เวียดนามและประเทศสมาชิกร่วมผลักดันความสามัคคีเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆของภูมิภาค

(VOVWORLD) - ตามคำเชิญของสุลต่าน ฮัจญี่ ฮัสซานัล โบลเกียห์ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน ประธานอาเซียน 2021 นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ฝ่ามมิงชิ้ง ได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซียในระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน นี่คือการเยือนต่างประเทศครั้งแรกของนาย ฝ่ามมิงชิ้ง ในฐานะนายกรัฐมนตรี เป็นการยืนยันถึงการให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆของเวียดนามในการเสริมสร้างความสามัคคี สนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนในการแก้ไขความท้าทายเพื่อสร้างบรรยากาศที่สันติภาพ  อำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของแต่ละประเทศและภูมิภาค การปฏิบัติภารกิจดังกล่าวยังเป็นการยืนยันถึงคำมั่น ความรับผิดชอบและส่วนร่วมที่เป็นฝ่ายรุกและกระตือรือร้นของเวียดนามต่อปัญหาทั้งในระดับภูมิภาคและโลก
เวียดนามและประเทศสมาชิกร่วมผลักดันความสามัคคีเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆของภูมิภาค - ảnh 1นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ฝ่ามมิงชิ้ง (baoquocte.vn)

ในการประชุม บรรดาผู้นำอาเซียนได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาร์ กระบวนการสร้างสรรค์ประชาคม การรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และความสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศของอาเซียน

อาเซียนร่วมกันแก้ไขความท้าทาย

การประชุมผู้นำอาเซียนในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซียคือการประชุมครั้งแรกระหว่างบรรดาผู้นำอาเซียนที่มีขึ้นตามรูปแบบโดยตรงในปีประธานอาเซียน 2021 ของบรูไน การประชุมมีขึ้นในสภาวการณ์ที่อาเซียนกำลังพยายามสร้างสรรค์ประชาคม รับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ ดังนั้น นี่เป็นโอกาสเพื่อให้บรรดาผู้นำหารือเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียน เช่น การจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี 2025 ประเมินการปฏิบัติกฎบัตรอาเซียน ความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและลดช่องว่างการพัฒนา การปฏิบัติข้อคิดริเริ่มร่วมเพื่อรับมือการแพร่ระบาด ตลอดจนความสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศของอาเซียน โดยเฉพาะ สถานการณ์ในเมียนมาร์ที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของเมียนมาร์และภูมิภาค ดังนั้น การประชุมบรรดาผู้นำอาเซียนยังเป็นโอกาสเพื่อให้อาเซียนประสานงานอย่างใกล้ชิด ส่งเสริมบทบาท ใช้เครื่องมือและกลไกความร่วมมือที่กำลังมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้เมียนมาร์ฟันฝ่าอุปสรรค ทำให้สถานการณ์กลับสู่เสถียรภาพโดยเร็ว เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศเมียนมาร์ เพื่อสันติภาพ เสถียรภาพ ความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค ตลอดจนความสามัคคีและชื่อเสียงของอาเซียน

เวียดนามและประเทศสมาชิกร่วมผลักดันความสามัคคีเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆของภูมิภาค - ảnh 2ในปี 2020 ภายใต้การนำของเวียดนาม อาเซียนได้ฟันฝ่าความยากลำบาก ปฏิบัติเป้าหมายรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และพัฒนาเศรษฐกิจให้ประสบความสำเร็จ (baoquocte.vn)

เวียดนามให้ความสำคัญต่อจิตใจแห่งความสามัคคีในอาเซียน

เวียดนามเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมปี 1995 และกำลังมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมให้แก่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะในปี 2020 ในฐานะประธานอาเซียน เวียดนามได้แสดงให้เห็นถึงจิตใจแห่งความเป็นหนึ่งเดียวและการปรับตัวอย่างถูกต้องในการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคและความท้าทายจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และฟื้นฟูการพัฒนา ตามความเห็นของนาย Dato Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียน เวียดนามได้แสดงให้เห็นถึงการเป็น“ผู้นำที่เข้มแข็ง” ในการนำภูมิภาคที่เป็นหนึ่งเดียวและฝ่ายเป็นรุกในการรับมืออุปสรรค และความท้าทาย พร้อมทั้ง ถือบทบาทเป็นศูนย์กลางของอาเซียนและประชาชนเป็นอันดับแรก

จากการสานต่อผลงานที่ได้บรรลุในปีประธานอาเซียน 2020 ในปี 2021 เวียดนามกำลังร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อผลักดันความสนใจและเนื้อหาที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆในภูมิภาค เป็นฝ่ายรุกในการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อปัญหาระดับภูมิภาคและโลก สำหรับสถานการณ์ในเมียนมาร์ เวียดนามได้ร่วมมือกับประเทศต่างๆเรียกร้องให้ทุกฝ่ายต้องใช้ความอดกลั้น หลีกเลี่ยงปฏิบัติการที่ทำให้สถานการณ์ทวีความตึงเครียด จัดการสนทนาเพื่อแสวงหามาตรการแก้ปัญหาที่สมเหตุสมผล สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายและความปรารถนาของประชาชนเมียนมาร์ อำนวยความสะดวกให้แก่กระบวนการประชาธิปไตย เวียดนามให้ความสำคัญต่อความพยายามของอาเซียนในการช่วยเหลือเมียนมาร์ในเวลาที่ผ่านมา สนับสนุนการบังคับใช้วิธีการของอาเซียนในการเข้าถึงสถานการณ์เมียนมาร์ เรียกร้องให้ประชาคมโลกสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่เมียนมาร์บนพื้นฐานการให้ความเคารพเอกราช อธิปไตย ไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศ ส่งเสริมให้ทูตพิเศษของเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติเกี่ยวกับเมียนมาร์ประสานกับอาเซียนในการช่วยเหลือการสนทนาและการไกล่เกลี่ยในเมียนมาร์

ในสภาวการณ์ดังกล่าว การเข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซียน ณ สำนักงานของคณะเลขาธิการอาเซียนของนายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ได้แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนและความร่วมมือที่ใกล้ชิดของเวียดนามต่อบรูไน ในฐานะประธานอาเซียน 2021 ตลอดจนประเทศสมาชิกในการปฏิบัติเนื้อหาที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆที่วางไว้ในปีอาเซียน 2021 ด้วยการเข้าร่วมการหารือเนื้อหาของระเบียบวาระการประชุม ระบุเนื้อหาหลัก 3 ประเด็นของเวียดนาม นั่นคือเวียดนามให้ความสำคัญต่อการกระชับและเสริมสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือประเทศสมาชิกอาเซียน มีส่วนร่วมยกระดับบทบาทเป็นศูนย์กลางและสถานะของอาเซียนในการแก้ไขความท้าทายที่เกิดขึ้น สร้างบรรยากาศที่สันติภาพ อำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของภูมิภาค โดยเฉพาะในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่ประเทศประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเดือนเมษายนปี 2021 และสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2020-2021 เวียดนามพยายามผลักดันอาเซียนให้ส่งเสริมบทบาทการเป็นศูนย์กลาง เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อมีส่วนร่วมยกระดับสถานะและชื่อเสียงของอาเซียนบนเวทีโลก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด