เวียดนามและประเทศต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกามีศักยภาพความร่วมมือที่สูงมาก

(VOVWORLD) - การประชุม “พบปะกับเอกอัครราชทูตประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกาปี2019” ที่จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามเป็นครั้งแรกได้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 9 ถึง 10กันยายน ณ กรุงฮานอย ในฐานะเป็นหุ้นส่วนที่น่าไว้วางใจและมีความรับผิดชอบของประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา เวียดนามให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ร่วมมือมิตรภาพที่มีมาช้านานกับประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้
เวียดนามและประเทศต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกามีศักยภาพความร่วมมือที่สูงมาก - ảnh 1บรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม (VNA) 

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการเชื่อมโยง สร้างโอกาสให้สำนักงานตัวแทนการทูตของประเทศเหล่านี้ได้พบปะหารือกับกระทรวง หน่วยงาน ท้องถิ่นและสถานประกอบการเวียดนามเกี่ยวกับมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อกระชับความร่วมมือในหลายด้านระหว่างสองฝ่าย

จากการเป็นตลาดใหญ่ที่มีประชากรกว่า  1.6 พันล้านคน รวมพื้นที่กว่า 36ล้านตารางเมตร ภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาคือภูมิภาคที่มีศักยภาพความร่วมมือมากมาย ส่วนเวียดนามคือประเทศที่กำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปัจจุบัน เวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับ 69ประเทศจากทั้งหมด 70 ประเทศของภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาและมีความสัมพันธ์ด้านการค้ากับทุกประเทศในภูมิภาคนี้ โดยมูลค่าการค้าต่างตอบแทนในปี 2018บรรลุกว่า 1หมื่น 7พัน 5ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 300%เมื่อเทียบกับปี 2008

ศักยภาพความร่วมมือมากมาย

ประเทศต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกามีความสัมพันธ์มิตรภาพที่มีมาช้านานกับเวียดนาม โดยทั้งสองฝ่ายได้สนับสนุนกันทั้งในภารกิจการต่อสู้เพื่อช่วงชิงเอกราชและการสร้างสรรค์และพัฒนาเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ ประเทศต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาชื่นชมการพัฒนาของเวียดนามและเผยว่า ในการผสมผสานและการเชื่อมโยงระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในเอเชีย ตะวันออกกลางและแอฟริกา ทั้งสองฝ่ายสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและศักยภาพต่างๆของอีกฝ่าย ซึ่งความสัมพันธ์ร่วมมือทวิภาคีกำลังมีโอกาสมากมายเพื่อพัฒนามากขึ้น นาย เหงวียนก๊วกเกื่อง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้เผยว่า“ประเทศต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกากับเวียดนามมีความสัมพันธ์ที่ดีงามกันมาช้านาน ประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาต่างรู้จักประธานโฮจิมินห์และพลเอกหวอเงวียนย้าปของเวียดนาม แม้จะมีความสัมพันธ์ด้านการเมืองที่ดีงาม แต่ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจยังไม่พัฒนาทัดเทียมกับศักยภาพที่มีเนื่องด้วยปัญหาต่างๆ เช่น การตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ยังมีข้อจำกัด ดังนั้น ที่ประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำสถานการณ์ของประเทศเวียดนามในเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งแนวทางการพัฒนาในด้านต่างๆของเวียดนามในอนาคต”

เวียดนามและประเทศต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกามีศักยภาพความร่วมมือที่สูงมาก - ảnh 2นาย เหงวียนก๊วกเกื่อง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม (baoquocte)

ปัจจุบัน ความสัมพันธ์ร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างเวียดนามกับภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกายังไม่ทัดเทียมกับศักยภาพที่มี โดยมูลค่าการค้าต่างตอบแทนระหว่างสองฝ่ายคิดเป็นเพียงร้อยละ 3.5 จากยอดมูลค่าการส่งออกสินค้าของเวียดนามในปี 2018คือ4 แสน 8หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งไม่ทัดเทียมกับอัตราการขยายตัว ขอบเขตเศรษฐกิจและประชากรของทั้งสองฝ่าย ซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องผลักดันการปฏิบัติมาตรการต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เอกอัครราชทูตอียิปต์ประจำเวียดนาม Mahmoud Hassan Nayel ได้ให้ข้อสังเกตว่า“ความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างเวียดนามกับอียิปต์ได้พัฒาอย่างรวดเร็วในเวลาที่ผ่านมา โดยได้เพิ่มขึ้น 100%ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาและในปี 2018 ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ผมมีความเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ด้านการค้าทวิภาคีจะพัฒนาอย่างเข้มแข็งมากขึ้นในอนาคต ซึ่งประเด็นที่สำคัญคือการสำรวจข้อมูลของฝ่ายต่างๆ โดยการประชุมครั้งนี้คือโอกาสที่ดีเพื่อให้ฝ่ายต่างๆได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและใช้โอกาสความร่วมมือต่างๆเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างเวียดนามกับประเทศต่างๆในภูมิภาค”

สร้างพลังขับเคลื่อนที่สำคัญให้แก่การพัฒนาการค้าและการลงทุน

ในสภาวการณ์ดังกล่าว ฝ่ายต่างๆต้องมีกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนเวียดนามและประเทศต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกามีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับวัฒนธรรม ภาษา อุปสรรคและความท้าทายต่างๆในการกระชับความร่วมมือทวิภาคี ซึ่งนี่ก็ถือเป็นจุดมุ่งหมายของการประชุม“พบปะกับเอกอัครราชทูตประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกาปี2019” นาย เหงวียนก๊วกเกื่อง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้เผยว่า การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทของเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆในการเชื่อมโยงระหว่างเวียดนามกับประเทศต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“นี่คือการประชุมครั้งแรกในแผนการพัฒนาความสัมพัน์ระหว่างเวียดนามกับภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริการะยะปี 2016-2020 ที่นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้แก่การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่าย ซึ่งนอกจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและขยายความเข้าใจระหว่างกัน ที่ประชุมจะเน้นส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้า การลงทุนและด้านต่างๆที่เป้นจุดแข็งของทั้งสองฝ่าย”

ในนโยบายการต่างประเทศ เวียดนามให้ความสำคัญต่อการขยายความสัมพันธ์ร่วมมือในหลายด้านกับประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา ส่วนประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ได้ปฏิบัตินโยบายมุ่งสู่ตะวันออกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระชับความสัมพันธ์กับประเทศและเศรษฐกิจที่เพิ่งโดดเด่นในเอเชีย รวมถึงเวียดนาม โดยเฉพาะประเทศต่างๆในตะวันออกกลางและแอฟริกาได้สนับสนุนเวียดนามในการลงสมัครเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ซึ่งความสัมพันธ์ด้านการเมืองที่ดีงามได้สร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้แก่การกระชับความร่วมมือในหลายด้านระหว่างสองฝ่ายให้พัฒนาอย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้นในอนาคต.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด