เวียดนามยืนยันบทบาทการเป็นฝ่ายรุกและการเข้าร่วมอย่างเข้มแข็งในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

(VOVWORLD) - ผ่านมาแล้ว 6 เดือนนับตั้งแต่ที่เวียดนามดำรงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ  รวมทั้งตำแหน่งประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อเดือนมกราคม  ในสภาวการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคโควิด 19 เวียดนามได้มีความพยายามอย่างเข้มแข็งและแสดงให้เห็นถึงบทบาทการเป็นสมาชิกที่เข้าร่วมอย่างเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบและสมดุลในปัญหาระดับโลก
เวียดนามยืนยันบทบาทการเป็นฝ่ายรุกและการเข้าร่วมอย่างเข้มแข็งในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ - ảnh 1 เอกอัครราชทูต ดั๋งดิ่งกวี๊ หัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามประจำสหประชาชาติในการประชุมนัดหนึ่งของสหประชาชาติ (Photo VNplus)

 

ในการดำรงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติครั้งที่ 2 นี้ เวียดนามได้เข้าร่วมบนเจตนารมณ์มีอิสระ  มีความรับผิดชอบและสมดุล โดยยืนหยัดจุดยืนที่สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติและหลักการขั้นพื้นฐานของกฎหมายสากล แสวงหามาตรการแก้ไขการปะทะต่างๆในภูมิภาคและโลกผ่านการเจรจาอย่างสันติ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความพยายามของเวียดนามในกระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ การผสมผสานเข้ากับกระแสโลกและภูมิภาค

ความท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อน

 ตั้งแต่ต้นปี 2020  การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบต่อทุกด้านในทั่วโลก หลังจากที่ต้องปิดสำนักงานเป็นการชั่วคราว 3 เดือนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยเฉพาะเวียดนามได้ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ “วิถีชีวิตใหม่” ได้เป็นอย่างดีโดยได้ทำงานผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์และปฏิบัติมาตรการชั่วคราวเกี่ยวกับกลไกการให้คำปรึกษา หารือและลงคะแนนออนไลน์ รวมถึงปัญหาต่างๆของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นาย หวูห่งเหวียด อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศสังกัดกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามยืนยันว่า “ ในเดือนแรกของปีนี้ สถานการณ์ในภูมิภาคและโลกมีความผันผวนเป็นอย่างมาก ยากที่จะคาดเดาได้ อย่างเช่น ในช่วงแรกของปีใหม่ สหรัฐได้ทำการโจมตีอิหร่านและสังหารนายพล Soleiman ต่อจากนั้นก็ได้เกิดการตอบโต้ของอิหร่าน ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกความยากลำบากสำหรับสันติภาพและความมั่นคงของโลกในปีนี้ และต่อจากนั้นก็เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั่วโลกที่ยังคงรุนแรงมาจนถึงทุกวันนี้ สิ่งเหล่านี้บวกกับการแข่งขันของบรรดาประเทศมหาอำนาจได้ส่งผลกระทบโดยตรงถึงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนและมีความท้าทายต่างๆ แต่เวียดนามได้เสร็จสิ้นหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างลุล่วงไปด้วยดี นี่จะเป็นแรงกระตุ้นให้เวียดนามปฏิบัติหน้าที่นี้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในเวลาข้างหน้า”

นิมิตหมายแห่งเวียดนาม

ในฐานะประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในเดือนมกราคมปี2020 เวียดนามได้จัดกิจกรรมต่างๆของคณะมนตรีฯ รวมทั้งกิจกรรมประจำเดือนและกิจกรรมฉุกเฉิน โดยเฉพาะเสนอความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสำคัญ 2 กิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจของสหประชาชาติ ประชาคมระหว่างประเทศและสร้างนิมิตหมายของเวียดนามในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ นั่นคือการหารือขยายวงของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติภายใต้หัวข้อ “ผลักดันการปฏิบัติกฎบัตรสหประชาชาติในการธำรงสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ” และ “การสนทนาเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสหประชาชาติกับอาเซียน” นี่คือครั้งแรกที่หัวข้อเหล่านี้ได้ถูกยิบยกขึ้นมาหารือในการประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ นาย หวูห่งเหวียด เผยต่อไปว่า             “นี่คือกิจกรรมที่ได้สร้างนิมิตหมายต่อประวัติศาสตร์ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเนื่องจากมีจำนวนประเทศเข้าร่วมมากที่สุด ซึ่งตัวแทนของ 111 ประเทศได้กล่าวปราศรัยในการประชุม พร้อมทั้งเป็นครั้งแรกที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติสามารถออกแถลงการณ์ประธานที่ยกย่องบทบาทของกฎบัตรสหประชาชาติ  นอกจากนี้ได้มีการจัดการสนทนาระหว่างอาเซียนกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยมีเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมและปัญหาทะเลตะวันออกก็ได้รับการหยิบยกขึ้นมาหารือในการสนทนาครั้งนี้”

เวียดนามยังแสดงให้เห็นถึงการเป็นฝ่ายรุกโดยร่วมกับ 8 ประเทศสมาชิกไม่ถาวรฯ เรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจัดการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เมื่อต้นเดือนเมษายน ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกเกี่ยวกับปัญหานี้ของคณะมนตรีฯ นอกจากนั้นเวียดนามยังได้เข้าร่วมและมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมต่อกระบวนการเจรจาเกี่ยวกับเอกสารต่างๆของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ซึ่งตอบสนองความสนใจและได้รับคำชื่นชมจากประชาคมระหว่างประเทศพร้อมทั้งมีความคิดริเริ่มต่างๆเพื่อมีส่วนร่วมยกระดับบทบาทและส่วนร่วมของอาเซียนในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เวียดนามยังเป็นฝ่ายรุกประสานงานกับอินโดนีเซียเพื่อให้เป็นครั้งแรกที่ 2 ประเทศอาเซียนที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรฯ ร่วมกล่าวปราศรัยในการประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและเสนอให้จัดการสนทนาระดับผู้นำอาเซียน -สหประชาชาติเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสการจัดการประชุมผู้นำอาเซียน - สหประชาชาติที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมปี 2020

 จากผลสำเร็จที่ได้บรรลุใน 6 เดือนที่ผ่านมา บรรดาผู้นำของสหประชาชาติ ประเทศต่างๆและประชามติโลกต่างชื่นชมเกี่ยวกับบทบาทและการเข้าร่วมอย่างเข้มแข็งของเวียดนาม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทการเป็นสมาชิกไม่ถาวรฯที่เป็นฝ่ายรุกในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสหประชาชาติ มีส่วนร่วมยกระดับชื่อเสียงและสถานะของเวียดนาม เป็นแรงกระตุ้นให้เวียดนามส่งเสริมบทบาทอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดำรงและเสร็จสิ้นหน้าที่สมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในเวลาที่เหลือให้ลุล่วงไปด้วยดี พร้อมทั้งเป็นการยืนยันว่า เวียดนามเป็นสมาชิกที่เข้าร่วมอย่างเข้มแข็งและเป็นฝ่ายรุกในการเข้าร่วมภารกิจของสหประชาชาติ เป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือและมีความรับผิดชอบของประชาคมระหว่างประเทศ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด