เวียดนามยืนหยัดแนวทางพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน

(VOVWORLD) - ฟอรั่มเศรษฐกิจเวียดนามปี 2019 ที่รัฐบาลและคณะกรรมการเศรษฐกิจส่วนกลางจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-17 มกราคมปี 2019 ถือเป็นการรวมพลังที่เข้มแข็งเพื่อพัฒนาเวียดนามอย่างก้าวกระโดด รวดเร็วและยั่งยืนในปี 2019 ในฟอรั่ม ผู้นำรัฐบาลเวียดนาม นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้ยืนยันเกี่ยวกับการผลักดันการปฏิรูปเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาของประเทศเวียดนาม
เวียดนามยืนหยัดแนวทางพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน - ảnh 1(vietnamplus) 

 

ปี 2018 นับเป็นครั้งแรกในรอบ 11 ปีที่เศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวกว่าร้อยละ 7 และกำลังพยายามธำรงอัตราการขยายตัวนี้ ถึงแม้นี่ไม่ใช่ตัวเลขที่น่าประทับใจเมื่อเทียบกับปี 2003-2005 และอัตราการขยายตัวกว่าร้อยละ 10 ของประเทศเอเชียในช่วงที่เตรียมพัฒนากลายเป็น “มังกรตัวใหม่” ของภูมิภาค ดังนั้น เวียดนามต้องมีความมุ่งมั่นเพื่อสามารถธำรงอัตราการขยายตัวนี้

เวียดนามให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการปฏิรูปด้านกลไกการพัฒนา

ตามความเห็นของบรรดาผู้เชี่ยวชาญ ปัจจุบัน เวียดนามได้บรรลุระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งเพื่อกลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูงกว่าปัจจุบันต้องมีก้าวกระโดดในนโยบาย โดยนโยบายด้านการเงินต้องมีความคล่องตัว เวียดนามต้องผลักดันการปฏิรูปกลไกเพื่อบรรลุเป้าหมาย “การขยายตัวที่ยั่งยืน” มากขึ้น สำหรับเรื่องนี้ นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้ยืนยันว่า ส่วนร่วมของบรรดาผู้เชี่ยวชาญได้ช่วยให้รัฐบาลกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ ไม่เพียงแต่ใน 5-10 ปีเท่านั้น หากยังรวมถึงในระยะยาวอีกด้วย นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้ย้ำถึงเนื้อหาที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆเกี่ยวกับการปฏิรูปกลไกการบริหารการพัฒนาของเวียดนาม “ประเด็นแรกคือพวกเราจัดทำระเบียบเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยมต่อไป โดยมีการจัดทำกลไกที่สร้างความร่ำรวยให้แก่ประชาชน พัฒนาประเทศให้เจริญเข้มแข็ง สังคมมีความยุติธรรม มีประชาธิปไตยและอารยธรรม ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างคลอบคลุมเพื่อไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 2คือการสร้างสรรค์รัฐที่ปกครองด้วยอำนาจกฎหมายตามแนวทางสังคมนิยม โดยเฉพาะการยกระดับธรรมาภิบาลในเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกาะติดและรับใช้ประชาชนมากขึ้น และประเด็นที่ 3 ที่ถือว่าสำคัญยิ่งคือการสร้างบรรยากาศการลงทุนและการประกอบธุรกิจที่สะดวกมากขึ้นเพื่อให้ประชาชน สถานประกอบการและทุกภาคส่วนในเศรษฐกิจพัฒนาได้อย่างสะดวกและยั่งยืนมากขึ้น”

ยืนหยัดปฏิบัติเป้าหมายพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน

นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้ยืนยันว่า “การพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน” คือปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆ เป็นทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์และปฏิบัติการที่เสมอต้นเสมอปลายของรัฐบาลเวียดนาม นี่ก็คือหลักการขั้นพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยมในเวียดนามเพื่อพัฒนาและไม่ให้ใครถูกปล่อยทิ้งไว้ข้างหลัง นายกรัฐมนตรีเผยว่า รัฐบาลจะประเมินสถานการณ์และศักยภาพในด้านเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่การพัฒนา โดยเศรษฐกิจดิจิตอลจะมีบทบาทสำคัญในการผลักดันเป้าหมายพัฒนาอย่างยั่งยืนและรวดเร็วของเวียดนาม นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ย้ำว่า “ในฟอรั่มนี้ รัฐบาลเวียดนามได้ยืนยันอีกครั้งว่า พวกเราสามารถมีการขยายตัวด้านเศรษฐกิจที่รวดเร็วและยั่งยืนโดยไม่ต้องเลือกระหว่างคุณภาพกับอัตราการขยายตัว ซึ่งสิ่งนี้ไม่เพียงแต่คือคำขวัญเท่านั้น หากยังได้กลายเป็นความมุ่งมั่นปฏิบัติของเวียดนาม เพราะศักยภาพของพวกเรายังมีอีกมาก และสิ่งที่สำคัญกว่าคือ ประชาชนเวียดนามเกือบ 100 ล้านคน ทั้งชาวเวียดนามทั้งภายในและต่างประเทศต่างก็มีความมุ่งมั่นพัฒนาเวียดนามให้กลายเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีเอกราช เป็นตัวของตัวเองและมีความเจริญรุ่งเรือง”

นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ยังยืนยันถึงเนื้อหาสำคัญที่รัฐบาลเวียดนามจะปฏิบัติในปี 2019และปีต่อๆไปนั่นคือมุ่งมั่นรักษาเสถียรภาพด้านการเมือง สังคมและเสริมสร้างเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomics) ที่มั่นคงเพื่อเพิ่มความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบที่โดดเด่นของเวียดนามในสภาวการณ์เศรษฐกิจและการเมืองโลกที่กำลังมีการผันผวนในปัจจุบัน เวียดนามยังให้คำมั่นผลักดันการปรับปรุงโครงสร้างอย่างเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพกลไกกฎหมายและการบริหารของรัฐเพื่อปรับปรุงการขยายตัวที่มีศักยภาพตั้งแต่ร้อยละ 7 ขึ้นไปในปีหน้า.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด