เวียดนามมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและจริงจังในการประชุมผู้นำอาเซียน

(VOVWORLD) -นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ฝามมิงชินห์ เพิ่งเสร็จสิ้นการเข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซียนที่มีขึ้นในระหว่างวันที่ 23 -24 เมษายนตามคำเชิญของกษัตริย์แห่งบรูไน ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ ประธานอาเซียนปี 2021  นี่เป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรี ฝามมิงชินห์ เข้าร่วมการประชุมของอาเซียน ซึ่งเป็นการยืนยันถึงประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆของเวียดนามคือการส่งเสริมความสามัคคีและความร่วมมือกับบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน มีส่วนร่วมยกระดับสถานะและบทบาทการเป็นศูนย์กลางของอาเซียน

เวียดนามมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและจริงจังในการประชุมผู้นำอาเซียน - ảnh 1 หลังการประชุม ประธานอาเซียน 2021 ได้ออกแถลงการณ์ประธานอาเซียนเกี่ยวกับผลการประชุม    (Photo: VGP) 

การประชุมผู้นำอาเซียนมีขึ้นในสภาวการณ์ที่หลายภูมิภาคเผชิญการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด -19 ซึ่งการที่บรรดาผู้นำอาเซียนมีความตั้งใจพบปะโดยตรงเป็นการแสดงให้เห็นถึงคำมั่นและความพยายามที่ยิ่งใหญ่ของบรรดาประเทศสมาชิกที่ต้องการฟันฝ่าอุปสรรคและร่วมกันแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่อาเซียนกำลังเผชิญ

มีความคิดริเริ่มเพื่อการพัฒนาในภูมิภาค

ในโอกาสเข้าร่วมการประชุม นายกรัฐมนตรี ฝามมิงชินห์ได้เสนอความคิดริเริ่มและข้อเสนอต่างๆที่ยืนยันบทบาทและสถานะของเวียดนาม รวมทั้งมีส่วนร่วมแก้ไขความท้าทายที่เกิดขึ้นในภูมิภาค รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม เหงวียนก๊วกหยุงได้เผยว่า

“การที่นายกรัฐมนตรี ฝามมิงชินห์ เข้าร่วมการประชุมหลังจากขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ถึง 20 วัน แสดงให้เห็นถึงจิตใจแห่งการเป็นฝ่ายรุก แข็งขันและมีความรับผิดชอบของเวียดนามต่อปัญหาในภูมิภาค จากสถานะในอาเซียน โดยเฉพาะหลังวาระการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน 2020 และเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ปฏิบันิหน้าที่ในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในเดือนเมษายน การเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ก็เป็นการยืนยันถึงความรับผิดชอบของเวียดนามและส่วนร่วมต่อความสำเร็จของการประชุม”

จากประสบการณ์ในการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ได้รับการรับรองจากประชาคมโลก นายกรัฐมนตรี ฝามมิงชินห์ได้เสนอความคิดริเริ่มต่างๆ เช่น แผนการจัดสรรวัคซีนให้แก่ประชาชน จัดตั้งศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ การฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจทั้งภายในและหลังวิกฤต โดยเห็นว่า อาเซียนต้องพิจารณาข้อเสนอต่างๆเกี่ยวกับการผลักดันและขยายความร่วมมือจากหุ้นส่วน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง ยืนหยัดจุดยืนของอาเซียนต่อปัญหาทะเลตะวันออก  รักษาสันติภาพ เสถียรภาพและให้ความเคารพกฎหมายสากล โดยเฉพาะ สถานการณ์เมียนมาร์  ยืนยันให้ความเคารพกฎบัตรอาเซียน รวมถึงการไม่แทรกแซงกิจการภายในที่ไม่ได้หมายความว่า     จะทอดทิ้งประเทศที่ประสบอุปสรรคแต่ประชาคมอาเซียนต้องมีความรับผิดชอบในการแสวงหามาตรการช่วยเหลือที่เหมะสมและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสถานการณ์ในประเทศเมียนมาร์ 

“สำหรับสถานการณ์ในเมียนมาร์ พวกเราให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการปกป้องและค้ำประกันชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเสนอให้ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องใช้ความอดกลั้น บทบาทของอาเซียนเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยและจะส่งตัวแทนไปศึกษาสถานการณ์ในเมียนมาร์เพื่อพูดคุยกับฝ่ายต่างๆและเสนอมาตรการแก้ไข รวมทั้ง ให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวเมียนมาร์”

เนื้อหาของแถลงการณ์ร่วมของการประชุมแสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มและข้อเสนอของเวียดนามที่ได้รับความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์จากบรรดาประเทศสมาชิก ซึ่งได้สร้างนิมิตหมายที่สำคัญในการประชุม

เวียดนามมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและจริงจังในการประชุมผู้นำอาเซียน - ảnh 2นายกรัฐมนตรี ฝามมิงชินห์ย้ำว่า เวียดนามให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์กับบรูไนและให้การสนับสนุนบทบาทการเป็นประธานอาเวียนของบรูไน (Photo:  VGP)

เสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคี

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ฝามมิงชินห์ ยังมีการพบปะกับบรรดาผู้นำอาเซียนและหัวหน้าคณะผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม โดยได้มีข้อเสนอและมาตรการต่างๆที่มุ่งสู่ปัญหาเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาว กล่าวถึงปัญหาที่เร่งด่วนอย่างเป็นรูปธรรม จริงจังและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง  รวมไปถึงการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ เช่น การพูดคุยกับผู้นำประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าการค้าต่างตอบแทน นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีเวียดนามยังย้ำถึงการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด -19 โดยกล่าวถึงมาตรการต่างๆ เช่น การฟื้นฟูเที่ยวบินระหว่างประเทศ การลดการกีดกันทางการค้า โดยเฉพาะการแก้ไขอุปสรรค ขยายการลงทุน ผลักดันความร่วมมือทางทะเล มหาสมุทรและการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล รัฐมนตรีช่วย เหงวียนก๊วกหยุงเห็นว่า

“การพบปะทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้นำประเทศต่างๆได้ดำเนินไปอย่างจริงจัง เน้นพูดคุยปัญหาหลักๆ   โดยเฉพาะด้านที่มีจุดแข็งและแก้ไขอุปสรรค ซึ่งบรรดาผู้นำได้เห็นพ้องที่จะประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อผลักดันความร่วมมือในทุกด้าน”

การปฏิบัติภารกิจต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี ฝามมิงชินห์เป็นการยืนยันอีกครั้งถึงบทบาท สถานะ ชื่อเสียงและประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆของเวียดนามคือกระชับ เสริมสร้างและส่งเสริมความสามัคคี ความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ การช่วยเหลือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน มีส่วนร่วมยกระดับบทบาทการเป็นศูนย์กลางและสถานะของอาเซียนในการแก้ไขความท้าทาย การปกป้องผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นการยืนยันภาพลักษณ์ของประเทศเวียดนามที่เปลี่ยนแปลงใหม่ เป็นฝ่ายรุกในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก เข้าร่วมปัญหาต่างๆอย่างแข็งขัน เป็นประเทศสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของประชาคมโลก กระชับความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศต่างๆในภูมิภาค.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด