เวียดนามพร้อมจัดกิจกรรมต่างๆในปีประธานอาเซียน

(VOVWORLD) -นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมปี 2020 เวียดนามได้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2020 ในวาระที่ดำรงตำแหน่ง  เวียดนามจะจัดกิจกรรมทางการเมือง การทูต เศรษฐกิจ กลาโหม วัฒนธรรมและสังคมกว่า 300 กิจกรรม  แม้เป็นงานใหญ่แต่เวียดนามก็มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ประธานอาเซียนด้วยความมั่นใจและความรับผิดชอบสูง

ภายใต้หัวข้อ “ความเป็นหนึ่งเดียวและพร้อมปรับตัว” หรือ "Cohesive and Responsive" และ 5 ประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆ เวียดนามได้เตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีให้แก่วาระการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆในหลายด้าน

5 ประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆและ 300 กิจกรรม

  อาจกล่าวได้ว่า งานที่เวียดนามต้องปฏิบัติในวาระดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2020 หนักหน่วงมากทั้งด้านเนื้อหา การจัดงานและการประชาสัมพันธ์ เวียดนามจะผลักดันการปฏิบัติ 5 ประเด็นหลักเพื่อสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนที่เชื่อมโยงและเป็นฝ่ายรุกในการปรับตัวได้แก่ความสามัคคีและความเป็นเอกภาพ ส่งเสริมการเชื่อมโยงในภูมิภาค ยกระดับทักษะความสามารถในการปรับตัวและใช้โอกาสจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ยกระดับจิตสำนึกของชุมชน สร้างคุณค่าร่วมของอาเซียนและประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชน ผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนต่างๆ ยกระดับทักษะความสามารถในการปรับตัวและประสิทธิภาพการดำเนินงานของอาเซียน

บนพื้นฐานของการกำหนดหน้าที่ดังกล่าว เวียดนามได้เตรียมความพร้อมให้แก่การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2020 เป็นอย่างดี  นาย เหงวียนก๊วกหยุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามและเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติอาเซียนเวียดนามปี 2020 ได้ยืนยันว่า “นับตั้งแต่ปลายปี 2018 คณะกรรมการแห่งชาติอาเซียนได้รับการจัดตั้งและพวกเราได้กำหนดหัวข้อ ประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆและความคิดริเริ่มต่างๆ  พวกเราได้วางแผนการจัดงานที่เป็นรูปธรรมเพื่อค้ำประกันว่า พวกเราจะจัดกิจกรรมต่างๆในปีประธานอาเซียนให้ดีที่สุด”

ในปีประธานอาเซียน 2020 เวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประมาณ 300 ครั้ง โดยเฉพาะ การประชุมผู้นำอาเซียนที่จะมีขึ้นในเดือนเมษายนและเดือนพฤศจิกายน นอกจากนี้ ยังมีการประชุมสมัชชาใหญ่รัฐสภาอาเซียนครั้งที่ 41ในเดือนสิงหาคม ณ จังหวัดกว๋างนิงและการประชุมระดับรัฐมนตรีกว่า 20 ครั้ง ซึ่งที่ผ่านมา เวียดนามได้ประสบความสำเร็จในการจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ณ เมืองญาจาง จังหวัดแค้งหว่า

มีความตั้งใจสูงให้แก่ปีประธานอาเซียน 2020

  ปี 2020 เป็นปีพิเศษของอาเซียนและเวียดนาม สำหรับอาเซียน ปี 2020 เป็นโอกาสรำลึกครบรอบ 5 ปีการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ประเมินกึ่งวาระการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียน เสร็จสิ้นการปฏิบัติแผนปฏิบัติงานระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนต่างๆ จากการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2020 เวียดนามมีทั้งความรับผิดชอบและโอกาส ซึ่งความรับผิดชอบคือต้องทำอย่างไรเพื่อธำรงการพัฒนาของอาเซียน ส่งเสริมผลงานที่อาเซียนได้บรรลุเพื่อผลักดันการสร้างสรรค์ประชาคมให้เข้มแข็งมากขึ้น   ยกระดับสถานะและบทบาทของอาเซียนในภูมิภาค มีส่วนร่วมต่อกระบวนการพัฒนาร่วมและดึงดูดูดความสนใจของโลก

ในตลอด 25 ปีที่เป็นสมาชิกของอาเซียน เวียดนามเป็นประเทศสมาชิกที่แข็งขันและมีความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมที่สำคัญต่อกระบวนการพัฒนาของอาเซียน เมื่อปี 2010 นับเป็นครั้งแรกที่เวียดนามดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนและเวียดนามได้ประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยได้รับการชื่นชมจากบรรดาประเทศสมาชิกอาซียนและหุ้นส่วนต่างๆ  ในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนครั้งที่ 2 ในปี 2020 นี้ เวียดนามจะส่งเสริมผลสำเร็จที่อาเซียนได้บรรลุ ส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่มและยกระดับสถานะของอาเซียนบนเวทีโลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม เหงวียนก๊วกหยุงได้ย้ำว่า “ภายหลัง 10ปี เวียดนามได้พัฒนาอย่างเข้มแข็ม พวกเรามีประสบการณ์ในการจัดการประชุมในลักษณะดังกล่าว ชื่อเสียงของเวียดนามนับวันยิ่งได้รับการยกระดับและได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุนจากประเทศต่างๆในภูมิภาคและโลก”

จากประสบการณ์ที่มีอยู่และความพยายาม เวียดนามพร้อมที่จะส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้นำและมีความตั้งใจสูงในการปฏิบัติหน้าที่นี้ให้ลุล่วงไปด้วยดี.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด