เวียดนามเริ่มดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2020 ความรับผิดชอบและโอกาสใหญ่

(VOVWORLD) -วันที่ 4 พฤศจิกายน ในกรอบการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 35  เวียดนามจะได้รับตำแหน่งประธานอาเซียนปี 2020 ต่อจากไทยและจะปฏิบัติหน้าที่นี้เป็นเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ 1 มรกราคมปี 2020 ถึงแม้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เวียดนามดำรงตำแหน่งที่สำคัญในอาเซียนแต่การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายใหม่ในสภาวการณ์ที่อาเซียนกำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มแข็ง  ซึ่งการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนไม่เพียงแต่กำหนดแนวทางการพัฒนาอาเซียน ส่งเสริมความเชื่อมโยงเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคเท่านั้นหากยังสร้างโอกาสใหญ่ให้แก่เวียดนามในการยกระดับบทบาทและสถานะของตนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และฟอรั่มระหว่างประเทศ

ปี 2020 ถือเป็นปีหลักในกระบวนการปฏิบัติแผนการปฏิบัติวิสัยทัศน์อาเซียน 2025และฉลองครบรอบ 25 ปีการที่เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียน  ซึ่งประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆของเวียดนามในปีประธานอาเซียน 2020 คือเน้นผลักดันการเชื่อมโยงภายในกลุ่มและเพิ่มทักษะความสามารถของอาเซียนในการรับมือความผันผวนต่างๆเพื่อการพัฒนาของอาเซียน

เวียดนามธำรงแรงดึงดูดใจของอาเซียนภายหลัง 50 ปี ก่อตั้ง

  ในเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะ ในปี 2019 ทุกปฏิบัติการของอาเซียนต่างมุ่งถึงเป้าหมายการเสริมสร้างความยั่งยืนบน 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน

สำหรับด้านเศรษฐกิจ อาเซียนเน้นผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลักดันการใช้ประโยชน์จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4  สร้างสรรค์ “อาเซียนดิจิทัล” เชื่อมโยงเพื่อ “อาเซียนที่เปิดเผย”  อาเซียนได้ผลักดันการรักษาสวัสดิการสังคม เพิ่มทักษะความสามารถในการรับมือภัยธรรมชาติ ส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมอาเซียนและเชื่อมโยงประชาชนทั้งภายในและนอกภูมิภาค  นอกจากนี้ อาเซียนนับวันได้รับความสนใจจากบรรดานักลงทุนต่างชาติ ในสภาวการณ์ที่ปัญหาการค้าระหว่างเศรษฐกิจรายใหญ่ของโลกเช่นสหรัฐ-จีน สหรัฐ-อียูทวีความตึงเครียดมากขึ้น การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก อัตราการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอาเซียนปี 2018ยังคงเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3  ซึ่งถือเป็นโอกาสเพื่อให้อาเซียนส่งเสริมบทบาทการเป็นศูนย์กลางของตน สร้างบรรยากาศที่สะดวกให้แก่การพัฒนาของแต่ละประเทศและภูมิภาคอย่างยั่งยืน

ในสภาวการณ์นี้  จากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2020 เวียดนามจะปฏิบัติระเบียบวาระการประชุมของไทยเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน รักษาสันติภาพ เสถียรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคต่อไปและให้ความสำคัญต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0  เป็นต้น นอกจากนี้ ปี 2020 ยังเป็นปีที่สำคัญต่อกระบวนการเจรจาเกี่ยวกับร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันในทะเลตะวันออกหรือ COC ในฐานะเป็นประธานอาเซียนปี 2020และประเทศสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2020 -2021  เวียดนามจะมีส่วนร่วมผลักดันและสร้างสรรค์วิธีการเข้าถึงที่เหมาะสมกับการเจรจาเกี่ยวกับ COC ระหว่างจีนกับอาเซียน  แสวงหาเสียงพูดและสร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ภายในกลุ่ม นาย หวูโห่ อธิบดีกรมอาเซียน สังกัดกระทรวงการต่างประเทศและรองเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติอาเซียนปี 2020ได้ยืนยันว่า

“นี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้อาเซียนก้าวไปสู่ข้างหน้า  การที่เวียดนามขึ้นดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2020ประจวบกับโอกาสรำลึกครบรอบ 25 ปีที่เข้าเป็นสมาชิกของอาเซียน  ไม่เพียงแต่เป็นโอกาสของเวียดนามในการผลักดันการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งมากขึ้นหากยังเป็นความรับผิดชอบเพื่อส่งเสริมความสามัคคีภายในกลุ่ม ยกระดับบทบาทและชื่อเสียงของอาเซียนในภูมิภาคและโลก”

  ความรับผิดชอบและโอกาสการเดินพร้อม

  ในตลอด 25 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่เข้าเป็นสมาชิกของอาเซียน  เวียดนามยังคงเป็นประเทศสมาชิกที่แข็งขันและมีความรับผิดชอบและจนถึงขณะนี้เวียดนามได้กลายเป็นประเทศสมาชิกหลักของอาเซียน  เวียดนามเคยประสบความสำเร็จในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนเมื่อปี 2010ในทุกด้าน โดยได้รับการชื่นชมจากบรรดาประเทศสมาชิกและหุ้นส่วน การที่เวียดนามดำรงตำแหน่งในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะมีส่วนร่วมยกระดับชื่อเสียงของอาเซียน ดังนั้น จากการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนครั้งที่ 2 นี้ บรรดาประเทศสมาชิกได้ตั้งความหวังต่อบทบาทการเป็นผู้นำของเวียดนาม นาย Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียนได้ยืนยันว่า

  “ ในรอบ 15 ปีมานี้ เวียดนามได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะ การขยายตัวทางเศรษฐกิจและกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับสูงในภูมิภาค  คณะเลขาธิการอาเซียนจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเวียดนามในปีหน้า ผมรอคอยปีประธานอาเซียนของเวียดนาม ซึ่งจะเป็นปีที่สำคัญสำหรับเวียดนามและอาเซียนในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก”

  จนถึงปี 2020 อาเซียนได้ผ่านไปแล้วครึ่งทางในการปฏิบัติแผนการโดยรวมเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนจนถึงปี 2025  ดังนั้น  ปีประธานอาเซียน 2020 มีความหมายพิเศษในการทบทวนและ ประเมินผลงานที่ได้บรรลุและวางแนวทางการปฏิบัติในเวลาที่จะถึงเพื่อมุ่งสู่การสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนในปี 2025 ให้สำเร็จ เมื่อปี 2010 เวียดนามได้ประสบความสำเร็จในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ซึ่งเป็นนิมิตหมายของเวียดนามในกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสภูมิภาคและโลก  จากประสบการณ์ที่มีอยู่และการพัฒนาในหลายปีที่ผ่านมาและการเตรียมความพร้อมต่างๆ  แน่นอนว่า เวียดนามจะประสบความสำเร็จในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2020 และตอบสนองความปรารถนาของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและหุ้นส่วนต่างๆ. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

พิเชษฐ์ ทองพุ่ม

ขอแสดงความยินดีกับประเทศเวียดนามที่จะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2020

ข่าวอื่นในหมวด