เวียดนามส่งเสริมบทบาทการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนกับจีน

(VOVWORLD) -วันที่ 22 พฤศจิกายน การประชุมผู้นำพิเศษอาเซียน – จีนได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการผ่านระบบทางไกลภายใต้อำนวยการของนาย สีจิ้นผิง ประธานประเทศจีน นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ฝ่ามมิงชิ้ง ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้งเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของอาเซียนและส่งเสริมบทบาทการเป็นสะพานเชื่อมเพื่อผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีนให้นับวันเข้าสู่ส่วนลึก จริงจังและสมกับศักยภาพของความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้านที่ได้รับการสถาปนาในการประชุมผู้นำอาเซียน – จีนครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา
เวียดนามส่งเสริมบทบาทการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนกับจีน - ảnh 1ภาพการประชุม (VNA)

นับตั้งแต่ที่สถาปนาความสัมพันธ์สนทนาเมื่อปี 1991 ความสัมพันธ์อาเซียน – จีนนับวันพัฒนาเข้าสู่ส่วนลึกและจริงจังในทุกด้าน เอื้อประโยชน์ให้แก่ทั้งสองฝ่าย การประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสให้ผู้นำทั้งสองฝ่ายประเมินความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีนในรอบ 30 ปีที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแนวทางที่สำคัญเพื่อช่วยกระชับความสัมพันธ์ที่มีมาช้านานให้ขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่

นิมิตหมายแห่งความสัมพันธ์อาเซียน-จีนในตลอด 30 ปี

เดือนตุลาคมปี 2021 เป็นช่วงเวลาครบรอบ 30 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์สนทนา อาเซียนและจีนได้ยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้าน

ในตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีนได้พัฒนาอย่างเข้มแข็ง รอบด้านและมีประสิทธิภาพในทุกด้าน โดยเฉพาะความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างสองฝ่ายได้บรรลุผลที่น่ายินดีต่างๆ มูลค่าการค้าต่างตอบแทนได้เพิ่มขึ้น 80 เท่า จีนเป็นหุ้นส่วนการค้ารายใหญ่ที่สุดของอาเซียนในช่วงปี 2009-2021 โดยเฉพาะเมื่อปี 2021 เป็นครั้งแรกที่อาเซียนได้กลายเป็นหุ้นส่วนการค้ารายใหญ่ที่สุดของจีนและถึงแม้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แต่มูลค่าการค้าต่างตอบแทนระหว่างอาเซียนกับจีนในปี 2020 ยังคงบรรลุ 5 แสน 1 หมื่น 6 พัน  9 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ

หลังจากที่ลงนามในข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในทุกด้านในภูมิภาคหรือ RCEP เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2020 จีนเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนแรกของอาเซียนที่ได้เสร็จสิ้นการให้สัตยาบันข้อตกลงฉบับนี้เร็วที่สุด นอกจากนี้ อาเซียนและจีนยังคงร่วมมืออย่างใกล้ชิดผ่านกลไกและฟอรั่มที่อาเซียนจัดขึ้นในด้านต่างๆ เช่น การเชื่อมโยง การท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเกษตร คมนาคมและการขนส่ง การสร้างสรรค์ตัวเมืองอัจฉริยะและการปฏิบัติข้อตกลงร่วมมือต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

ประเทศจีนมักจะยืนยันอยู่เสมอว่า ให้ความสำคัญต่อบทบาทและสถานะของอาเซียนในภูมิภาคและโลก สนับสนุนอาเซียนดำรงบทบาทการเป็นศูนย์กลางในโครงสร้างของภูมิภาค ในสภาวการณ์ที่ทั้งอาเซียนและจีนต้องเผชิญความท้าทายและอุปสรรคต่างๆจากความผันผวนที่ยากจะคาดเดาของโลก โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทั้งสองฝ่ายได้แสดงให้เห็นถึงจิตใจแห่งการแบ่งปันและการสนับสนุนระหว่างกัน ผลักดันความร่วมมืออย่างรอบด้านเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และการฟื้นฟูหลังจากที่ทั่วโลกสามารถควบคุมปัญหาโควิด -19 ได้ในขั้นพื้นฐาน

เวียดนามส่งเสริมบทบาทการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนกับจีน - ảnh 2นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง เข้าร่วมการประชุม (VNA)

ส่งเสริมบทบาทการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนกับจีน

ในฐานะประเทศสมาชิกที่เข้มแข็งของอาเซียน ในเวลาที่ผ่านมา เวียดนามได้ร่วมกับบรรดาประเทศอาเซียนและจีนส่งเสริมการสนทนาด้านการเมือง เพิ่มความเข้าใจ ความไว้วางใจและความเคารพระหว่างกัน ผลักดันความร่วมมืออย่างรอบด้าน พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายเป็นตัวอย่างของความสัมพันธ์หุ้นส่วนที่มีเสถียรภาพและยั่งยืนระหว่างบรรดาประเทศเพื่อนบ้าน

เมื่อปี 2020 ที่เวียดนามดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนภายใต้หัวข้อ “เชื่อมโยงและเป็นฝ่ายรุกในการรับมือ” อาเซียนได้ส่งเสริมความสามัคคี ความเป็นเอกฉันท์ ธำรงความร่วมมือและการรับมือกับปัญหาโควิด -19 อย่างเข้มแข็ง เสริมสร้างบทบาทการเป็นศูนย์กลางในการแก้ปัญหาความมั่นคงของภูมิภาคต่อไป โดยเฉพาะในการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 37 ที่มีขึ้นในกลางเดือนพฤศจิกายนปี 2020 10 ประเทศอาเซียนและ 5 ประเทศหุ้นส่วน รวมทั้งจีนได้ลงนามในข้อตกลง RCEP ซึ่งเป็นการเปิดตลาดใหญ่ที่มีประชากรถึง 2.3 พันล้านคนและมีจีดีพี 2 หมื่น 8 พัน 5 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ นี่คือผลที่น่าภูมิใจที่ถือเป็นการยืนยันอย่างเข้มแข็งถึงแนวโน้มการค้าเสรีพหุภาคีที่เปิดกว้าง ยุติธรรมและดำเนินการตามกฎระเบียบ

เวียดนามกำลังร่วมกับบรรดาประเทศอาเซียนมุ่งสู่วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนปี 2025 ขยายความร่วมือกับหุ้นส่วนเพื่อนบ้านจีนบนพื้นฐานของกฎบัตรสหประชาชาติ กฎหมายสากล ได้รับประโยชน์ร่วมกันและมีส่วนร่วมต่อสันติภาพ เสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคและโลก ในตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีนได้บรรลุผลที่น่ายินดี โดยเฉพาะในตลอด 18 ปีที่ทั้งสองฝ่ายได้ยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ในกระบวนการที่เต็มไปด้วยนิมิตหมายนั้น เวียดนามได้ร่วมกับอาเซียนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง มีความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีนให้นับวันจริงจัง มีประสิทธิภาพและเอื้อประโยชน์ให้แก่ทั้งสองฝ่ายมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศสันติภาพ ความมั่นคง ความร่วมมือและการพัฒนาในภูมิภาค./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด