “รัฐบาลได้ทำการปฏิรูประบบราชการ 3 ครั้งแล้ว นอกจากนี้ยังยกเลิกใบรับรองที่ไม่จำเป็นนับพันรายการ ลดเงื่อนไขการประกอบธุรกิจและระเบียบการตรวจสอบถึงร้อยละ 60 และปัจจุบันกำลังลดระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องถึงการประกอบธุรกิจอีกร้อยละ 20 ผลักดันการสร้างสรรค์รัฐบาลเพื่อการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์และกระบวนการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เวียดนามกำลังเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยสำหรับสถานประกอบการต่างชาติในกระบวนการสร้างสรรค์ห่วงโซ่อุปทานโลกที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบมากขึ้น”

สำหรับการรักษาสวัสดิการสังคม ผู้แทนสภาแห่งชาติได้ชื่นชมว่า มาตรฐานสำคัญต่างๆ เช่น แรงงานมีงานทำ มีรายได้และการศึกษาได้ประสบผลที่น่ายินดี นาย หวอดิ่งติ๊น ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดดั๊กนงให้ข้อสังเกตว่า            “โครงสร้างเศรษฐกิจในเขตชนบทมีการเปลี่ยนแปลงที่น่ายินดี โดยสามารถสร้างโฉมใหม่ให้แก่เขตชนบท แรงงานมีงานทำและมีรายได้ที่มั่นคง ซึ่งมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเขตชนบทให้ยั่งยืนมากขึ้น อัตราครอบครัวยากจนในทั่วประเทศลดลงจากร้อยละ 9.88 ในปลายปี 2015 เหลือร้อยละ 3.75 ในปลายปี 2019 ซึ่งเฉลี่ยใน 4 ปีที่ผ่านมาได้ลดลงร้อยละ 1.53 ผลงานที่น่ายินดีเหล่านี้มากจากความพยายามเป็นอย่างสูงของพรรคและรัฐในเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะการระดมแหล่งพลังต่างๆเพื่อปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติด้วยเจตนารมณ์ รัฐและประชาชนร่วมกันทำ”

ยืนหยัดปฏิบัติเป้าหมายป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม

ผลที่น่ายินดีต่างๆในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี 2020 ได้แสดงให้เห็นว่า การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและค้ำประกันสวัสดิการสังคมคือแนวทางที่ถูกต้องของรัฐบาลเวียดนามและผู้แทนสภาแห่งชาติหลายคนได้สนับสนุนการปฏิบัติแนวทางนี้ต่อไปในอนาคต

เวียดนามพยายามบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมในปี 2020 - ảnh 3 นาย เจืองจ่องเหงียะ ผู้แทนสภาแห่งชาตินครโฮจิมินห์ (Photo VGP)

นาย เจืองจ่องเหงียะ ผู้แทนสภาแห่งชาตินครโฮจิมินห์กล่าวว่า           “การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อาจทำลายแผนการของบรรดาประเทศพัฒนาแต่ก็ช่วยให้ประเทศกำลังพัฒนาก้าวรุดหน้าไปถ้าหากมียุทธศาสตร์การปฏิบัติอย่างถูกต้อง เวียดนามมีมาตรการแก้ไขและแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพในยุคชีวิตวิถีใหม่ในขณะที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่นับวันรุนแรงมากขึ้น จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในการตั้งเป้าหมายและการปฏิบัติกลไกและมาตรการแก้ไข ตลาดนำเข้าสินค้าเวียดนามรายใหญ่ๆ เช่น สหรัฐ ยุโรป ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีกำลังเปลี่ยนแปลงกำลังซื้อและวิธีการบริโภค ดังนั้นเวียดนามต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประเทศเหล่านี้ ในระยะต่อไป เวียดนามจะพยายามรับโอกาสของการขยายตัว พัฒนาอย่างรวดเร็ว ยั่งยืนและพึ่งพาตนเองมากขึ้น”

ผู้แทนสภาแห่งชาติหลายคนได้แสดงการสนับสนุนให้รัฐบาลมีความเด็ดขาดมากขึ้นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยเพิ่มแผนการพัฒนาหลังวิกฤตโควิด-19 แผนการพัฒนาในขณะที่โรคโควิด -19 ยังคงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงเหมือนในปัจจุบันและแผนการรับมือในขณะที่เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ภายในประเทศเพื่อให้กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นจัดทำแผนการรับมืออย่างเป็นรูปธรรมและเป็นฝ่ายรุก

ปี 2020 เป็นปีที่เต็มไปด้วยความผันผวนสำหรับประเทศเวียดนามและหุ้นส่วน การที่เวียดนามสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีอัตราการขยายตัวเป็นบวกและสามารถค้ำประกันสวัสดิการสังคมถือเป็นผลงานที่น่ายินดีที่มีไม่กี่ประเทศสามารถบรรลุได้ ซึ่งนี่จะเป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อให้เวียดนามมุ่งสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นในปี 2021 และปีต่อๆไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด