เวียดนามให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติ

(VOVWORLD) - เวียดนามได้เริ่มปฏิบัติภารกิจในฐานะสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี ๒๐๒๐-๒๐๒๑ และประธานหมุนเวียนคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในเดือนมกราคมปี ๒๐๒๐ ผ่านการเป็นประธานการอภิปรายเปิดระดับรัฐมนตรีของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ภายใต้หัวข้อ “รำลึกครบรอบ ๗๕ ปีวันก่อตั้งสหประชาชาติ ปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติเพื่อธำรงสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ” เวียดนามให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติในการทูตเชิงป้องกัน เพื่อปกป้องประชาชนในการปะทะและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
เวียดนามให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติ - ảnh 1รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศ ฝ่ามบิ่งมิงห์ (vietnamplus) 

นี่คือนิมิตหมายสำคัญในเดือนแรกที่เวียดนามดำรงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ รวมทั้งหัวข้อของการหารือที่เวียดนามเสนอ

หน้าที่ใหม่ในสภาวการณ์ที่เต็มไปด้วยความท้าทาย

อาจกล่าวได้ว่า การอภิปรายเปิดระดับรัฐมนตรีโดยเวียดนามเป็นผู้เสนอมีขึ้นตรงกับช่วงเวลาที่กำลังเกิดปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะการปะทะและภัยคุกคามที่กำลังเกิดขึ้นในสถานที่หลายแห่ง รวมทั้งปัญหาที่เกี่ยวข้องถึงการปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติ ดังนั้น หัวข้อนี้จึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากทุกประเทศสมาชิกสหประชาชาติ มิใช่เฉพาะในกรอบของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเท่านั้น ที่ผ่านมา ไม่เคยมีการอภิปรายเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ได้รับความสนใจจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติมากถึงขนาดนี้ แต่ในครั้งนี้มีประเทศสมาชิกกว่า ๑๑๐ ประเทศได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกล่าวปราศรัย ในหลายปีมานี้ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้จัดการอภิปรายเปิดที่เกี่ยวข้องถึงกฎบัตรสหประชาชาติ แต่การจัดการอภิปรายครั้งนี้ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้รับความสนใจจากหลายประเทศ

ปี ๒๐๒๐ ยังเป็นปีรำลึกครบรอบ ๗๕ ปีวันก่อตั้งสหประชาชาติ การเลือกหัวข้อ “รำลึกครบรอบ ๗๕ ปีสหประชาชาติ การปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติเพื่อธำรงสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ” ในเดือนแรกที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เวียดนามมีความประสงค์ยืนยันอีกครั้งถึงความสำคัญขององค์การนี้ โดยเฉพาะบทบาทในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงโลก

ในการอภิปรายนี้ นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การจัดตั้งองค์การสหประชาชาติ ได้มีการออกแถลงการณ์ของประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการอภิปรายเปิดที่เกี่ยวข้องถึงกฎบัตรสหประชาชาติ ดังนั้น การออกแถลงการณ์นี้จึงเป็นการย้ำถึงความสำคัญและผลสำเร็จของการอภิปรายที่เปิดกว้าง ซึ่งเป็นข้อคิดริเริ่มของเวียดนามในเดือนแรกที่เวียดนามเป็นสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและเดือนแรกที่เวียดนามดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

เวียดนามให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติ - ảnh 2รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศ ฝ่ามบิ่งมิงห์ เป็นประธานการหารือของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 

ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติ

เมื่อเข้าร่วมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เวียดนามได้กำหนดเนื้อหาที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งเนื้อหานี้ของเวียดนามสอดคล้องกับเนื้อหาที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและประเทศสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติคือการปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติ ๒ คือต้องป้องกันการปะทะหรือเรียกว่า การทูตเชิงป้องกัน ปกป้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ในการปะทะ และการปกป้องสตรีและเด็กในการปะทะ ในฐานะเป็นประเทศที่เคยผ่านสงคราม ดังนั้น เวียดนามจึงมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการแก้ไขผลร้ายจากสงคราม เช่นการเก็บกู้กับระเบิด เป็นต้น

เวียดนามปฏิบัติหน้าที่ใหม่ในสภาวการณ์ที่ภูมิภาคและโลกมีความผันผวนอย่างซับซ้อน  ทั้งการปะทะที่ยืดเยื้อในแอฟริกาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ความตึงเครียดในตะวันออกกลางมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น สถานการณ์ในจุดร้อนของภูมิภาคต่างๆที่มีโอกาสบานปลาย รวมทั้งเอเชียแปซิฟิก การกระทำแต่เพียงฝ่ายเดียว  การไม่ให้ความเคารพกฎหมายสากล การใช้และข่มขู่ที่จะใช้ความรุนแรง การละเมิดอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดนและการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศต่างๆยังเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ถึงแม้สันติภาพ ความร่วมมือและการพัฒนายังคงเป็นแนวโน้มหลัก แต่การปะทะด้านกลยุทธ์ระหว่างประเทศใหญ่ๆกำลังเพิ่มมากขึ้นจนนำไปสู่ผลกระทบที่ซับซ้อน โดยเฉพาะการเมืองและความมั่นคง

ถึงแม้เข้าร่วมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในสภาวการณ์ที่ยังมีความท้าทายมากมาย แต่เวียดนามก็ยังคงยึดมั่นแนวทางการต่างประเทศที่อิสระ เป็นตัวของตัวเอง มีความสัมพันธ์หลายรูปแบบหลายฝ่าย พยายามผลักดันการสนทนา ลดความตึงเครียด การเผชิญหน้า แสวงหามาตรการที่มีความยุติธรรมและเหมาะสมให้แก่ปัญหาที่สร้างภัยคุกคามต่อสันติภาพ ความมั่นคงในภูมิภาคและโลก ผลักดันการให้ความเคารพกฎหมายสากล โดยเฉพาะกฎบัตรสหประชาชาติ เวียดนามจะให้ความสำคัญต่อจิตใจ “หุ้นส่วนเพื่อสันติภาพอย่างยั่งยืน” ผ่านเนื้อหาสำคัญๆเกี่ยวกับการป้องกันการปะทะ การสร้างสรรค์สันติภาพ การฟื้นฟูหลังการปะทะ การผลักดันลัทธิพหุภาคีและกลไกพหุภาคี โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด