เวียดนามยกระดับงานด้านการต่างประเทศพหุภาคีผ่านการเข้าร่วมการประชุมเอเปก 23

(VOVworld) – วันที่ 17 พฤศจิกายน ท่านเจืองเติ๊นซาง ประธานประเทศเวียดนามได้เดินทางไปถึงกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในกรอบการประชุมสุดยอดฟอรั่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกหรือเอเปกครั้งที่ 23 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆของเวียดนามในปี 2015 และเป็นโอกาสให้เวียดนามศึกษาประสบการณ์เพื่อเตรียมพร้อมให้แก่การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกในปี 2017 และมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพต่อกลไกความร่วมมือพหุภาคีที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในเอเชีย – แปซิฟิก

(VOVworld) – วันที่ 17 พฤศจิกายน ท่านเจืองเติ๊นซาง ประธานประเทศเวียดนามได้เดินทางไปถึงกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในกรอบการประชุมสุดยอดฟอรั่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกหรือเอเปกครั้งที่ 23 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆของเวียดนามในปี 2015 และเป็นโอกาสให้เวียดนามศึกษาประสบการณ์เพื่อเตรียมพร้อมให้แก่การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกในปี 2017 และมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพต่อกลไกความร่วมมือพหุภาคีที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในเอเชีย – แปซิฟิก

เวียดนามยกระดับงานด้านการต่างประเทศพหุภาคีผ่านการเข้าร่วมการประชุมเอเปก 23 - ảnh 1
ท่านเจืองเติ๊นซาง ประธานประเทศเวียดนามเดินทางถึงกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
ภายใต้หัวข้อ “พัฒนาเศรษฐกิจให้เท่าเทียมกัน สร้างสรรค์โลกที่ดีงามมากขึ้น” เอเปก 23 ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆใน 4 ด้าน ประกอบด้วย การผลักดันความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ผลักดันการเข้าร่วมของสถานประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อมและขนาดจิ๋ว ลงทุนพัฒนาแหล่งบุคลากรและสร้างสรรค์ประชาคมที่ยั่งยืนและพึ่งตนเอง นายบุ่ยแทงเซิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับหัวข้อของการประชุมเอเปกครั้งนี้ว่า  “ประเทศเจ้าภาพฟิลิปปินส์ได้เลือกหัวข้อที่ถูกต้องให้แก่ปีเอเปก 2015 นั่นคือการพัฒนาที่เท่าเทียมกันและการสร้างสรรค์โลกที่ดีงามมากขึ้น โดยให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆถึง 4 ด้าน ในเวลาที่ผ่านมา เอเปกได้กลายเป็นผู้นำของกระบวนการผลักดันเสรีภาพด้านการค้า การลงทุนและความเชื่อมโยงในภูมิภาค จากการเลือกหัวข้อดังกล่าวบวกกับการให้ความสนใจของประชาคมระหว่างประเทศ ผมมีความเชื่อมั่นว่า เอเปก 2015 จะให้ความสนใจมากขึ้นต่อบทบาทของเอเปกและสนับสนุนเศรษฐกิจสมาชิกให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้”
จากการให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆดังกล่าว ประชามติได้ตั้งความหวังว่า เอเปก 23 จะสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่การขยายตัวของภูมิภาค มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ประชาคมที่ยั่งยืนและพึ่งตนเอง
มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อกลไกความร่วมมือเอเปก
ในตลอด 17 ปีที่เข้าเป็นสมาชิกของเอเปก เวียดนามเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งและมีความรับผิดชอบ ซึ่งโดดเด่นที่สุดคือการเป็นประธานเอเปกเมื่อปี 2006 รวมถึงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดเอเปกครั้งที่ 14 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ – เศรษฐกิจเอเปก 18 และกิจกรรมต่างๆกว่า 100 กิจกรรมรวมทั้งทำการพยากรณ์เกี่ยวกับความคืบหน้าระยะยาวของภูมิภาค ส่วนแผนปฏิบัติการฮานอยเกี่ยวกับการปฏิบัติเป้าหมายโบกอร์ ซึ่งเป็นการก่อตั้งเขตการค้าเสรีและการลงทุนในเอเชีย – แปซิฟิกภายในปี 2020 และมาตรการแก้ไขแบบบูรณาการได้มีส่วนร่วมสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่ความร่วมมือเอเปก นับตั้งแต่ปี 2006 มาจนถึงปัจจุบัน เวียดนามเป็นประเทศสมาชิกที่เป็นฝ่ายรุกในการเสนอและเข้าร่วมความคิดริเริ่มต่างๆโดยมีความคิดริเริ่มในด้านต่างๆกว่า 90 ข้อ โดยเฉพาะเมื่อเดือนกันยายนปี 2014 เวียดนามได้จัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปกครั้งที่ 6 เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งบุคลากรและได้เสนอความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการเชื่อมโยงมนุษย์และเวียดนามยังได้ดำรงตำแหน่งสำคัญในเอกเปกอีกด้วย
การเข้าเป็นสมาชิกของเอเปกเป็นก้าวเดินที่สำคัญในนโยบายการต่างประเทศที่ผสมผสานเข้ากับกระแสโลกของเวียดนาม ในยุคแห่งยุทธศาสตร์ใหม่ เอเปกยังคงเป็นกลไกความร่วมมือในภูมิภาคที่สำคัญของเวียดนามในกระบวนการผสมผสานในทุกด้านเข้ากับกระแสโลกเพราะว่า หุ้นส่วนยุทธศาสตร์และหุ้นส่วนชั้นนำของเวียดนามส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของเอเปก
เวียดนามยกระดับงานด้านการต่างประเทศพหุภาคีผ่านการเข้าร่วมการประชุมเอเปก 23 - ảnh 2
ท่านเจืองเติ๊นซางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดฟอรั่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกหรือเอเปกครั้งที่ 23
ก้าวเดินใหม่ในกระบวนการร่วมมือเอเปก
การที่เวียดนามเข้าร่วมการประชุมเอเปก 23 มีความหมายสำคัญเป็นพิเศษโดยเฉพาะในสภาวการณ์ที่เวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอกเปก 24 ในปี 2017 และถือเป็นเป้าหมายด้านการต่างประเทศของเวียดนามในปี 2015 เพื่อปฏิบัติแนวทางผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกอย่างกว้างขวาง สมบูรณ์และยกระดับบทบาทงานด้านการต่างประเทศพหุภาคีโดยเฉพาะในเอเชีย – แปซิฟิก ยิ่งไปกว่านั้นคือการเตรียมพร้อมให้แก่การเป็นเจ้าภาพครั้งที่สองในการจัดการประชุมเอเปก นี่จะเป็นส่วนร่วมที่สำคัญที่สุดของเวียดนามต่อกลไกความร่วมมือพหุภาคีที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิกในสภาวการณ์ใหม่ เวียดนามได้มีการเตรียมพร้อมให้แก่กิจกรรมการต่างประเทศสำคัญนี้ โดยตั้งแต่ต้นปี เวียดนามได้ยื่นข้อเสนอต่างๆต่อการประชุมเอกเปก ซึ่งได้รับการตอบรับและชื่นชมจากเศรษฐกิจสมาชิกอื่นๆ โดยเฉพาะในการรับมือกับภัยธรรมชาติ พลังงาน ความมั่นคงด้านอาหาร การพัฒนาแหล่งบุคลากร การสนับสนุนสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าร่วมตลาดโลก ซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้แก่การเตรียมพร้อมในการจัดการประชุมเอเปกครั้งที่ 24 ในปี 2017 รัฐมนตรีช่วยบุ่ยแทงเซินย้ำว่า “พวกเราตระหนักได้ดีว่า ตั้งแต่บัดนี้ต้องระบุเนื้อหาและด้านที่ต้องให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาของการประชุม โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมต่อความสำเร็จของเอเปก 2015 ผลักดันการให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อความร่วมมือในเอเปก จากการประชุมครั้งนี้ เวียดนามยังมีโอกาสศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนมิตรด้านการจัดการโลจิสติกและงานด้านอื่นๆเพื่อเตรียมพร้อมให้แก่การประชุมสุดยอดเอเปก 2017 ที่จะมีขึ้นในเวียดนาม”
นอกจากการแลกเปลี่ยนและศึกษาประสบการณ์ในการจัดงานจากประเทศเจ้าภาพฟิลิปปินส์และประเทศเจ้าภาพในปีก่อนๆแล้ว การเข้าร่วมการประชุมเอเปก 23 ยังเป็นโอกาสให้เวียดนามผลักดันความสัมพันธ์ร่วมมือทวิภาคีกับฟิลิปปินส์และกับเศรษฐกิจสมาชิกอื่นๆของเอเปก เสริมสร้างและขยายความร่วมมือกับบรรดาหุ้นส่วนเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งเป็นก้าวพัฒนาใหม่ในกระบวนการแห่งความร่วมมือในเอเปกและยืนยันถึงบทบาทการเป็นสมาชิกที่เข้มแข็ง เป็นฝ่ายรุกและมีความรับผิดชอบของเวียดนามในเอเปกเพื่อเป้าหมายการสร้างสรรค์ภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิกให้พัฒนาอย่างยั่งยืน.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด