เวียดนามมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อผลสำเร็จของการประชุมสุดยอดอาเซียน

(VOVworld) วันที่ 28 เมษายน นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุกได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 30 ซึ่งเป็นการประชุมสำคัญและเริ่มต้นกิจกรรมต่างๆอย่างเป็นทางการของปีอาเซียน 2017 พร้อมทั้งสร้างนิมิตหมายแรกในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปีวันก่อตั้งอาเซียน ในฐานะประเทศสมาชิกที่กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบในประชาคมอาเซียน ในการประชุมครั้งนี้ เวียดนามยืนยันอีกครั้งถึงนโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายคือ ถืออาเซียนเป็นเนื้อหาที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆในนโยบายการต่างประเทศของตน มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อเส้นทางการพัฒนาในเวลาข้างหน้าของอาเซียน

เวียดนามมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อผลสำเร็จของการประชุมสุดยอดอาเซียน - ảnh 1
ปี 2017 ถือเป็นนิมิตหมายของเส้นทาง 50 ปีแห่งการก่อตั้งและพัฒนาของอาเซียน การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 30 คือนิมิตหมายสำคัญเพื่อให้บรรดาผู้นำของประเทศสมาชิกยืนยันถึงบทบาทเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในโครงสร้างภูมิภาคที่กำลังเป็นรูปเป็นร่าง รับมือกับภัยคุกคามจากผลกระทบของสถานการณ์ในภูมิภาคและโลก
อาเซียนภายหลัง 1 ปีแห่งการจัดตั้งประชาคม
1 ปีที่ผ่านมา ถึงแม้สถานการณ์ในโลกมีความผันผวนอย่างซับซ้อน แต่อาเซียนได้ย่างเข้าสู่ระยะพัฒนาใหม่ด้วยความมุ่งมั่นอันแน่วแน่และความพยายามของประเทศสมาชิก อาเซียนได้มีการเริ่มต้นที่สะดวก บรรลุผลงานที่น่ายินดีในปีแรกของการจัดตั้งประชาคมและได้ปฏิบัติวิสัยทัศน์ 2025 ทั้งใน 3 เสาหลักคือ ความมั่นคง-การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม-สังคม อาเซียนยืนยันอีกครั้งถึงการเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาและความร่วมมือเพื่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคบนพื้นฐานของความพยายามเสริมสร้างความสามัคคี ส่งเสริมบทบาทเป็นศูนย์กลางของโครงสร้างภูมิภาคที่กำลังเป็นรูปเป็นร่างและรับมือกับความท้าทายและปัญหาซับซ้อนที่เพิ่งเกิดขึ้น นาย เหงียนก๊วกหยุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามและหัวหน้า SOM อาเซียนของเวียดนามได้แสดงความเห็นว่า“ในสภาวการณ์ที่สถานการณ์ในโลกมีความผันผวนอย่างซับซ้อน ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังคงเป็นจุดคึงดูดการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศมหาอำนาจ ภายในประเทศสมาชิกอาเซียนก็มีการเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง ซึ่งในสภาวการณ์ดังกล่าว ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่อาเซียนต้องรับมือคือต้องทำเช่นไรเพื่อรักษาเอกลักษณ์ เอกราช อิสระในการตัดสินใจนโยบายของอาเซียน รักษาบทบาทแกนหลักในระเบียบความร่วมมือในภูมิภาคและสามารถมีส่วนร่วมต่อปัญหาของโลก”
เพื่อรับมือความท้าทายนี้ต้องมีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อนำภูมิภาคพัฒนาตรงตามเป้าหมายที่กลุ่มได้วางไว้ ในการประชุม บรรดาผู้นำอาเซียนจะเน้นหารือถึงการผลักดันความพยายามเกี่ยวกับความเชื่อมโยงและลดช่องว่างการพัฒนา รวมทั้งการปฏิบัติแผนปฏิบัติงานระยะที่ 3 ของข้อคิดริเริ่มเชื่อมโยงอาเซียนและแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการเกี่ยวกับการเชื่อมโยง 2025 อย่างมีประสิทธิภาพ
การประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสเพื่อให้อาเซียนพิจารณาขยายความสัมพันธ์ร่วมมือกับประเทศสนทนา นอกเหนือจากหุ้นส่วนที่กำลังมีอยู่ นอกจากนั้น บรรดาผู้นำอาเซียนยังหารือเกี่ยวกับปัญหาทั้งในระดับภูมิภาคและโลกที่ต่างให้ความสนใจ
เวียดนามมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียน
ภายหลังกว่า 20 ปีที่เป็นสมาชิกอาเซียน เวียดนามเป็นสมาชิกที่กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบอยู่เสมอ มีส่วนร่วมต่อความสามัคคี ความเป็นเอกภาพของอาเซียน ผลักดันอาเซียนเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เวียดนามได้มีส่วนร่วมต่อผลสำเร็จของอาเซียนเป็นอย่างมากในตลอดกว่า 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นผ่านกิจกรรมร่วมมือของอาเซียน โดยเฉพาะส่วนร่วมที่สำคัญต่อการปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเวียดนามได้จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการวิสัยทัศน์และแผนบูรณาการของ 3 เสาหลัก และที่น่าสนใจ เวียดนามได้เป็นฝ่ายรุกในการมีข้อเสนอแนะใหม่ๆและส่งเสริมบทบาทในอาเซียน ซึ่งได้รับการชื่นชมและสนับสนุนจากประเทศต่างๆ รวมทั้งการอนุมัติแถลงการณ์ของฟอรั่มภูมิภาคอาเซียนหรือเออาร์เอฟเกี่ยวกับการผลักดันความร่วมมือระหว่างกองกำลังบังคับใช้กฎหมายทางทะเล
นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุกได้นำคณะผู้แทนเวียดนามเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 30 ซึ่งเป็นโอกาสให้เวียดนามยืนยันอีกครั้งถึงภาพลักษณ์ประเทศสมาชิกที่ได้รับความไว้วางใจ เป็นฝ่ายรุก คล่องตัวและมีความรับผิดชอบในอาเซียน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เหงียนก๊วกหยุงได้ย้ำว่า“พวกเรามีนโยบายและการปฏิบัติไม่เพียงแต่เพื่อผลประโยชน์ของเวียดนามเท่านั้น หากยังเพื่อผลประโยชน์ของอาเซียนและประชาคมอีกด้วย พวกเรายังให้ความสนใจถึงผลประโยชน์ของประเทศอื่นๆเพื่อให้พวกเรามีความกลมกลืนและความเป็นเอกภาพกับอาเซียน นั่นคือวิธีการเข้าถึงของเวียดนาม พวกเราตระหนักได้ดีถึงความท้าทายที่อาเซียต้องเผชิญเพื่อร่วมกับประเทศอื่นๆฟันฝ่าความท้าทาย”
เวียดนามยังคงส่งเสริมบทบาทมากขึ้น ผลักดันความร่วมมือที่จริงจัง นำผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมมาให้แก่ประชาชนของแต่ละประเทศสมาชิก โดยเฉพาะเวียดนามกำลังพยายามร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนรักษาความสามัคคี ความเป็นเอกฉันท์ หลักการและคุณค่าที่ได้สร้างเป็นเอกลักษณ์และความสำเร็จของอาเซียน.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด