เวียดนามและรัสเซียผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้าน

(VOVWORLD) -นาง เหงวียนถิกิมเงิน ประธานสภาแห่งชาติเวียดนามกำลังอยู่ระหว่างการเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 8 -11 ธันวาคม ซึ่งวัตถุประสงค์ของการเยือนครั้งนี้ก็เพื่อผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้านระหว่างเวียดนามกับรัสเซีย โดยเฉพาะ การแปรข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศให้เป็นรูปธรรม

เวียดนามและรัสเซียผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้าน - ảnh 1 ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม เหงวียนถิกิมเงินและประธานดูมาแห่งชาติรัสเซีย Vyacheslav Viktorovich Volodin ได้ลงนามข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมมือระหว่างรัฐสภาเวียดนามกับดูมาแห่งชาติรัสเซีย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ปี 2018 ณ กรุงฮานอย (Photo: quochoi.vn)

การเยือนรัสเซียครั้งนี้ของประธานสภาแห่งชาติ เหงวียนถิกิมเงินที่มีขึ้นในปีมิตรภาพเวียดนาม-รัสเซียและปีมิตรภาพรัสเซีย-เวียดนามและก่อนการรำลึกครบรอบ 70 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ ซึ่งตรงกับวันที่ 30 มกราคมปี 2020 ถือว่า มีความหมายสำคัญเป็นพิเศษ

ก้าวเดินที่สำคัญในความสัมพันธ์ทวิภาคี

  ความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้านรระหว่างเวียดนามกับรัสเซียกำลังอยู่ในระยะพัฒนาที่ดีงามในทุกด้าน

โดยในด้านการเมืองและการทูต ทั้งสองประเทศได้ธำรงการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนทุกระดับ โดยเฉพาะ ในระดับสูง ซึ่งที่โดดเด่นที่สุดคือ การเยือนรัสเซียของเลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเวียดนาม เหงวียนฟู้จ่องเมื่อปี 2018 การเยือนเวียดนามของนายกรัฐมนตรีรัสเซีย ดมีตรี เมดเวเฟและประธานดูมาแห่งชาติรัสเซีย   V.Volodin เมื่อปี 2018 การเยือนรัสเซียของนายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงวียนซวนฟุกเมื่อปี 2019 และการเยือนครั้งนี้ของประธานสภาแห่งชาติ เหงวียนถิกิมเงิน  ซึ่งการเยือนนี้เป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อผลักดันความสัมพันธ์ร่วมมือทวิภาคี  ในฟอรั่มระดับภูมิภาคและโลก การประสานงานอย่างใกล้ชิดและการสนับสนุนจุดยืนระหว่างกัน

ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยมูลค่าการค้าต่างตอบแทนในปี 2018 อยู่ที่ 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปี 2017  ส่วนมูลค่าการค้าต่างตอบแทนใน 9 เดือนที่ผ่านมาของปี 2019 อยู่ที่ 3.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การที่เวียดนามและรัสเซียเข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพเศรษฐกิจเอเชีย-ยุโรป ได้มีส่วนร่วมผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศ แต่อย่างไรก็ดี ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนยังมีศักยภาพอีกมากเพื่อพัฒนาให้สมกับความสัมพันธ์ทางการเมืองที่ดีงาม  นาย มายเตี๊ยนหยุง รัฐมนตรีและหัวหน้าสำนักรัฐบาลได้เผยว่า “ความสัมพันธ์ด้านการเมืองระหว่างเวียดนามกับรัสเซียมีความไว้วางใจกันในระดับสูง โดยได้รับการผลักดันผ่านการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนระดับสูง ส่วนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนก็ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด  การที่เวียดนามเป็นประเทศแรกที่ลงนามข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพเศรษฐกิจเอเชีย-ยุโรปที่รัสเซียเป็นผู้นำและความร่วมมือในด้านเดิม เช่น ปิโตรเลียม จะสร้างผลประโยชน์ให้แก่ทั้งสองประเทศ”

ในกรอบความร่วมมือทวิภาคี ทั้งสองฝ่ายได้ผลักดันโครงการร่วมมือหลัก เช่น การก่อสร้างศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ โครงการพัฒนาระบบคมนาคมในตัวเมืองและระบบรถไฟในเวียดนาม ขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิตอล เศรษฐกิจดิจิตอล รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พลังงานหมุนเวียน การผลิตพันธุ์พืช สารกำจัดศัตรูพืช อุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรค นาย Konstantin Vnukov  เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำเวียดนามได้ประเมินว่า “จากความพยายามร่วม พวกเรากำลังเพิ่มความหลากหลายให้แก่ความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้าน พร้อมทั้ง แสวงหาวิธีความร่วมมือใหม่ กระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีในทุกระดับ  ซึ่งจะช่วยผลักดันการประสานงานระหว่างสองประเทศในด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพบปะสังสรรค์ระดับประชาชนนัให้บวันมีก้าวพัฒนาที่เข้มแข็ง”

แนวทางความร่วมมือระหว่างสองรัฐสภา

  ในกรอบความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างสองประเทศ ความร่วมมือระหว่างรัฐสภาเป็นหนึ่งในเสาหลักที่สำคัญ ซึ่งรัฐสภาเวียดนามได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับวุฒิสภารัสเซียเมื่อปี 2009 และข้อตกลงความร่วมมือกับดูมาแห่งชาติรัสเซียเมื่อปี 2013 ซึ่งข้อตกลงความร่วมมือ 2 ฉบับนี้ได้สร้างกรอบทางนิตินัยที่สมบูรณ์และจริงจังให้แก่ความร่วมมือระหว่างรัฐสภาเวียดนามกับวุฒิสภาและสภาล่างรัสเซีย  โดยเฉพาะ ในโอกาสการเยือนเวียดนามเมื่อปี 2018 ประธานดูมาแห่งชาติรัสเซีย Vyacheslav Viktorovich Volodin และประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม เหงวียนถิกิมเงินได้ลงนามข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมมือระหว่างรัฐสภาเวียดนามกับดูมาแห่งชาติรัสเซีย ซึ่งเป็นรูปแบบความร่วมมือแรกและสูงสุดระหว่างรัฐสภาเวียดนามกับสำนักงานนิติบัญญัติของประเทศอื่น ประธานสภาแห่งชาติ เหงวียนถิกิมเงินได้ยืนยันว่า “นี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจทางการเมืองในระดับสูงระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศและความตั้งใจในการปฏิบัติความประสงค์เกี่ยวกับการผลักดันความร่วมมือระหว่างรัฐสภาของทั้งสองประเทศ  ผ่านกลไกความร่วมมือใหม่นี้ พวกเราจะผลักดันความร่วมมือในด้านที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะ ความร่วมมือระหว่างรัฐสภาเพื่อขยายความสัมพันธ์ร่วมมือที่มีมาช้านานระหว่างสองประเทศขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่”

บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ร่วมมือที่แน่แฟ้นและมีความไว้วางใจทางการเมืองในระดับสูงระหว่างสองประเทศ การเยือนรัสเซียครั้งนี้ของประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม เหงวียนถิกิมเงินจึงมีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ ในการเสริมสร้างและผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้านระหว่างสองประเทศ .

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด