เวียดนามพยายามปฏิบัติหน้าที่ประธานไอป้า 2020

(VOVWORLD) - วันที่ 8 กันยายน การประชุมสมัชชาใหญ่รัฐสภาอาเซียนหรือไอป้าครั้งที่ 41 ได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการ ภายใต้หัวข้อ “การทูตรัฐสภาเพื่อประชาคมอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวและพร้อมปรับตัว” การประชุมสมัชชาใหญ่ไอป้าครั้งที่ 41 และการประชุมต่างๆในกรอบปีประธานไอป้า 2020 แสดงให้เห็นถึงการเป็นฝ่ายรุก ความรับผิดชอบและส่วนร่วมที่จริงจังของสภาแห่งชาติเวียดนามต่อไอป้า มีส่วนร่วมเสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกันส่งเสริมให้ไอป้าสนับสนุนอาเซียนในกระบวนการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียน
เวียดนามพยายามปฏิบัติหน้าที่ประธานไอป้า 2020 - ảnh 1บรรดาผู้นำเวียดนามและผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม (VGP) 

หลังจากรับตำแหน่งประธานไอป้าปี 2020 และเกาะติดหัวข้อปีประธานอาเซียน สภาแห่งชาติเวียดนามได้เสนอหัวข้อของการประชุมสมัชชาใหญ่ไอป้า 41 คือ “การทูตรัฐสภาเพื่อประชาคมอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวและพร้อมปรับตัว” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการพัฒนาของการทูตรัฐสภาในภูมิภาคอาเซียน สนับสนุนการพัฒนาของประชาคมอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวและพร้อมปรับตัว ฟันฝ่าความท้าทาย มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อคิดริเริ่มที่สำคัญ

ในการดำรงบทบาทประธานไอป้าในสภาวการณ์ที่โรคโควิด-19 แพร่ระบาดอย่างรุนแรง สภาแห่งชาติเวียดนามได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆในกรอบปีประธานไอป้า 2020 โดยจัดการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่ของประธานไอป้าอย่างเป็นฝ่ายรุกและคล่องตัว มีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการปฏิบัติงานของไอป้า

พร้อมกับกิจกรรมของรัฐบาล สภาแห่งชาติเวียดนามได้ปฏิบัติกิจกรรมการทูตรัฐสภาผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของประธานไอป้าปี 2020 นาย เหงียนแหม่งเตี๊ยน รองหัวหน้าคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์และหัวหน้าคณะอนุกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ไอป้า 41 ได้เผยว่า

“วันที่ 30 มีนาคม ประธานสภาแห่งชาติ เหงียนถิกิมเงิน ในฐานะประธานไอป้าได้ส่งจดหมายถึงประธานรัฐสภาสมาชิกไอป้าเพื่อแบ่งเบาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกทั้งเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาไอป้าสามัคคี ผลักดันการปฏิบัติ เดินพร้อมกับรัฐบาลเพื่อรับมือการแพร่ระบาด ในกรอบการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 36 ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน การสนทนาระหว่างผู้นำอาเซียนและไอป้าได้ประสบความสำเร็จ มีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆในปีประธานอาเซียนและประธานไอป้าปี 2020 ของเวียดนาม ซึ่งได้รับการชื่นชมจากสมาชิกรัฐสภาอาเซียน

สภาแห่งชาติเวียดนามยังเป็นประธานการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย หรือ AIPACODD ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนและการประชุมหุ้นส่วนของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา และวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ AIPA ECC เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคมให้ประสบความสำเร็จ การประชุม AIPA ECC ได้รับการจัดขึ้นตามข้อคิดริเริ่มของสภาแห่งชาติเวียดนามโดยมีการเข้าร่วมของเลขาธิการใหญ่ IPU และตัวแทนของสหประชาชาติ นี่คือครั้งแรกที่ไอป้าจัดการประชุมเชิงวิชาการเพื่อผลักดันการพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนรัฐสภาในการปฏิบัติเป้าหมายพัฒนาอย่างยั่งยืนเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรม นาย เหงียนวันเหย่า หัวหน้าคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์ของสภาแห่งชาติและรองหัวหน้าคณะกรรมการจัดการประชุมไอป้า 41 ได้เผยว่า

“ข้อคิดริเริ่มจัดการประชุมที่ได้รับการสนับสนุนจากทุกประเทศคือ หุ้นส่วนของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา และวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อปฏิบัติเป้าหมายพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ พวกเรามีความประสงค์ว่า ในการประชุมไอป้าทุกครั้งจะเลือก 1 หัวข้อของสหประชาชาติจากจำนวน 17 เป้าหมายและ 169 มาตรฐานเพื่อหารือกับสหภาพรัฐสภาและสหประชาชาติ สร้างเวทีประจำปีของไอป้าเพื่อหารือ แสวงหามาตรการผลักดันการปฏิบัติเป้าหมายพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ”

เวียดนามพยายามปฏิบัติหน้าที่ประธานไอป้า 2020 - ảnh 2บรรดาศิลปินเวียดนามแสดงในพิธีเปิดการประชุม (VGP) 

ร่วมกันฟันฝ่าความท้าทาย

การประชุมสมัชชาใหญ่ไอป้า 41 มีขึ้นในสภาวการณ์ที่อาเซียนเดินหน้ายืนยันเป้าหมายสร้างความเชื่อมโยงที่ใกล้ชิด ผลักดันเสียงพูดในฐานะเป็นศูนย์กลางเพื่อการธำรงสันติภาพ เสถียรภาพและการพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศอาเซียนกำลังพยายามปฏิบัติมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ปฏิบัตินโยบายเพื่อผลักดันความสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาด ค้ำประกันความมั่นคงด้านอาหาร ป้องกันการเสื่อมถอยด้านเศรษฐกิจและสวัสดิการสังคม ควบคู่กันนั้นคือความผันผวนอย่างซับซ้อนของสถานการณ์โลก การปรับปรุงนโยบายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใหญ่ๆ ในสภาวการณ์ดังกล่าว การประชุมสมัชชาใหญ่ไอป้า 41 เน้นพิจารณาและมีแผนการอนุมัติมติฉบับต่างๆ เช่นผลักดันบทบาทของส.ส.สตรีในการค้ำประกันงานทำและรายได้ของแรงงานสตรี การทูตรัฐสภาเพื่อสันติภาพและความมั่นคงอย่างยั่งยืนอาเซียน บทบาทของรัฐสภาในการผลักดันการเชื่อมโยงและการฟื้นฟูเศรษฐกิจอาเซียนหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เวียดนามพยายามปฏิบัติหน้าที่ประธานไอป้า 2020 - ảnh 3ท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคฯและประธานประเทศกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม  (VGP) 

การประชุมสมัชชาใหญ่ไอป้าครั้งที่ 41 คือโอกาสเพื่อให้บรรดา ส.ส.อาเซียนทบทวนผลสำเร็จ ความท้าทายและเสริมสร้างจิตใจแห่งความสามัคคี ความร่วมมือ ความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในความหลากหลายเพื่อร่วมกันรับมือความท้าทายใหญ่ๆในภูมิภาคและโลกในเวลาที่จะถึง มีส่วนร่วมที่เข้มแข็งมากขึ้นต่อกระบวนการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนที่นับวันพัฒนามากขึ้น

ตลอด 25 ปีที่เป็นสมาชิกของไอป้า สภาแห่งชาติเวียดนามไม่เพียงแต่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในกรอบไอป้าอย่างสมบูรณ์เท่านั้น หากยังมีข้อดิดริเริ่มที่เป็นรูปธรรมหลายข้อเพื่อเปลี่ยนแปลงใหม่องค์กร ระเบียบวาระการประชุมขององค์กร ผลักดันบทบาทขององค์กรรัฐสภาภูมิภาคและการเชื่อมโยงกับอาเซียนในการแก้ไขปัญหาต่างๆของภูมิภาค.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด