เวียดนามและคาซัคสถานผลักดันความสัมพันธ์ทวิภาคี

(VOVWORLD) - ตามคำเชิญของประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม เหงียนถิกิมเงิน คณะผู้แทนสภาล่างคาซัคสถานนำโดยนาย Nurlan Nigmatulin ประธานสภาล่างฯได้เดินทางมาเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายนปี 2019 โดยสะท้อนความปรารถนาและความตั้งใจของผู้นำทั้งสองประเทศในการกระชับความสัมพันธ์มิตรภาพที่มีมาช้านานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
เวียดนามและคาซัคสถานผลักดันความสัมพันธ์ทวิภาคี - ảnh 1นาย Nurlan Nigmatulin ประธานสภาล่างคาซัคสถาน (Photo VNplus)

คาซัคสถานเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันตก มีศักยภาพสูงในความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการขนส่งสินค้า

เวียดนามและคาซัคสถานได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อ 27 ปีก่อนแต่ความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างสองประเทศได้รับการสร้างเสริมมาแล้วกว่า 70 ปี ตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียตในอดีต

ส่งเสริมการทูตรัฐสภา

ความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างสภาแห่งชาติเวียดนามกับรัฐสภาคาซัคสถานคือช่องทางที่สำคัญเพื่อขยายความสัมพันธ์ทวิภาคี ในเวลาที่ผ่านมา ความสัมพันธ์นี้ได้รับการกระชับผ่านการเยือนระหว่างกันครั้งต่างๆ เช่น การเยือนเวียดนามของนาย K.Dzhakupov ประธานสภาล่างคาซัคสถานเมื่อปี 2015 การเยือนคาซัคสถานของประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม เหงียนถิกิมเงินเมื่อปี 2017 การเข้าร่วมการประชุมประธานรัฐสภาของบรรดาประเทศเอเชีย – ยุโรปครั้งที่ 4 ณ ประเทศคาซัคสถานของนาง ต่องถิฟ้อง รองประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเมื่อเดือนกันยายนปี 2019 นอกจากนี้ ผู้นำรัฐสภาของทั้งสองประเทศได้พบปะทวิภาคีนอกรอบการประชุมระดับโลกต่างๆ เช่น การประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพรัฐสภาโลกหรือไอพียูครั้งที่ 140 เมื่อเดือนเมษายนปี 2019 ประสานงานในการตรวจสอบการปฏิบัติข้อตกลงร่วมมือที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศได้ลงนามกันและการแลกเปลี่ยข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของรัฐสภาทั้งสองประเทศ

นาย Nurlan Nigmatulin ประธานสภาล่างคาซัคสถานได้ยืนยันหลายครั้งว่า สภาล่างคาซัคสถานให้ความสนใจเป็นอย่างมากต่อการขยายความร่วมมือกับสภาแห่งชาติเวียดนาม โดยสนับสนุนรัฐบาลของทั้งสองประเทศขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจผ่านกลไกความร่วมมือระดับคณะกรรมการร่วมรัฐสภาระหว่างเวียดนามกับคาซัคสถาน พร้อมทั้งแสดงความหวังว่า ทั้งสองฝ่ายจะสามารถลงนามในบันทึกช่วยจำหรือข้อตกลงร่วมมือทวิภาคีโดยเร็ว

ขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ

โอกาสนี้ ผู้นำเวียดนามและคาซัคสถานยังหารือเกี่ยวกับมาตรการต่างๆเพื่อขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ทั้งสองประเทศต่างเป็นสมาชิกของข้อตกลงการค้าเสรีเวียดนาม – สหภาพเศรษฐกิจเอเชีย – ยุโรปหรืออีเออียู จึงจะได้รับความสะดวกเพื่อแลกเปลี่ยนการค้าระหว่างกัน ในการเยือนประเทศคาซัคสถานเมื่อปี 2017 ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม เหงียนถิกิมเงินได้แสดงความคิดเห็นว่า “ทั้งสองฝ่ายควรใช้สิทธิพิเศษด้านภาษีจากข้อตกลงอีเออียูเพื่อเพิ่มการแลกเปลี่ยนการค้าทวิภาคี โดยเวียดนามสามารถส่งออกข้าว ยางพารา กาแฟ เครื่องจักรและอุปกรณ์ไปยังตลาดคาซัคสถานและนำเข้าโลหะ เหล็กกล้าและสินค้าอื่นๆจากคาซัคสถาน”

เวียดนามมีประชากร 94 ล้านคน จึงจะเป็นตลาดที่เต็มไปด้วยศักยภาพของหน่วยงานการเกษตรคาซัคสถาน ในขณะเดียวกัน เวียดนามก็สามารถผลักดันการส่งออกสัตว์น้ำและผลไม้เขตโซ่นร้อนไปยังตลาดคาซัคสถาน อันเป็นการแสดงให้เห็ฯว่า ตลาดของทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์แบบเกื้อหนุนกัน นาย ดั๋งหว่างหาย อธิบดีกรมการค้าอิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจดิจิทัลสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์เวียดนามประเมินว่า“สินค้าเวียดนามได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในตลาดของสหภาพเศรษฐกิจเอเชีย – ยุโรป รวมทั้งประเทศคาซัคสถาน แต่อย่างไรก็ตาม เวียดนามควรพัฒนาเครื่องหมายการค้าและการแปรรูปผ่านมาตรการที่พร้อมเพรียงต่างๆเพื่อช่วยให้สินค้าการเกษตรของเวียดนามเจาะตลาดนี้ได้อย่างยั่งยืน”

ควบคู่กันนั้น เส้นทางรถไฟเวียดนาม – จีน – คาซัคสถาน – ยุโรปที่เปิดให้บริการเมื่อปี 2018 ได้เปิดโอกาสใหม่ให้แก่ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศและระหว่างเวียดนามกับยุโรป

ความสัมพันธ์ทวิภาคีเวียดนาม – คาซัคสถานได้กระชับบนพื้นฐานของความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์และมีความเสมอต้นเสมอปลายในปัญหาระดับโลกและการเยือนระหว่างกันของผู้นำระดับสูงของสองประเทศ ดังนั้น แน่นอนว่า การเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้ของประธานสภาล่างคาซัคสถาน Nurlan Nigmatulin จะมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมให้สองประเทศขยายความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาและความร่วมมือทวิภาคีให้ขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด