เวียดนามพยายามปฏิบัติเป้าหมายป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

(VOVWORLD) - รัฐบาลเวียดนามพยายามฟันฝ่าความท้าทาย มุ่งมั่นบรรลุเป้าหมายป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ควบคู่กับการฟื้นฟู พัฒนาเศรษฐกิจสังคมและผสมผสานเข้ากับกระแสโลก นี่คือคำยืนยันของนายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ในการอ่านรายงานผลการปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมปี 2020 และระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2016-2020 แผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี 2021 เป้าหมายหลัก หน้าที่ มาตรการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในช่วงปี 2021-2025 ในการเปิดการประชุมครั้งที่ 10 สภาแห่งชาติสมัยที่ 14 เมื่อเช้าวันที่ 20 ตุลาคม
เวียดนามพยายามปฏิบัติเป้าหมายป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม - ảnh 1 นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ในการอ่านรายงานผลการปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมปี 2020 

นายกรัฐมนตรีเผยว่า ในปี 2020  แม้จะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่เวียดนามก็ประสบความสำเร็จในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดและฟื้นฟูการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ซึ่งได้รับการชื่นชมจากประชาคมโลก เศรษฐกิจมหภาคมีเสถียรภาพ สามารถธำรงการขยายตัว ค้ำประกันสวัสดิการสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ความไว้วางใจของประชาชนต่อพรรคและรัฐได้รับการเสริมสร้างและยกระดับอย่างต่อเนื่อง ท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ ได้แสดงความเห็นว่า ประเทศไม่เคยบรรลุผลงาน มีศักยภาพ สถานะและชื่อเสียงในโลกเหมือนในปัจจุบัน

การขยายตัวจีดีพีเพิ่มขึ้นเกือบ 1.4 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2015

ในขณะที่โรคโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในทั่วโลก เวียดนามได้ประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาด ไม่ปล่อยให้เกิดการแพร่ระบาดในชุมชน อีกทั้งผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้การช่วยเหลือหลายประเทศในการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดอย่างทันการณ์ ตามความเห็นของนายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก องค์การอนามัยโลกและประชาคมโลกชื่นชมและแสดงความเห็นว่า เวียดนามอยู่ในกลุ่มไม่กี่ประเทศที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิธีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ทันการณ์ มีประสิทธิภาพและมีค่าใช้จ่ายต่ำ ส่วนกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ประเมินว่า ผลสำเร็จของเวียดนามในการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นการแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างของประเทศที่กำลังพัฒนาแต่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ สร้างบทเรียนที่มีความหมายต่อประเทศที่กำลังพัฒนาอื่นๆ การที่เวียดนามสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้มีส่วนร่วมช่วยให้เศรษฐกิจมหภาคมีเสถียรภาพ การขยายตัวมีคุณภาพมากขึ้น ความสมดุลหลักของเศรษฐกิจได้รับการปรับปรุง อัตราการขยายตัวในช่วงปี 2016-2019  อยู่ในระดับสูงโดยบรรลุเฉลี่ยร้อยละ 6.8 ต่อปี “ปี 2020 ถึงแม้ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่การขยายตัวใน 9 เดือนที่ผ่านมายังคงบรรลุร้อยละ 2.12 และการขยายตัวในตลอดทั้งปีจะอยู่ที่ร้อยละ 2-3 เป็นหนึ่งในประเทศที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคและโลก เนื่องจากมีศักยภาพสามารถใช้โอกาสและทักษะที่หลากหลายในการปรับตัวและความคล่องตัวของเศรษฐกิจ ดัชนีนวัตกรรมโลกหรือ GII ของเวียดนามในปี 2020 อยู่อันดับที่ 42 จากจำนวนทั้งหมด 131 อันดับ อยู่อันดับหนึ่งของกลุ่ม 29 ประเทศและเศรษฐกิจที่มีรายได้ในระดับเดียวกัน 

เวียดนามพยายามปฏิบัติเป้าหมายป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม - ảnh 2

เป้าหมายทั่วไปปี 2021 และช่วงปี 2021 - 2025

สำหรับแนวทาง หน้าที่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปี 2021 และระยะ 5 ปีในช่วงปี 2021-2025 นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้ระบุถึงเป้าหมายหลัก หน้าที่และมาตรการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมว่า “เวียดนามยังคงตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืนบนพื้นฐานของการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค ส่งเสริมการปฏิบัติก้าวกระโดดเชิงยุทธศาสตร์และปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัว ผลักดันการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงใหม่ นวัตกรรม เพิ่มผลผลิต คุณภาพ ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน พยายามจะกลายเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีอุตสาหกรรมที่ทันสมัยจนถึงปี 2025  หลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยในระดับต่ำภายในปี 2021 ส่วนในช่วงต้นปี 2021-2025 จะเน้นปฏิบัติเป้าหมายป้องกันและรับมือการแพร่ระบาด ปกป้องสุขภาพของประชาชน ควบคู่กับการใช้โอกาส พยายามฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในยุคชีวิตวิถีใหม่”

นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ยังระบุถึง 12 เป้าหมายหลักในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมปี 2021 โดยการขยายตัวจีดีพีเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 6 ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือซีพีไอเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเกือบร้อยละ4 ผลิตภาพแรงงานสังคมเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4.8  อัตราแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรมอยู่ที่ประมาณร้อยละ 66 อัตราประชาชนที่มีประกันสุขภาพอยู่ที่ประมาณร้อยละ 91 อัตราครอบครัวยากจนตามมาตรฐานหลายมิติลดลงร้อยละ 1 - 1.5 ในช่วงปี 2021-2025 คาดว่าจะมี 15 ตัวชี้วัดหลัก ซึ่งอัตราการขยายตัวจีดีพีเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6.5-7 จนถึงปี 2025 จีดีพีเฉลี่ยต่อหัวประชากรบรรลุ 4,700-5,000 ดอลลาร์สหรัฐ นายกรัฐมนตรียังระบุถึง 10 กลุ่มหน้าที่และมาตรการหลัก รวมทั้งการปฏิบัติมาตรการป้องกัน รับมือและลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพและใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการผลักดันการพัฒนานวัตกรรม การประยุกต์ใช้และการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเข้มแข็ง สร้างพื้นฐานเพื่อผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรม คนเวียดนามและพลังที่เข้มแข็งของประชาชาติ ปฏิบัติความก้าวหน้า ความยุติธรรมทางสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด