เวียดนามเลื่อนขึ้น 2 อันดับในรายงานดัชนีด้านนวัตกรรมโลก

(VOVWORLD) - จากผลการสำรวจความสามารถด้านนวัตกรรมของแต่ละประเทศ หรือ GII 2018 เวียดนามได้เลื่อนขึ้น 2 อันดับ อยู่อันดับที่ 45 ในจำนวน 126 ประเทศและเศรษฐกิจ ซึ่งที่สำคัญคือเวียดนามได้รับคะแนนสูงทั้ง 7 ด้านที่เป็นพื้นฐานของการประเมินและจัดอันดับของ GII นี่ถือเป็นผลงานที่น่ายินดีของเวียดนามในฐานะสมาชิกของกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับต่ำและสมาชิกอาเซียน พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงการเดินถูกทิศทาง ของเวียดนามในการบริหารกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก
เวียดนามเลื่อนขึ้น 2 อันดับในรายงานดัชนีด้านนวัตกรรมโลก - ảnh 1เวียดนามเลื่อนขึ้น 2 อันดับในรายงานดัชนีด้านนวัตกรรมโลก 

 

การสำรวจความสามารถด้านนวัตกรรมของแต่ละประเทศหรือ GII คือเครื่องมือที่ใช้ประเมินดัชนีด้านนวัตกรรมของแต่ละประเทศ ซึ่งจัดโดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือ WIPO สถาบัน INSEAD ของฝรั่งเศสและมหาวิทยาลัย Cornell ของสหรัฐ โดยดัชนี GII 2018 แบ่งเป็น 7 ด้าน ประกอบด้วย ระเบียบกลไก โครงสร้างพื้นฐาน แหล่งบุคลากรและการวิจัย ระดับการพัฒนาของตลาด ระดับการพัฒนาของการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์จากองค์ความรู้และเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม

เวียดนามได้เลื่อนอันดับขึ้นในด้านสำคัญๆ

ปี 2018 คะแนนทั้ง 7 ด้านหลักของเวียดนามล้วนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศที่มีรายได้ปานกลางในระดับต่ำ ซึ่งประกอบด้วย ระเบียบกลไกระดับมหภาค แหล่งบุคลากรและการวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน ตลาดและบรรยากาศการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์จากองค์ความรู้และเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม ยกตัวอย่างเช่น ระเบียบกลไกระดับมหภาคได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นผ่านการเลื่อนอันดับของดัชนีการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายจากอันดับ 74 ขึ้นเป็นอันดับ 57 ส่วนดัชนีบรรยากาศการประกอบธุรกิจได้เลื่อนขึ้น 10 อันดับ

ทั้งนี้ถือเป็นผลการชี้นำและปฏิบัติมาตรการแก้ไขของรัฐบาลในการค้ำประกันเศรษฐกิจมหภาคและความสมดุลของเศรษฐกิจ ตลอดจนมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ของระบบธนาคารพาณิชย์ ผลักดันการขยายตัวของสินเชื่อที่เน้นให้สิทธิพิเศษและสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ

ผู้เชี่ยวชาญหลายคนให้ข้อสังเกตว่า รายงาน GII 2018 สะท้อนการขยายตัวที่ค่อยๆยั่งยืนของดัชนีด้านนวัตกรรมของเวียดนาม นาย Sacha Wunsch – Vincent ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของ WIPO ที่เข้าร่วมกลุ่มวิจัย GII ประเมินว่า เวียดนามกำลังเป็นประเทศที่มีประสิทธิภาพพิเศษในด้านนวัติกรรม กลายเป็นตัวอย่างในการเปลี่ยนแปลงใหม่เทคโนโลยีของกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง เวียดนามเป็นประเทศเดียวที่นายกรัฐมนตรีได้ออกมติแต่งตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่มีสมาชิกจากกระทรวง คณะกรรมการและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมในการผลักดันนโยบายเพื่อปรับปรุงอันดับของเวียดนามในรายงานของ GII นายมายเตี๊ยนหยุง รัฐมนตรี หัวหน้าสำนักรัฐบาลเผยว่า            “การเป็นฝ่ายรุกในการเปลี่ยนแปลงใหม่กลไกนโยบายถือเป็นด้านที่รัฐบาลให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ ในการประชุมนัดสามัญต่างๆ รัฐบาลได้สงวนเวลาส่วนใหญ่เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการและร่างมติ เป็นฝ่ายรุกประสานงานกับสำนักงานของสภาแห่งชาติเพื่อรับฟังและปรับปรุงร่างกฎหมายให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น เร่งปรับปรุงระเบียบกลไกตามแนวทางที่เป็นเอกภาพ เปิดเผยโปร่งใสและบังคับใช้อย่างเข้มงวด”

ส่งเสริมศักยภาพต่อไป

ในยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 นวัตกรรมคือกุญแจชี้ขาดในการพัฒนาของเวียดนาม ดังนั้นเพื่อสามารถเลื่อนอันดับขึ้นสูงอีก เวียดนามต้องให้ความสำคัญถึงทั้ง 7 ด้าน โดยต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษถึงการยกระดับดัชนีเกี่ยวกับบรรยากาศการประกอบธุรกิจ ตลาดเงินทุนและการลงทุน การประยุกต์ใช้สาระความรู้และเทคโนโลยี เวียดนามต้องเสร็จสิ้นยุทธศาสตร์เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทางปัญญาแห่งชาติเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนผลักดันการปฏิบัติมาตรการแก้ไขในปีต่อๆไป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จูหงอกแองเผยว่า            “เราเน้นปรับปรุงทุกด้าน เพิ่มการชี้นำและมาตรการแก้ไขเพื่อให้บรรยากาศการประกอบธุรกิจ ตลาดเงินทุนและการลงทุน การประยุกต์ใช้สาระความรู้และเทคโนโลยีนับวันมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ด้านนวัตกรรมของเราพัฒนาเข้าสู่ส่วนลึกและเข้มแข็งมากขึ้นในเวลาข้างหน้า”

การที่เวียดนามสามารถเลื่อนอันดับขึ้นในรายงาน GII 2018 แสดงให้เห็นว่า ในตลอด 5 ปีที่ผ่านมา อันดับของเวียดนามในรายงานนี้มีแนวโน้มเลื่อนขึ้นในทุกด้าน

ผลงานที่น่ายินดีดังกล่าวถือเป็นก้าวกระโดดในการชี้นำอย่างเด็ดขาดและรอบด้านของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนให้เวียดนามเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างรวดเร็วต่อไปและมีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพของการขยายตัว ผลิตภาพแรงงานและขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจและของประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด