เวียดนามเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอย่างลุล่วงไปด้วยดี

(VOVWORLD) -ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา  เป็นครั้งแรกที่เวียดนามดำรงตำแหน่งประธานหมุนเวียนคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกไม่ถาวรวาระปี 2020 -2021 นี่เป็นกิจกรรมการต่างประเทศพหุภาคีแรกที่เวียดนามปฏิบัติหลังการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ซึ่งมีส่วนร่วมปฏิบัติวิสัยทัศน์และแนวทางการต่างประเทศของเวียดนามในระยะต่อไป

เวียดนามเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอย่างลุล่วงไปด้วยดี - ảnh 1รองนายกรัฐมนตรีเวียดนาม ฝามบิ่งมิงเป็นประธานในการประชุมหารือของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (Photo: กระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม)

เวียดนามดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นครั้งที่ 2 ในสภาวการณ์ที่สถานการณ์โลกมีความผันผวนอย่างซับซ้อน การแข่งขันระหว่างประเทศใหญๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง           เกิดการปะทะและสถานการณ์ความไร้เสถียรภาพในเขตต่างๆ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 แต่เวียดนามได้เสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่และสร้างนิมิตหมายเกี่ยวกับการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

เวียดนามสร้างนิมิตหมายในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

นี่คือนิมิตหมายและจุดเด่นของงานด้านการต่างประเทศของเวียดนามที่ใฝ่สันติภาพ ต่อต้านสงครามและการใช้กำลัง เชิดชูกฎบัตรสหประชาชาติและให้ความเคารพกฎหมายสากล เวียดนามได้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติคือส่งเสริมความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ พยายามแสวงหามาตรการแก้ไขปัญหาการปะทะอย่างสันติ เวียดนามยืนหยัดหลักการความเป็นอิสระ การพึ่งพาตนเอง การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและประชาชาติ สร้างความกลมกลืนกับผลประโยชน์ร่วมของประชาคมโลก มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน เป็นฝ่ายรุกและมีความรับผิดชอบ แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนในระเบียบวาระการประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เชิดชูความพยายามและประสบการณ์ของเวียดนามในกระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ

เวียดนามได้เสนอข้อคิดริเริ่มต่างๆ มีบทบาทเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญต่างๆ ในวาระที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในเดือนมกราคมปี 2020 เวียดนามได้ประสบความสำเร็จในการจัดการประชุมหารือภายใต้หัวข้อ “การผลักดันการปฏิบัติกฎบัตรสหประชาชาติในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ” การประชุมภายใต้หัวข้อ “ความร่วมมือระหว่างสหประชาชาติกับอาเซียน” ซึ่งเป็นการประชุมหารือครั้งแรกเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกับอาเซียน สร้างความเชื่อมโยงและส่งเสริมบทบาทการเป็นประเทศสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและประธานอาเซียนปี 2020ของเวียดนาม มีส่วนร่วมส่งเสริมความสามัคคีและบทบาทของอาเซียน ผลักดันการเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับสหประชาชาติและคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เวียดนามยังประสบความสำเร็จในการจัดการประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับสตรี สันติภาพและความมั่นคง โดยมีการเข้าร่วมของผู้แทนกว่า 400 คนจาก 90 ประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศต่างๆให้การสนับสนุนและชื่นชมความพยายามและความตั้งใจของเวียดนามในการจัดการประชุมนี้ในสภาวการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในทั่วโลกและบทบาทของเวียดนามในการจัดทำเอกสาร “คำมั่นปฏิบัติงานฮานอย” เพื่อส่งเสริมบทบาทของสตรีในกระบวนสันติภาพ โดยได้รับการอนุมัติจาก 75 ประเทศและกลายเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการของสหประชาชาติ

เวียดนามเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอย่างลุล่วงไปด้วยดี - ảnh 2ในนามประเทศอาเซียน เอกอัครราชทูต ดั๋งดิ่งกวี๊ หัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามประจำสหประชาชาติได้แนะนำมติเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหประชาชาติที่เวียดนามเสนอ  (Photo: TTXVN)

การปฏิบัติแนวทางการต่างประเทศ “หุ้นส่วนเพื่อสันติภาพอย่างยั่งยืน”

ในปีที่ 2 ของวาระดำรงตำแหน่งประเทศสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เวียดนามได้ปฏิบัติแนวทางการต่างประเทศที่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ได้วางไว้ โดยเฉพาะส่งเสริมบทบาทที่สำคัญของงานด้านการต่างประเทศ ผลักดันและยกระดับการต่างประเทศพหุภาคี การผสมผสานเข้ากับกระแสโลกในทุกด้านและกว้างลึก บนเจตนารมณ์ดังกล่าว ในฐานะประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในเดือนเมษายนนี้ เวียดนามได้จัดการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 30 ครั้ง  ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกับประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ สำนักงานของสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศและสื่อมวลชนตามแนวทางเป็นฝ่ายรุก มีความรับผิดชอบ ค้ำประกันความมีภาวะวิสัย โปร่งใส แก้ไขปัญหาที่ได้รับความสนใจร่วมกัน ผลักดันความร่วมมือและความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เวียดนามได้ส่งเสริมการปฏิบัติประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นการปฏิบัติคำมั่นของเวียดนามในวาระนี้คือ “หุ้นส่วนเพื่อสันติภาพอย่างยั่งยืน” การแสวงหามาตรการแก้ไขการปะทะอย่างสันติและยั่งยืน การส่งเสริมการสนทนา  บทบาทขององค์การระดับภูมิภาค ถือประชาชนเป็นศูนย์กลางและมีนโยบายที่มุ่งสู่กลุ่มเสี่ยง บนเจตนารมณ์ดังกล่าว เวียดนามได้เป็นเจ้าภาพจัด 3 กิจกรรมหลักที่สร้างนิมิตหมายในเดือนประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติคือ การประชุมหารือระดับสูงภายใต้หัวข้อ “การผลักดันความร่วมมือระหว่างสหประชาชาติกับองค์การระดับภูมิภาคในการส่งเสริมความไว้วางใจและการสนทนาเพื่อป้องกันและแก้ไขการปะทะ”ในวันที่ 19 เมษายน การประชุมระดับรัฐมนตรีภายใต้หัวข้อ “การแก้ไขผลเสียหายจากกับระเบิดและการธำรงสันติภาพอย่างยั่งยืน ผลักดันการเชื่อมโยงเพื่อมีปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น”ในวันที่ 8 เมษายนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีส่วนร่วมดึงดูดความสนใจของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับปัญหานี้ การประชุมหารือภายใต้หัวข้อ “การปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อความอยู่รอดของประชาชนในการปะทะ”ในวันที่ 27 เมษายน โดยเน้นถึงการปกป้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ในการปะทะ

จนถึงขณะนี้ เวียดนามได้เสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในเดือนเมษายน ซึ่งผลงานนี้ได้มีส่วนร่วมธำรงและรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ เอื้อให้แก่การพัฒนาประเทศ ยกระดับชื่อเสียงและสถานะของเวียดนามบนเวทีโลก พัฒนาความสัมพันธ์ร่วมมือในหลายด้านของเวียดนามกับประเทศและหุ้นส่วนที่สำคัญต่างๆให้เข้าสู่ส่วนลึก ผสานการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศพหุภาคีและทวิภาคี.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด